UIT 39 Nico Out Voor de moderne en eigentijd se beeldende kunst hoefje niet op vakantie te gaan naar de Pe- rigord, waar ik nu verblijf. Het aanbod moderne beeldende kunst haalt het niet bij dat in mijn 'eigen' provincie. Galeries als T in Middelburg en het Moment in Zierik zee zijn twee van de parel tjes aan de kroon van Zee land. Beide hebben vooral figuratief werk in stock, waarbij Het Moment wat meer naturalisme brengt en Galerie T een wat breder en diverser aanbod kent. Onder de vaste exposanten zijn twee van mijn fa vorieten in dit genre: Hans Leijerzapf en Mieke Oldenburg. Leijerzapf (Leiden, 1951) schildert al verhalend sinds zijn afstuderen aan de Koninklijke Academie voor Beelden de Kunsten te Den Haag. Hij is specialist in autobiografisch geïnspireerde scènes waar in hij het menselijk tekort mild ironisch aan de orde stelt. Altijd voert hij twee of meer in regenjas gehulde mannen van mid delbare leeftijd op. Ze zijn in conversaties verwikkeld, halen onhandige capriolen uit op de fiets of kijken naar voor hen vreem de verschijnselen. Ze doen dat vanaf een goudbruin vlak, de sokkel waarop de ta bleaux vivants zijn gesitueerd. De locatie suggereert een zeker isolement, alsof de fi guren niet geheel van deze wereld zijn. Hun kleding maakt ze uitwisselbaar en enigszins burgerlijk. Ik word steeds weer geboeid door de vondsten die Leijerzapf verzint en zeker zo sterk door de heerlijke manier waarop hij met olieverf omgaat. Totaal anders is de benadering van Mieke Oldenburg (Haarlem, 1948), ooit medestu dente aan Academie Minerva in Gronin gen. Zij heeft zich ontwikkeld tot een inter nationaal bekend beeldhouwster die haar bronzen en keramische sculpturen een clas sicistische uitstraling meegeeft. Olden- burgs vrouwen zijn niet doods neoclassicis tisch, maar vervuld van intens leven, dat verstild, sereen en licht melancholisch vorm krijgt. De drie afgebeelde vrouwen portretten in klei doen mij sterk denken aan beelden uit de vroege renaissance. Het erin vervatte schoonheidsideaal is echter meer innerlijk dan uiterlijk. En door de subtiele maar toch levendige op pervlakken die zij haar beelden meegeeft, houden ze ook iets aards. Het is alsof Ol denburg het beste en het mooiste van de mens met haar publiek wil delen: de staat waarin lichaam, geest en ziel tot een tijd loos geheel zijn versmolten. Als ik het werk van beide kunstenaars in re latie breng tot het leven hier en nu dan is Oldenburg degene die inspiratie biedt: het voorbeeld waarnaar je zou kunnen streven. En Leijerzapf toont wie we zijn, waar we vandaan komen. Jezelf verbeteren is een lange reis waar je een heel leven voor no dig hebt en soms is zelfs dat niet genoeg. Naast deze twee kunstenaars is er meer moois en goeds te zien op beide locaties. In Galerie T vind je de uitgebalanceerde zee-landschappen van Magda Luttikhuizen (1949) waarin licht en ruimte samenvallen. Zij bouwt haar composities op uit in elkaar schuivende vlakken en vertelt daarmee dat elk beeld bestaat uit meerdere herinnerin gen. Ook de geraffineerde schilderijen en ge schilderde reliëfs van Addy Coumou (1947) spreken me aan. Zij weet met fraai geteken de tulpenbladeren als onderwerp elegante schilderijen te maken. Haar reliëfs van doorgesneden rode kool zijn knap uitge voerde vondsten. Ik genoot ook van de soms uitbundige abstracte composities van Arvee (1956) die erin slaagt om vegen, vlek ken en spetters in gloedvolle kleuren tot spontaan ogende harmonie te brengen. Van de exposanten in Het Moment noem ik nog Brigitte Boemaars (1959). DONDERDAG 26 JUNI 2014 Waar het zijn en niet-zijn samenvallen Stijn Kriele brengt in zijn eitempe- ra-schilderingen het landschap terug tot kernelementen. Raf Thys dikt er varingen in en maakt ze los van tijd en plaats toegankelijk, zonder dat ze hun verhalen volledig prijsgeven. Bei de kunstenaars verbeelden de balans tussen herkenning en essentie, tus sen herinneren en vervliegen. T/m 28/6. Galerie van den Berge, Westwal 45, Goes. Do.t/m za. 12.00 -17.00 uur. Jackie Bongers verbeeldt liefde voor natuur De manier waarop de schors van een boom is gevormd, de nuances die je in het oppervlak van steen of aarde ziet, de beweging van rietpluimen in de wind. Het zijn visuele ervaringen die Jackie Bongers in haar werk her schept zonder ze te imiteren. Zij doet dat in keramische reliëfs, objec ten en in geënsceneerde foto's. T/m 28/6. Galerie Gerritse, Londense- kaai 19, Middelburg. Vr. en za. 13.00-17.00 uur. Groepsexpositie met Kunstig Zeeuws-Vlaanderen Kunst Zeeuws-Vlaanderen is de titel van een groepsexpositie met werk van kunstenaars uit de regio. Het zijn: Margreeth Bronke (beelden van brons, steen en keramiek), Jorien Brugmans (schilderijen, grafiek en ge dichten), Nicole Henderiks (grafiek), Jean Kamps (beelden), Gerda Muize- belt (schilderijen), Kirsten Noens (sie raden) en Linda Schot (schilderijen). T/m 29/6. Lokaal 54, Nieuwstraat 54, Terneuzen. Wo. t/m zo. 13.00 - 18.00. Goese kunstenaars En Passant in Grote Kerk Voor de 21e keer is de Grote Kerk het domein van acht Zeeuwse kunste naars die eerder in Goese etalages ex poseerden. Landschap, mens- en dier worden verbeeld in schilderkunst en sculptuur. Met Cobie Baard, Jenni van Geest, Heieen van den Hooven, Hans Keukelaar, Yvonne Oyevaar, Jan- neke Rottier, Frida van Overbeeke en Jack Willemsen. T/m 28/6. Grote of Maria Magdalena Kerk, Goes. Wo. t/m zo. 13.00-17.00 Klein maar sterk overzicht Chabot In 1933 verblijft de schilder en beeld houwer Henk Chabot (1894 -1949) enkele maanden in Vrouwenpolder. Hij ontwikkelt er een eigen expressio nisme. In Domburg is een aantal schil derijen en beelden uit die periode te zien, aangevuld met later werk. Cha bot is een meester in het verbeelden van de kracht van het landschap. T/m 29/6. Hendrik Chabot. Marie Tak van Poortvliet, Ooststraat 10a, Dom burg. Di. t/m zo. 13.00 tot 17.00 uur. Mieke Oldenburg exposeert in Galerie T in Middelburg. In Galerie Het Moment in Zierikzee is werk van Hans Leijerzapf te zien. Galeries als parels van Zeeland Nico Out gaat elke week op zoek naar het beste wat Zeeland op het gebied van beeldende kunst te bieden heeft. De gehele zomer. In Galerie T onder andere Mie ke Oldenburg, in Galerie Het Moment onder meer Hans Leijerzapf. Galerie T, Turfkaai 25-27, Middelburg. Do. t/m za. 11.00 -16.00 uur. Gale rie het Moment, Poststraat 28-30, Zierikzee. Wo. t/m za. 11.00 - 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 39