C* CONTACTA.NL Waarom zit er kalk in mijn drinkwater? ides BINNENLAND 7 Volgelingen vertrekken, omstreden rabbijn blijft nog in Buitenveldert Na negentien jaar werd in juli de vermoedelijke Utrechtse serieverkrachter gepakt. Maandag staat hij voor de rechter. 4-5-6 NOVEMBER 2014 mm \iK\v^ UTRECHT - Lex Meilink (57) zei het al in menig interview toen hij in 1999 als Utrechts districtschef ver trok en directeur van de Politiea cademie werd: die Utrechtse serie verkrachter dreigde de nagel aan zijn doodskist te worden. Dat Meilink als leider van het poli- Pendelbus en fietscollectieven tieonderzoek nooit de man had kunnen vinden die in de verre omgeving van Utrecht tal van fiet sende studentes belaagde en tot seks met hem dwong, bleef een grote frustratie. „Niet alleen van mij. Deze zaak vormde echt de open zenuw van Utrecht. Honder den agenten hebben er in de loop der jaren aan gewerkt. En eerlijk gezegd had ik de hoop opgegeven dat hij ooit gepakt zou worden", aldus de oud-politiechef die nu zelfstandig veiligheidsadviseur is. Toch gebeurde het. Althans, het is zeer waarschijnlijk dat de volgens getuigen Vadsige verkrachter met het oorbelletje' na negentien jaar alsnog tegen de lamp is gelopen. Door een knullige fietsendiefstal, nota bene. Op 17 juli, de avond dat heel Ne derland net het nieuws tot zich had genomen dat vlucht MH17 was neergestort, maakte officier van justitie Johan Bac bekend dat de negentien jaar lang onbekend gebleven serieverkrachter naar al le waarschijnlijkheid was gepakt. Het DNA dat hij verplicht had moeten afstaan na het stelen van twee fietsen, bleek te matchen met sporen uit drie van de in to taal zeventien verkrachtingen en aanrandingen uit de Utrechtse ze denzaak. 'We hebben hem!', had een oud-collega van Meilink enke le uren voor de persconferentie al naar hem ge-sms't. „Ik wist gelijk AMSTERDAM - In grote touringcars zijn ze gisteren vertrokken: de cir ca 150 a 200 volgelingen van de omstreden rabbijn Eliezer Ber- land (77) die de afgelopen twee weken in Amsterdam-Buitenvel- dert voor veel overlast in de buurt zorgden. Het grootste deel van de ultra-or thodoxe joden is nu weg. Een Dé netwerkbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen ujjir.wijTi-i-i.«»y.ti,i Registreer gratis als zakelijke bezoeker op www.contacta.nl/registreren Registratie code: 54734692 350 standhouders 23.500 bezoekers Seminars en workshops 15.000 m2beursvloer Bedrijven uit alle branches Live radio- en televisieuitzendingen >EST waar het over ging. En ik ben op gelucht, want ik weet vrijwel ze ker dat dit hem echt is." 'Hem', dat is de 51-jarige Gerard T. uit Nieuwegein. Een man die al eerder twee keer in beeld was ge weest toen de politie een groot schalige DNA-onderzoek onder 2.500 mannen in de regio Utrecht hield. „In die tijd weigerde hij DNA af te staan. Dat mocht nog. Meer mannen deden dat. Het was geen reden om hem als verdachte aan te merken. Ik kan me hem dan ook niet specifiek herinne ren. Ik ben blij dat de wet in 2010 is aangepast en hij na het stelen van die fiets gedwongen werd om DNA af te staan." Maandag komt de zaak tegen T. voor het eerst pro forma voor de rechter. De verdachte weigert tot nu toe een verklaring af te leggen. Het Openbaar Ministerie (OM), dat nog niet op de zaak wil voor uitlopen, legt de Nieuwegeiner al vast drie verkrachtingszaken ten laste. Die staan uitgebreid, inclu sief de gruwelijke details, in de dagvaarding beschreven. Bij de overige aan dezelfde verdachte