i BOMONT «S Spiegelhangers om naar huis te kunnen N57 lange tijd gesloten tijdens muziekfestival ZEEUWS-VLAANDEREN 27 Wedstrijden om Heftruck Cup op Havendagen ON SELECTED ITEMS Nog twee dagen tot Concert at Sea (CAS) 2014. In tien afleveringen tel len we vanuit diverse invalshoeken af tot het tweedaagse festival los barst. RENESSE - Honderd tot 130 men sen van Traffic Support zijn tij dens het tweedaagse festival in de weer om bezoekers soepeitjes naar het festivalterrein te begelei den en om omwonenden zo min mogelijk overlast van het festival te bezorgen. Marc van Bruchem van Traffic Support is verantwoordelijk voor deze bijzondere klus. „Het is tel kens toch weer spannend. Zeker ook omdat er elk jaar wel iets ver andert. Het strandje aan de zuid kant werd er vorig jaar bijbetrok ken en dan moeten we toch weer van alles bijstellen. We evalueren elk jaar om ons te verbeteren. De fouten komen dan wel bovendrij ven." Traffic Support regelt alweer voor de zevende keer het festival. „We kunnen nu zeggen dat er bijna geen foutparkeerders meer zijn. Ja, dat was in het begin wel an ders." De inwoners van Ellemeet en Scharendijke wonen vlakbij het festivalterrein, „En die plaatsen sluiten we af. Bewoners krijgen spiegelhangers, een soort pasje om naar hun huis te kunnen gaan." Dat werkt goed, zegt Van Bruchem, „ook omdat we samen werken met vertegenwoordigers van de dorpsraad. Die kijken bij de controle mee of de automobi list echt in Scharendijke woont." Vanaf 19.00 uur vrijdagavond wordt de N57 afgesloten en zater dag vanaf 12.00 uur. „Als iedereen dan de borden met P volgt, word je naar een van de parkeerterrei nen geleid. En daar staan pendel bussen klaar, die continu heen en weer rijden. Je zult nooit lang hoe ven te wachten", verzekert hij Maar liefst zestig grote bussen worden ingezet om bezoekers naar het festivalterrein te brengen en om ze in de vroege uurtjes weer terug te brengen. www.bomont.nl ZIERIKZEE - Politie Zeeland meldt dat tijdens Concert at SEA de N57 op de Brouwersdam afgesloten is voor alle verkeer. Niet continu, maar wel lange tijd. Er wordt met de spits rekening gehouden. Vandaar dat op vrijdag de N57 om 19.00 uur dicht gaat, tot uiterlijk zaterdagochtend 28 juni 4.00 uur. Zaterdag is de doorgaande weg af gesloten tussen 12.00 uur tot uiter lijk zondagochtend 29 juni 4.00 uur. De politie adviseert om rekening TERNEUZEN - Tijdens de Havenda gen in Terneuzen wordt zaterdag voor de tweede keer gestreden om de Zeeuwse Heftruck Cup. Vo rig jaar bleek dat een spectaculai re en spannende gebeurtenis. Tijdens de wedstrijd moeten de deelnemers zo snel mogelijk een parkoers met verschillende behen digheidsoefeningen afleggen. Dat gebeurt met verschillende types heftruck zoals een elektrisch hef truck en een ruwterrein-hef- truck. Naast de titel Beste heftruckchauf feur van Zeeland wordt ook ge streden om een bokaal en een prijs voor zowel de winnende chauffeur als diens werkgever. Aan de wedstrijd mag iedereen van 18 jaar en ouder meedoen. De wedstrijden op het haventerrein bij de Veerhaven beginnen om half elf. te houden met een langere reis tijd van circa 45 minuten. Als de N57 is afgesloten is, kun nen automobilisten de gele omlei dingsborden volgen. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om te reizen via Roosendaal en Bergen op Zoom (A17/A4/A58). De overheid twittert op gezamen lijk account: @EvenementinZld. Daarop kan snel melding worden gemaakt als een incident zich voordoet. #cas20i4 wordt ge bruikt bij tweets rond het festival. REGIOAGENDA Meer agendanieuws vindt u op onze website. DONDERDAG 26 JUNI 2014 helpt vlassector BdMdnT SALE DAMES. HEREN KIDS-KLEDING VAN O.A: GAASTRA. TOMMY HIWGfR. GtDOES l GILLMORE MARCO 'OIO MCGREGOR. GAMI l GEISHA M.U.V. ONZE NIEUWE COLLECTIES door Edith Ramakers DOMBURG OOSTSTRAAT I ETTEN-LEUR WINKELCENTRUM H GOES GROTE MARKT I MIDDELBURG MARKT 73 RENESSE HOGEZOOM 171 TERNEUZEN NOOROSTRA AT lOt ZOUTELANDE LANGSTRAAT 13 DONDERDAG 26 JUNI AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Kaar ten; De Halle, 13.30 uur Mantelzorg café; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 13.30 uur Kaarten; HEIKANT -1 Heike, 13.15 uur: Kaarten; HENGSTDIJK - Café t Jagershuis, 14.00 uur: Kaarten; HULST - Reynaertcollege aan de Gilden straat, 19.00 uur: Bewegen en sporten voor (ex) hartpatiënten; De Korenmarkt, 14.00 uur: Sjoelen; Blaauwe Hoeve, 9.45 uur; Bloemschikken; 19.00 uur: Kaarten; De Lieve, 11.30 uur: Lunch gymnastiek; KLOOSTERZANDE WZC Antonius, 10.30 uur Weekviering; 14.00 uur Zan gers van Toen; LAMSWAARDE Café de Koning, 13.30 uur: Schieting voor ouderen; SAS VAN GENT - Zwembad, 17.00 uur: Zwemvierdaagse; SINT - JANSTEEN - De Warande, 15.30 uur; Kidsdub; TERNEUZEN De Veste, 9.30 uur Wandel groep Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 69