Simons: Wij herkenden angstcultuur bij Orionis niet TujTïITTlH 26 WALCHEREN OPGRAVINGEN BACHTENSTEENE Gravensteen Huizen Park Markt „Helaas net ietsje jonger dan het jaar 1000. Al scheelt het niet veel", zegt Meijlink van de Walcherse Ar cheologische Dienst. Het zogehe ten dendrochronologische onder zoek, waarbij naar de jaarringen in het hout wordt gekeken, wijst uit dat het oudste huis is gemaakt van hout dat gekapt is rond het jaar 1012. Precies duizend jaar voor de opgraving. Het andere hout is van iets latere datum. De opgravingen vonden plaats in de zomer van 2O12, nadat het voor malige schoolgebouw eii de gym zaal waren gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe verzorgingstehuis Willibrord aan de Bachtensteene. Dicht onder de oppervlakte werden nog goed ge conserveerde palen en planken van middeleeuwse woningen gevon den. Ook werden resten van een stenen woning en van het Graven steen aangetroffen. In de beerput ten vonden de archeologen tal van voorwerpen. Het bijzondere zit hem in het feit dat het een rijtje tegen elkaar aan gebouwde huizen betrof. Dat is bijzonder in deze contreien voor die tijd. „Normaal zie je een zoge heten osendrop tussen de hui zen.", vertelt Meijlink. Een osen drop is een smalle, onbebouwde strook tussen de huizen waar het regenwater vanaf de daken te rechtkwam. Omdat de huizen pal tegen elkaar stonden, moeten er goten zijn geweest voor de afvoer van het hemelwater. De huizen hadden ook twee verdiepingen. „Alles duidt er op dat dit een echt stadswijkje was, waar gegoede burgerij woonde. De rijke inhoud van de beerputten wijst in die richting. We vonden uit Italië geïmporteerde spullen. Maar ook, en dat is wel bijzonder, veel hou ten vondsten", vertelt Meijlink. De uitkomsten van het archeolo gisch onderzoek werpen een nieuw licht op de Middelburgse ringwal. Was er in Souburg eerst de ringwal en werd er daarna in gebouwd, in Middelburg lijkt de ringwal juist opgeworpen te zijn om de bestaande stadsbebouwing te beschermen. „Er was hier iets om te verdedigen." Zoals zo vaak roept dit archeologisch onderzoek ook weer vragen op. Zo werden in de grote beerbak van het Gra vensteen spullen gevonden die niet te rijmen zijn met de functie van het gebouw. Archeoloog Meij link: „In het Gravensteen werden mensen gevangen gezet, gemar teld, er werd recht gesproken. Niet echt een plaats waar je hou ten speelgoed en een soort spaar- varkentjes verwacht te vinden. En die lagen er wel." MIDDELBURG - Raadslid Leny van de Heuvel (GroenLinks) consta teerde gisteren fijntjes dat zij ge lijk had toen ze de afgelopen ja ren wethouder Chris Simons waarschuwde dat er bij Orionis Walcheren een angstcultuur heer ste onder het personeel. Ze wees de wethouder op een interview in deze krant met de nieuwe di recteur Hans Feenstra die met zo veel woorden het bestaan van die angstcultuur toegeeft. En ook stel de hij dat de reorganisatie bij Orionis te lang duurde. Van de Heuvel wilde gisteravond, tijdens een Middelburgse commis sievergadering, van Simons horen of hij zich nu wel in die woorden van de nieuwe directeur kan her kennen. Want in het verleden ont kende de wethouder tegenover de Middelburgse raadsleden dat er sprake was van een angstcultuur bij het bedrijf dat ontstond na de fusie van de sociale werkvoorzie ning en de sociale diensten van de drie Walcherse gemeenten. Simons stelde dat hij zich destijds niet in die woorden herkende 'omdat het niet bij ons bekend was'. „Het werd ons niet gemeld", aldus de wethouder. Hij vertelde ook dat de drie Wal cherse wethouders personeelsle den van Orionis hadden aange moedigd om zich bij hen te mel den met klachten over Orionis en de bedrijfsvoering. Daar kwam volgens hem welgeteld één reac tie op. Ook Petroesjka Sterk (SP) wees naar een zwartboek van haar partij waaruit duidelijk blijkt dat er een angstcultuur heerste. De wethouder liet verder weten dat er nu gewerkt wordt aan het vormen van een klankbordgroep voor raadsleden zodat zij dichter op het beleid van Orionis kunnen zitten. Tot nu toe zijn ze te vaak verrast door Orionis over finan ciële tekorten en problemen op de werkvloer. Ga nu naar Sweetdeal.nl en profiteer van deze en vele andere topaanbiedingen! Wijkje voor gegoede burgers door Theo Ciele MIDDELBURG - Stiekem had archeo loog Bernard Meijlink gehoopt op een cijfer lager dan 1000. Onlangs kreeg hij de uitkomsten binnen van het onderzoek naar de leeftijd van de planken en palen die twee jaar geleden bij de opgraving aan de oppervlakte kwamen in het hart van Middelburg. Het waren de resten van een rijtje middeleeuwse woningen. Vondsten Bachtensteene net iets jonger dan het jaar 1000. Maar veel scheelt het niet. In 2012 kwamen de overblijfselen van de middeleeuwse woningen tevoorschijn. Linksboven zijn de planken te zien. foto Walcherse Archeologische Dienst door Emile Calon 5-gangen mossel- sweet menu bij Restaurant DEAL Den Fantast in Middelburg 3-gangen keuze- sweet menu bij Restaurant DEAL De Viking in Westkapelle 5- of 6-gangen sweet culinair verrassings- DEAL menu bij Restaurant Fernando 52% korting Prikkel je smaakpapillen met een 1 luxe 5- of 6-gangen keuzemenu en een gratis amuse van het huis! Ontdek het lekkerste dat Zeeland te bieden heeft tijdens een geweldig 3-gangen keuzemenu! Geniet 5 gangen lang van de heerlijkste bourgondische mosselspecialiteiten in dit Vlaamsche eetkaffee! Lees de voorwaarden op sweetdeal.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 26