VfL bV> Maracana als eindpunt van de reis 2014 9 Dit Nederlands elftal is als Doutzen Kroes in een jutezak 2 Brasil 2014 De spits van Uruguay is terug bij af nadat hij voor de derde keer zijn tanden in een tegenstander zet. Ook de laatste WK-duels dagelijks in de e-paper Toen het vliegtuig deze week de lan ding inzette boven Rio de Janeiro, was de aantrekkingskracht meteen daar. Maracana lag er uitnodi gend bij, flirtend met de omge ving, verleidelijk als altijd. Maracana. Noem de naam en de voetballiefhebber begint te stralen. Maracana is niet zo maar iets, het is met Wembley het meest heilige stadion ter wereld. Het is een bedevaartsoord voor voetbalgelovigen uit de hele wereld, een tempel vol le gendarische verhalen. Volgens de officiële telling wa ren er in 1950 bij de WK-wed- strijd van Brazilië tegen Uru guay 199 854 mensen in Maracana en dat geldt nog al tijd als een toeschouwersre cord. Dat monstrueuze Maracana is niet meer, want net als Wembley heeft het sta dion na een grondige verbou wing een nieuw uiterlijk gekre gen. Omdat er wel eens toeschou wers van de tweede ring naar beneden kukelden, is de capaci teit voor dit WK en de Olympi sche Spelen van 2016 terugge bracht tot 80.000. Maar de roem van Maracana bestaat nog steeds. Magie laat zich im mers niet wegstoppen onder een nieuw laagje verf. Het Nederlands elftal is al drie weken in Rio de Janeiro, maar de selectie heeft nog altijd geen voet op deze historische grond gezet. En dat is zoiets als een non die een bezoek aan Ro me brengt en niet het Sint-Pie tersplein bezoekt. Heiligschen nis, ja. De enige manier voor Oranje om het walhalla te betreden, is de finale halen, zo blijkt uit het toernooischema. Maracana als laatste bestemming van een wonderlijke reis. Een mooier eindpunt kun je als voetballer simpelweg niet heb ben. NATAL - Luis Suarez zal niet aan zijn moeder hebben gedacht toen hij Giorgio Chiellini te gra zen nam, noch aan zijn kinde ren. Terwijl hij in aanloop naar het WK nog openlijk zei zich te schamen voor zijn misdragin gen uit het verleden, ging de Uruguayaan andermaal over de schreef. „Soms neemt de passie het van je over, doe je dingen waar je later spijt van hebt." Wie ooit de reportage zag die Ivo Niehe over de moeder van Luis Suarez maakte, voelt bij ie dere misstap van de Urugua yaan plaatsvervangende schaam te. Het lieve mensje barstte tel kens in tranen uit als het over haar zoon ging. Luis had een huisje voor haar ge kocht, hij was zo goed voor de fa milie. Dat droeg ze liefst overal en aan iedereen uit. Deze dagen kan mama Sandra dat echter las tig verkopen in haar buurtje in Montevideo. Je zou hem, het on verbeterlijke kind, er een draai voor om zijn oren willen geven. In het tijdschrift Helden ver klaarde Suarez voor zijn kinde ren 'een goed mens te willen zijn, een vader waarop ze trots zijn. Ik schaam me zo voor de fouten. Twee keer een tegenstan der bijten... Later besefte ik dat mijn kinderen die beelden ooit zien. Dat doet me meer pijn dan de daad zelf. De oorzaak is niet zomaar gevon den, maar ligt allicht in zijn on verzadigbare drang om zich te bewijzen. En om figuurlijk van zich af te bijten als het even te genzit. Begin juni nog zei Suarez in het Amerikaanse blad Sports Illustrated geleerd te hebben. 'Ik heb een aantal gedragsproble men op het veld gehad die niet goed waren voor mijn imago. Maar, dat was ik eigenlijk hele maal niet. Ik wil het imago dat van mij bestaat, het imago van de bad boy, veranderen'. Het zijn opmerkingen waarmee hij op momenten als deze onge wild de lachers op zijn hand krijgt. 'Buiten het veld ben ik rustig, een verlegen jongen'. Toegegeven, het leven heeft hem niet altijd toegelachen. Als jochie van 7 verhuisde Luis met zijn familie naar de hoofdstad, Montevideo. Daar was nog werk. Zijn ouders scheidden niet lang na hun verhuizing, Luis zag ze amper omdat ze dag in dag uit werkten. .„Het was er allemaal zo anders dan in Salto. Daar speelden we op straat, nu moest ik uitkijken als ik wilde oversteken. Bovendien lachten ze me op school uit vanwege mijn accent. Mijn honger naar succes; de behoefte om vooruit te komen, komt voort uit alle ontberingen die ik sinds mijn kindertijd kende." Op het voetbalveld was Luis al snel het mannetje. Zo nadrukke lijk zelfs dat hij onuitstaanbaar gedrag begon te vertonen en door Nacional bijna van de jeugdopleiding werd gegooid. Zijn jeugdliefde Sofia, de moe der van zijn twee kinderen, wist hem echter op het rechte pad te brengen. Ze vergezelde hem in 2006 ook richting Nederland. Suarez debuteerde op 20 augus tus van dat jaar in de Nederland se competitie bij FC Groningen als 19-jarige ruwe diamant. Kwik zilver was het mannetje. Jam mer alleen dat het heerschap de fopduik tot zijn vaste repertoire rekende. Gek gemaakt door zaakwaarne mers kwam al binnen een jaar een einde aan het gelukkige hu- Fabio Cannavaro, de ultieme ver dediger, was tijdens het WK van 2006 de beste speler van het toer nooi. Dan weet je het wel. Als er ergens niet volgens onze maatsta ven wordt aangevallen, staan we meteen met ons moralistisch vin gertje klaar. Voetbal gaat om het resultaat, klopt, maar in onze ogen moet het de mensen ook meevoeren op de golven van ge not en iets meegeven voor later. Voetbal dient bij ons puristen vooral leuk te zijn. Lekker 'aanval len met z'n allen en als er dan nog wordt gewonnen is dat mooi meegenomen. En dan meldt opeens het Neder lands elftal van 2014 zich op het wereldpodium. Althans, het schijnt Oranje te zijn. We hebben nog maar net alle verhalen opge borgen over onze saaie landskam pioen Ajax of het vlaggenschip van ons voetbal maakt het nog veel bonter. Hebben we het ooit zo destructief gezien? Nee, dit Ne derlands elftal is het meest defen sieve ooit op een toernooi. Daar hoefje geen ingewikkelde studies op los te laten. Op een toernooi waar bijna ieder een aanvalt, draait het eigengerei de Oranje het doodleuk om. De wereld is gewend om iets van ons te krijgen, maar dit elftal neemt vooral. Net als de succesvolle teams van Duitsland en Italië eerder deden. Is dat erg? Het is vooral heel erg wennen. 36 procent balbezit in onze website/epaper Gratis voor abonnees, verschijnt ook op zondag Luis Suarez is een door Leon ten Voorde door Edward Swier Donderdag 19 juni: Luis Suarez is de held van Uruguay met twee doelpunten tegen Engeland, foto VI Images door Leon ten Voorde I Wesley Sneijder, de afjager in dienst van het team. foto VI Images RIO DE JANEIRO - Oranje brengt ie dereen in verwarring. Het is alsof je Doutzen Kroes in een jutezak ziet. Moeten we dit elftal nou lief hebben, of niet? Het Duitsland van 1990? We hebben het nooit kun nen verdragen. Italië in 2006?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 46