ZEEUWS-VLAANDEREN Rijtest voor ouderen Piep Fusie brandweer kwartaal later almanak Vakbond woedend op eigenaar Axivate Capital die te weinig gedaan zou hebben om Neckermann.com te redden. 22 en 23 28 en 29 BROEMRIT SINT JANSTEEN - Bart Leybaert van de Belgische vakbond BBTK be schuldigt de top van investerings bedrijf Axivate Capital van frau duleus handelen. Axivate Capital is eigenaar van het dinsdag failliet verklaarde Neckermann.com en maakt met een nieuw management een doorstart. „Het zijn grote woor den, maar dit kan niet", zegt Ley baert. „Binnen een dag met een nieuwe website en webshop be ginnen is onmogelijk. Dan ben je er al veel langer mee bezig. Het bedrijf is leeggezogen. Een slag in het gezicht van medewerkers die vaak problemen aankaartten, maar nooit gehoor kregen. Mis schien worden er straks enkele mensen heel rijk, maar zitten er wel 227 heel erg diep in de pena rie." „Als dat waar is, zal er actie on dernomen worden", reageert cu rator Benne van Leeuwen. „Ik sta daar altijd neutraal in. Nu zijn er in ieder geval geen aanwijzin gen." „Deze aantijging is complete on zin", zegt een boze directeur Andreas Ezinga van Necker- mann.com „Ik kook van woede. Anderhalf jaar geleden was dit bedrijf bijna failliet. We hebben er geld ingestoken en keihard ge werkt. Met zijn allen! Dat we nu ons geld kwijt zijn, is part of the deal. Daar zijn we investeerders voor, kan gebeuren. Maar dit was geen vooropgezet plan!" Bestuurder Niels Suijker van FNV Bondgenoten is wat voorzichtiger dan collega Leybaert. „Ik heb net contact gehad met een van de cu ratoren. Hij vertelde dat hij vorige week donderdag voor het eerst is ingeschakeld. Dat heet stille be windvoering. Hij loopt dan mee in het bedrijf om goed te kunnen beoordelen wat er mogelijk is en informatie te verzamelen om een beslissing te kunnen nemen." De vakbond wordt daar niet in ge kend. Suijker: „We staan buiten spel, daar kun je niets aan doen. Natuurlijk heb ik nog veel vragen. Er volgt in ieder geval nog een ge sprek." Directeur Ezinga: „Door de stille bewindvoering win je tijd bij een faillissement. Anders neemt de curator een paar dagen de tijd om alles door te nemen en ligt de website al snel een week stil. Dat kun je als webshop niet hebben." Over een sociaal plan hoeft niet te worden gesproken. „Want dat is er bij een faillissement niet", zegt Suijker. „Het UWV neemt het nu over en dat kan enkele we ken duren. Uitermate vervelend voor de mensen die nu op straat staan." DONDERDAG 26 juni 2014 NIEUW NAMEN - De fusie tussen de vrijwillige brandweerposten van Nieuw Namen en het Belgische Kieldrecht is uitgesteld. Aanvanke lijk was het idee om vandaag de handen officieel ineen te slaan, maar de Veiligheidsregio Zeeland kreeg het juridische plaatje niet op tijd rond. Het probleem zat 'm vooral in het feit dat de brandweerlieden van Nieuw Namen grensarbeiders worden, aangezien de brandweer post onder de gemeente Beveren komt te vallen. Als de procedures volgens schema worden afge werkt, gaan de posten nu op 1 ok tober samen. Met gespitste oren liep die man uit dat Zuid-Bevelandse dorpje door zijn huis. Waar kwam die doordrin gende piep toch vandaan? Na enig speurwerk meende hij de bron gevonden te hebben: de cv-ke- tel. Voordat hij naar zijn werk ging, belde hij het installatiebedrijf. Met gas moet je tenslotte voorzichtig zijn. Onmogelijk, zeiden ze bij het instal latiebedrijf. Onze cv-ketels piepen niet bij een storing; dan gaat er een lampje knipperen. Geïrriteerd hing de man op en ging weer op onder zoek uit. Om te ontdekken dat de piep uit de vriezer kwam, die open stond. Hem hoor je niet meer piepen. Helikopters zijn vliegende politieauto's - Verlepte Euregiotuin wordt frisse fruittuin Bond laakt eigenaar Neckermann door Romain van Damme O pagina 26: Ondergang van ooit grote werkgever is nu compleet TERNEUZEN - Annie Klaassen (80) uit Terneuzen was gis teren een van de dertien ouderen die naast rijinstructeur Cees Cosijn plaatsnamen voor een 'broemrit'. Na een theorieles en een fysiotest in dienstencentrum De Veste toerde ze in haar eigen auto door de stad, waarbij Cosijn haar van adviezen voorzag. „Dan moet je bijvoorbeeld denken aan goed op- en omkijken, ook al is dat fysiek soms lastig." En een turborotonde? „Dat is ook vaak nieuw. Ik geef de deelnemers, die zich vrijwillig laten tes ten, tips." De broemrit werd op initiatief van de Stichting Welzijn voor Ouderen Terneuzen en Cosijn voor het eerst in vijf jaar weer in Terneuzen gehouden, foto Peter Nicolai Tip? redactie@pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 63