ge- linkte zaken is justitie nog aan het puzzelen. Er is geen directe DNA-match. Zolang T. blijft zwij gen zal het bewijs vooral moeten komen uit de slachtofferverklarin gen die jaren geleden zijn afge legd en misschien wel nieuwe ge tuigenissen. De slachtoffers van toen krijgen inmiddels weer bege leiding van een familierecher cheur. „Reken maar dat het OM fors inzet", voorspelt Meilink. Alles heeft de politie destijds uit de kast getrokken om de typische 'bosjesverkrachter' die zoveel on rust in het Utrechtse zaaide, te pakken. Er circuleerden composi tietekeningen. Deskundigen schetsten een daderprofiel. „We hebben zelfs lokagenten ingezet die we professioneel als vrouw lie ten schminken. Tevergeefs." De serieverkrachter naar wie ze op zoek waren, was onvoorspel baar. Hij sloeg twee jaar achter el kaar toe en daarna bleef het vijf jaar stil. „Dat is één van de dingen waar ik het meest nieuwsgierig naar ben", zegt Meilink. „Wat is er in die tussentijd gebeurd? Zat hij in het buitenland? Had hij in eens een relatie? Of was hij mis schien opgenomen in een kli niek? Professioneel gezien is deze zaak enorm interessant. Zijn ge drag kan weer aanknopingspun ten bieden om in de toekomst tij dig zedendaders te herkennen." De oud-politieman betreurt het niet dat hij zelf niet meer aan de zaak werkt. „Het onderzoek is nu in goede handen." Wel is hij van plan de rechtszaak bij te wonen. „Ik wil hem aankijken. Om te zien dat het recht waarschijnlijk alsnog heeft gezegevierd." klein groep is achtergebleven om de sabbat te vieren. „Die mensen zullen in de loop van het weekein de vertrekken", zegt woordvoer ster Angèle Koenis van Stadsdeel Zuid. Zo'n twintig personen blij ven volgens haar voorlopig in het huis, onder wie de ultra-ortho doxe rabbijn zelf, die van seksueel misbruik wordt verdacht. Lees meer op www.evides.nl/feiten waterbedrijf ZATERDAG 25 OKTOBER 2014 Hij was Utrechts open zenuw door Niki van der Naald De Utrechtse serieverkrach ter Gerard T. (zie composi tietekening) slaat voor het eerst toe in het najaar van 1995. In de herfst van 1996 maakt hij weer slachtoffers. Na een lange stilte duikt dezelfde serieverkrachter in 2001 ineens weer op. Het politieonderzoek is net on hold gezet als een 16-jarig meisje in Bilthoven op gewelddadi ge wijze verkracht wordt. De universiteit neemt extra maat regelen. Studenten vormen 'fiets collectieven' en er wordt een spe ciale pendeldienst opgericht Jack van Ria Derk Alexander John van Prof. Erik Gelder Joosten Sauer Klopping Zweden Scherder I De serieverkrachter hield Utrecht jaren in de greep. Graffiti in een tunnel bij de universiteit, foto HH 7 i Kalk komt van nature voor in water, leder mens heeft calcium nodig. De minera len calcium en magnesium bepalen onder andere de hardheid van kraanwater. Het drinkwater dat Evides Waterbedrijf levert, is op de meeste plaatsen 'zacht tot gemiddeld hard'. Op Schouwen-DuiveTand is de hardheid wat hoger, omdat hier duinwater - dat van nature veel kalk bevat - als bron dient voor het maken van drinkwater. Bij harder water, heeft u iets meer (aflwasmiddel nodig. Kalkaanslag kunt u milieuvriendelijk verwijderen met schoonmaakazijn. Drinkwater mag niet te ver onthard worden. Onder bepaalde omstandigheden kan te ver onthard water, leiden tot risico's voor de volksgezondheid en leidingen en apparaten binnenshuis aantasten. Er zijn dan extra maatregelen nodig om servies en glaswerk mooi te houden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 7