'School moet afspiegeling van de wijk vormen' u. BOMONT Acteurs gezocht voor drie filmproducties WALCHEREN 27 Onderzoek Loes Tevel zit vast Bord geplaatst na val met letsel o www.cavak.nl MIDDELBURG - Ooit was Wilma Legrand directeur van een Middel burgse basisschool met welgeteld veertig leerlingen. Dat was, zo blikt ze terug naar begin jaren '90, geen leuke tijd. Want ze gaf toen leiding aan een compleet zwarte school met alleen maar leerlingen van Turkse afkomst. De andere leerlingen waren stuk voor stuk door hun ouders van school gehaald en overgebracht naar een van de andere scholen. „Ik heb gesprekken gehad met huilende moeders die vertelden dat het niet aan mij lag, niet aan de andere leerkrachten, maar dat ze niet wilden dat hun kinderen met alleen maar TXirkse kinderen naar school gingen." En ze kan dat nog steeds snappen. „Want een school moet een afspiegeling vormen van de maatschappij." Maar, vervolgt ze, de gemeente Middelburg heeft toen goed inge grepen en haar school, de Zanden- burch, laten fuseren met de West- burch en de Breeburch. „Toen ont stond een nieuwe school, de Be- verburch, een echte wijkschool, met leerlingen die een afspiege ling vormden van de wijk. De school was zo succesvol dat leer lingen uit andere wijken toe stroomden, er een wachtlijst ont stond en er ingegrepen moest worden om te voorkomen dat leer lingen uit de wijk niet meer op die school terecht konden. Wilma Legrand (63) neemt van daag afscheid van de Beverburch na 44 jaar onderwijs. Haar hele carrière was ze verbonden aan scholen in de Stromenwijk. Ze be gon als kleuterleidster op de Woe lige Wolf, werd in '85 directeur van de Zandenburch en vanaf '93 geeft ze leiding aan het team van de Beverburch. „Altijd was er wel wat te doen waarom ik besloot niet elders te solliciteren." Sinds vijf jaar maakt de Bever burch onderdeel uit van een bre- Altijd was er wel wat te doen waarom ik besloot niet elders te solliciteren. de school. Dat samenwerken met de andere partners zoals Arduin, basisschool Cederhof en de kin deropvang loopt volgens haar goed. Maar ze is nog steeds teleur gesteld dat er rondom de school zo weinig'groen is. En dat de kli maatbeheersing in de school zo slecht is. „Zomers te warm, 's win ters te koud." En ze vindt het heel jammer dat op haar school alleen maar vrouwen werken. De afgelo pen jaren had ze te maken met drie jongemannen die stage lie pen. „Maar van twee weet ik dat ze gestopt zijn. Heel jammer maar ik weet ook niet hoe dat veran derd kan worden." Het afscheid van Wilma Legrand vindt van 16.00 tot 18.00 uur plaats in de Kloveriersdoelen. „Ik hoop dat ik dan veel oud-leerlin gen nog eens zie." MIDDELBURG - Het onderzoek naar de sinds eind april vermiste Loes Tevel uit Middelburg zit op slot, zo meldt de politie. Volgens een woordvoerder komen er af en toe nog tips binnen die worden nage trokken, maar heeft dit nog altijd niet geleid tot resultaat. Deze week tipte een getuige nog dat hij de fiets van Tevel op 1 mei heeft zien staan in een weiland aan de Zandvoortweg, net buiten Middel burg. De politie zegt de tip te heb ben onderzocht, maar is daarbij tot de conclusie gekomen dat het niet om de fiets van Tevel ging. VLISSINGEN - Waterschap Scheldè- stromen heeft vrijdag een waar schuwingsbord geplaatst bij een strandovergang tussen Vlissingen en Dishoek, in de buurt van hotel Westduin. Dit naar aanleiding van een klacht van Monique David die op die plek uitgleed en haar kuit been brak. Ook worden de onder ste vier stenen van de helling, die eerder nog bedekt waren door een dikke laag zand, vervangen door ruwe stenen omdat ze nu te glad zouden zijn. Zwanger? ON SELECTED ITEMS www.bomont.nl Onder de titel 'FilmstarZ 2014', krijgen onervaren Zeeuwse film makers de kans om onder begelei ding van professionals uit de film wereld een korte film te maken. De drie finalisten van dit jaar zijn Elke Verplanke, Ines Den Hollan der en Lennart Gosman. De drie filmmakers zoeken ac teurs en figuranten voor hun pro ducties, in uiteenlopende leeftij- den en profielen. Enkelen zijn ook nog op zoek naar geschikte filmlocaties, variërend van polder huisjes tot slaapkamers met hoge plafonds. De producties hebben uiteenlopende thema's: rouw en isolatie; een liefdesgeschiedenis op het voetbalveld en een groep internetkluizenaars die in de bui tenwereld op zoek moet naar een vermist lid van hun virtuele groep. Er zijn opnames gepland van 28 juli tot en met 14 augustus in de omgeving van Goes, Middelburg en in Zeeuws-Vlaanderen DONDERDAG 26 JUNI 2014 door Emile Calon Wilma Legrand Uw kindje is straks welkom bij ons! info^skow.nl I 0118-6145» www.kinderopvangwalcheren.nl i Wilma Legrand temidden van leerlingen van groep 7 van de Beverburch. foto Ruben Oreel SALE 40% GOES GROTE MARKT 1 MIDDELBURG MARKT 73 B MIDDELBURG - Het Centrum voor Audiovisuele Amateur Kunst (CA- VAK) houdt zaterdag 28 juni een open castingdag voor drie filmpro ducties in het Spiegeltheater in Middelburg. M NT DAMES. HEREN KIDS-KLEDING VAN O.A: GAASTRA. TOMMY HILFIGER, GEDDES t GIILMORE. MARCO POLO. MCGREGOR, GANT t GEISHA. M.U.V. ONZE NIEUWE COLLECTIES.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 27