Niet meer 'vergeten leeftijd te vragen' Goed slapen en weer Fit opstaan t molenaar^ BINNENLAND 7 li 0 Ja, stuur mij de gratis brochure over bedden 3* fcwhW jong én oud standaard controleren bij elke drankverkoop in elke winkel. Dat bepleiten wetenschappers. ENSCHEDE - Bijna een miljoen keer per jaar proberen (te) jonge klan ten drank te scoren in een Neder landse slijterij, zo hebben onder zoekers berekend. De ervaring leert dat wie bot vangt, binnen tien minuten een adres heeft ge vonden waar de aankoop wél lukt. Daarom pleiten twee weten schappers van de Universiteit Twente en Universiteit Leiden voor verplichte invoering van leef tijdscontrole via een onafhankelij ke controlekamer die zich elders bevindt. Voor jong én oud, bij alle verkooppunten voor alcohol die thuis wordt genuttigd. En niet al- Geen discussie aan de kassa over hoe oud iemand precies is, geen matsen van vaste klanten, geen 'oeps, vergeten leeftijd te vragen', geen gemeenteambtenaar die hei melijk moet observeren of de slij ter zich aan de Drank- en Horeca- wet houdt. De ambtenaar hoeft al leen te zien of de stekker in het stopcontact zit. om te wetendat de slijterij ook werkelijk in verbin ding staat met onafhankelijke mensen die hun zegen aan zijn transacties moeten geven door de automatisch geblokkeerde kassa weer vrij te geven. Ook de experts zitten er trou wens met hun oordeel wel eens naast, blijkt uit controles van hun controles. Maar in 96 procent van de gevallen niet. De wetenschap pers Ben van Velthoven (rechts- economie) van de Universiteit Lei den en Joris van Hoof (gedragswe tenschappen) aan de Universiteit Twente hebben geen twijfel. Er gaat 3 miljard om in de alcoholver koop via winkels. Dan is 50 mil joen een schijntje. Het zal alcohol verkoop onder de leeftijdsgrens substantieel terugdringen, schrij ven ze in een artikel dat binnen kort verschijnt in het wetenschap pelijk Tijdschrift voor Toezicht. Voor de horeca is het controlesys teem te onpraktisch, menen de wetenschappers. Albert Heijn wil voorlopig niets van externe con trole weten. „Wij hebben een an der systeem", zegt woordvoerder Lukas Burgering. leen bij de 2800 Nederlandse slij terijen, maar ook alle supermark ten en andere levensmiddelenza ken. Bij het door de twee wetenschap pers onderzochte controlesys teem op afstand, ageviewers, blok keert de kassa bij de slijter auto matisch als een product wordt ge scand waarvoor een leeftijdsgrens geldt. Elke klant, ongeacht de (soms zichtbaar hoge) leeftijd, moet dan op een scherm van een terminal bij de kassa akkoord gaan met een leeftijdscontrole.. Beelden van de klant gaan naar een controlekamer in Breda waar experts de leeftijd bepalen. Als de controleur twijfelt of de klant te jong is om alcohol te kopen, moet hij of zij een identiteitsbewijs la ten scannen. Pas daarna geeft de expert de kassa al dan niet vrij. Het systeem kost 50 miljoen euro per jaar, maar gezien de 3 miljard euro die omgaat in de alcoholver koop, vinden de wetenschappers dat een schijntje. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid Stap, vindt dat effectieve leeftijdscon trole wettelijk verplicht moet wor den. „Nu verkoopt grofweg de helft van de supermarkten alco hol aan jongeren onder de 18 jaar", zegt woordvoerder Wim van Dalen. Hoewel de meerderheid van de politieke partijen positief tegen over ageviewers staat, wil de rege ringscoalitie geen handhavings- methode aan verkopers opleggen. Het systeem wordt nu al vrijwil lig gebruikt door circa zeventig Nederlandse slijterijen. Uit de ke ren dat hierbij op afstand een alco holaankoop werd afgekeurd om dat de klant te jong was, blijkt vol gens de wetenschappers dat er een wereld te winnen valt. Nu is leeftijdscontrole vaak een taak voor caissières. Maar dat is volgens de onderzoekers een zwakke schakel, omdat de caissière in het directe contact met de klant onder druk kan ko men te staan en gedoe in de zaak vreest. Ook zijn winkels bang voor minder omzet. K)u_ A3 O fetouuT \J00f um) oucde BIBBJ Wilt u ook een gezonde nachtrust? De voordelen van Molenaar Bel gratis 0800 - 27 40 400 en ontvang de uitgebreide brochure bij u thuis 'Minder lichamelijke klachten1 Slaapadvies bij u thuis www.molenaar.nl Tel 0800-27 40 400 info@molenaar.nl DONDERDAG 26 JUNI 2014 Cameracontrole bij elke slijter Via een ageviewer laat slijterij Zaagemans in Leeuwarden op afstand de leeftijd van de klant controleren, foto Kees van de Veen/HH door Wilma de Cort en Francine Wildenborg door Wilma de Cort ENSCHEDE - Het kost zo'n 50 mil joen per jaar: alle winkels die drank verkopen aansluiten op een contro lekamer waar neutrale experts op camera's de leeftijd van een klant controleren. Maar dan heb je ook wat. Of beter gezegd: dan heb je van alles niet meer. x Het lichaam wordt niet gelijkmatig ondersteund en er ontstaan drukpunten op het lichaam. -•u i/aé»Hm.mui. De druk wordt gelijkmatig verdeeld. Er zijn geen drukpunten meer. Wordt u wakker met rugpijn? Kunt u moeilijk een prettige lighouding vinden? Dan is de kans groot dat u en uw bed niet meer bij elkaar passen. Een slaapsysteem gaat niet eindeloos mee. Bij Molenaar kiest u voor de hoogste kwaliteit en de beste service voor de laagste prijs. Molenaar adviseert u graag wat de beste oplossing voor u persoonlijk is. Zeer korte levertijd 1- En 2-persoonsbedden Vrijblijvend advies bij u thuis Uitstekende service Grootste collectie comfortbedden 'Als specialist spreek ik veel ouderen met slaapproblemen. Een juiste matras blijkt essentieel voor een gezonde nachtrust. Kies daarom voor een matras die past bij uw lichaam en slaaphouding.' Voor een goede matras hoeft u de deur niet uit. De Molenaar adviseurs komen geheel vrijblijvend met verschillende modellen bij u thuis. Naam Adres (^)Mevr (^)Dhr Postcode Plaats Telefoon E-mail wk26_M4_pzc Zonder postzegel naar: Molenaar, Antw. nr. 506, 8070 VB Nunspeet Gratis brochure? Bel 0800 - 27 40 400 Uitgebreide catalogus met alles wat u wilt weten over comfortdouches en alle modellen. Of vraag hem aan op: www.molenaar.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 7