Ook dood van Kris Kremers staat vast 499 In prijs verlaagd! Op zaterdagen een uur langer open Hoogtepunt qua verkoop tussen één en vier IN HET NIEUWS 3 -Ée-MSC 499 699 De wereld is Kras Cruises Zuidwest-Europa 10 dagen al v.a. Wingerden van de Ondernemers federatie Rotterdam City. Niet iedereen was meteen enthou siast. „Voor kleinere winkels is het namelijk lastiger, qua bezet ting. Maar we krijgen steeds meer deelnemers. Ketens als HEMA, V&D, Bijenkorf en Media Markt zijn voortrekkers. En nieuwe win kels als kledingzaak Hollister kij ken gewoon om zich heen wat er hier gebeurt en doen het ook." Niet voor iedere ondernemer is een langere openstelling meteen een succes. Niet alleen omdat an dere winkeltijden niet meteen bij de klant tussen de oren zitten. In Nijverdal, waar sinds twee maan den een proef loopt, gooiden enke le winkeliers al na twee zaterda gen de handdoek in de ring. „Het is een gewenningsproces voor de ondernemers", zegt Jan Schep pink van de Stichting Promotie NijVerdal. „Maar de tijden veran deren." „Ooit legden hier bij de IJssel elke vrijdag schepen met Amerikanen aan. Tegenwoordig ben ik wegens de rustige ochtenden om tien uur open, maar op die dagen stonden wij om negen uur klaar om met een flink te verkopen." Iris Mulder, eigenares van De Re genboog in Deventer, verkoopt onder meer Finse kleding en ser vies. 's Avonds langer open blij ven? Ze heeft het lang geleden even geprobeerd, zonder veel ef fect. „Het hoogtepunt qua ver koop ligt tussen één en vier uur. Mede daarom beginnen wij 's och tends wat later." Mochten er 's avonds meer toeristenboten aan meren, dan blijft ze zeker langer open. „Al wordt het wel verwar rend, als iedereen eigen openings tijden hanteert." Het wordt wel verwarrend, als iedereen eigen openingstijden hanteert Renata Edelijn krijgt soms ver baasde klanten over de vloer in haar delicatessenzaak. Dat ze op zaterdag na vijf uur nog open is, zijn ze niet gewend. „Maar je moet meegaan met je tijd." Ze doet mee aan een proef in Nijver- dal door op zaterdag een uur lan ger open te zijn. „Het is een stuk je luxe voor de mensen. Die hoe ven dan niet zo op de klok te let ten. En we hebben hier een com pleet nieuw centrum. We hebben vijf jaar in een bouwput gezeten en nu moeten we zorgen dat men sen weer naar Nijverdal komen." Een probleem met de bezetting had ze niet, als 'kleine' onderne mer. „We waren altijd langer be zig om schoon te maken. Dat doen we nu als we open zijn." Het is een stukje luxe voor de mensen. Die hoeven niet zo op de klok te letten Froon (22) en Kremers (21) ver dwenen op 1 april tijdens een wandeltocht in het westen van Pa nama. Ze waren voor het laatst ge zien in de buurt van de plaats Boquete. Vorige week donderdag werden hun resten gevonden, op ongeveer acht uur lopen van Bo quete. Een paar dagen eerder was een rugzak met een aantal per soonlijke spullen gevonden bij een rivier. Het is nog niet bekend wat de jon ge vrouwen is overkomen. „Het is een hele zwarte bladzijde waarbij bovendien nog vele vragen het noodlot van Kris en Lisanne overschaduwen. Er rest de familie slechts een manier om antwoor den te vinden en dat is doorgaan met zoeken", laten de nabestaan den in een verklaring weten. Honderden mensen hebben giste ren condoleances voor de families van Kris Kremers en Lisanne Froon achtergelaten op internet. De families hebben een condo leanceregister op hun website findlisannekris.com gezet. „Sinds 1 april is er geen dag geweest dat ik niet stilstond bij het lot van Kris en Lisanne. Met bewonde ring heb ik jullie inzet en creativi teit bij deze verschrikkelijke zoek tocht gevolgd", schrijft iemand. Op Mensenlinq, een site van de regionale kranten, stelt iemand: „Er zijn geen troostende woorden voor zoveel verdriet. Duidelijk heid dat er verder geen hoop meer is." Ook op condoleance.nl hebben mensen het over de maandenlan ge vermissing. „Wel duidelijk heid, maar wat een schrale troost", staat in een bericht. Ga naar Kras.nl/msc-opera of bel 0900-9697,ScPm 10 dagen v.a. 11 dagen v.a. DONDERDAG 26 JUNI 2014 werktij d winkelen Honderden mensen hebben de families van Kris Kremers en Lisanne Froon op internet gecondoleerd CRUISES Nederlandse consumenten gaan steeds vaker aan het eind van de dag en in het weekend shoppen, blijkt uit onderzoek. foto Baloe Images/HH foto Tom van Dijke Iris tyulder (Deventer) foto Lars Smook Renata Edelijn (Nijverdal) AMERSFOORT - Ook de vermiste Kris Kremers blijkt te zijn omgeko men in Panama. DNA-onderzoek heeft duidelijkheid gegeven, heeft haar familie gisterochtend beves tigd. Eerder was er al duidelijkheid over het lot van Lisanne Froon. Nü of nooit! Zomermaanden fors in prijs verlaagd. Cruise per luxe MSC Opera**** vanuit IJmuiden naar Spanje, Portugal, Frankrijk en Engeland. Geniet aan boord van zwembaden, Spa, theater, bars, restaurants, casino, fitness en nog veel meer. Inclusief alle maaltijden en havengelden! Zuidwest-Europa en Engeland Vanuit IJmuiden naar Guernsey, Vigo, Lissabon, Bilbao, Le Havre en Southampton. Busreis Engeland-Nederland Vertrek: alléén 28 september Zie: Kras.nl/37234 IJmuiden naar Zuidwest Europa Vanuit IJmuiden naar Guernsey, Vigo, Lissabon, Bilbao, Le Havre en Southampton. In- en ontscheping IJmuiden Vertrek: 10-20-30/7, 9-19-29/8,8-18/9 Zie: Kras.nl/37139 Prijzen per persoon o.b.v. 2 personen exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 3