TO©S PZC ABONNEE ZOEKT NIET- ABONNEE FZC Frankrijk blijft het populairste vakantieland 2 IN HET NIEUWS paul kusters COLOFON OPENINGSTIJDEN Waarom dicht als de klant juist 's avonds veel tijd heeft? Winkels ontdekken de avonduren. Plas ophouden in vliegtuig Ryanair toosenhenk.nl O KIP VOORSPELT WINNAAR NE&ERLAN&-MEXICO &E VERKEERÖE. LEIDSCHENDAM - Net wanneer win keliers aan het einde van de werk dag hun zaak sluiten, wil de rest van werkend Nederland geld uit geven. En dus doen veel consu menten dat niet in de winkel maar 's avonds vanaf de bank, met hun tablet of telefoon. Zon de, vinden winkeliers die om elke euro omzet moeten vechten. Sinds 1996 mogen zij net als su permarkten 's avonds gewoon open blijven. En steeds meer on dernemers zien dat als een kans. De standaard sluitingstijden om 18.00 uur doordeweeks en om 17.00 uur op zaterdag verdwijnen daardoor stilletjes uit beeld. Zo is een toenemend aantal vestigin gen van ketens als HEMA, V&D en schoenenwinkel Invito tegen woordig zaterdag en doordeweeks tot 18.00 uur of zelfs tot 19.00 uur open. „Het gebeurt mondjesmaat, maar ook steeds meer zelfstandige win keliers sluiten beter aan bij de wensen van hun klanten door la ter open te gaan of langer open te blijven", signaleert Paul te Groten- huis van brancheorganisatie INre- tail. Volgens hem moeten winkels meer moeite doen om openingstij den af te stemmen op hun doel groep, ook al betekent dit dat de deuren op afwijkende tijden open moeten blijven. Ook Suzanne van der Graaf van brancheorganisatie Detailhandel Nederland ziet dat winkels steeds creatiever omgaan met openings tijden. „De traditionele koopa vond boet daarnaast in aan popu lariteit. Het is dan niet meer zo druk als het ooit is geweest. Door de opkomst van internet is het voor 'stenen' winkels nóg belang rijker om open te zijn als het pu bliek er is. Je ziet dat sommige on dernemers op vrijdag en zaterdag langer open zijn om aansluiting te vinden bij het uitgaanspu bliek." Consumenten kopen steeds vaker aan het eind van de dag en in het weekend, blijkt uit onderzoek. Op maandag en dinsdag kun je in veel winkelstraten echter een ka non afschieten. „Waarom worden die dagen niet het nieuwe week end van de winkelier?", oppert Te Grotenhuis. „De kledingwinkels van Only for Men richten zich bij voorbeeld op de werkende man en zijn daarom later in de week meerdere dagen tot negen uur open." In Rotterdam sloegen onderne mers de handen ineen. Ruim een jaar geleden ging een grote groep over op langere openingstijden. „Er zijn hier bijvoorbeeld veel con gressen. Waarom ga je dan om half zes dicht?", zegt Minke van WILT U OOK 33% KORTING OP UW JAARABONNEMENT? GA NAAR PZC. NL/MATCH MAKER DEN HAAG - Frankrijk is ook dit jaar met stip het populairste va kantieland onder Nederlanders. Er gaan weliswaar iets minder Ne derlandse vakantiegangers dan vo rig jaar die kant op, maar de Fran sen kunnen zich toch opmaken voor de komst van 1,34 miljoen Nederlanders. Dat zijn er 88.000 minder dan vorig jaar. Griekenland en Spanje zijn popu lairdere bestemmingen dan vorig jaar en ook gaan veel meer Neder landers weer op een verre reis. Dat meldt de ANWB op basis van cijfers van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Ruim 700.000 Nederlanders kie zen voor een intercontinentale va kantie. Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar. De Verenigde Sta ten zijn hierbij het populairst (239.000 Nederlandse vakantie gangers). Ook Indonesië, Canada en de Nederlandse Antillen zijn in trek. Het aantal autovakanties ligt 8 procent lager dan vorig jaar. Vol gens de ANWB ligt dat aan de af genomen belangstelling voor auto vakantielanden Frankrijk en Ita lië. Het aantal vliegvakanties is met 4 procent gestegen. GÖTEBORG - Reizigers op de lucht haven van Göteborg in Zweden, kregen gisteren een bijzonder ad vies voor ze aan boord gingen van een Ryanair-toestel. Via de omroepinstallatie hoorden ze: „Er zijn geen functionerende toiletten aan boord van het toe stel naar Malaga, dus ga op de luchthaven naar het toilet." Een dag eerder hadden deze reizi gers al vier uur doorgebracht in het toestel van de Ierse prijsvech ter. Het vliegtuig had toen een sto ring. De mensen werden uiteinde lijk naar huis gestuurd. Als genoegdoening kregen de pas sagiers die gisteren meevlogen een pakje drinken: de uiterste houdbaarheidsdatum daarvan was januari 2014. Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 www.pzc.nl Uitgever Erik van Gruijthuijsen Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie'Leen Kroon (adj.) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E-mail: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen T: 0113- 31 5670 E-mail: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E-mail: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland T: 0111- 45 4650 E-mail: schouwen-duiveland@pzc.nl Commercieel directeur Ivo van der Velde Advertenties Afdeling Direct Sales regio Zuid T: 088-0139995 E-mail: adverteren.zeeland@wegenermedia.nl Personeelsadvertenties:055-5388000 Familieberichten: 088-0139 999 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Onze excuses. Meld het via www.pzc.nl/service. U ontvangt restitutie en u kunt de krant van vandaag lezen via E-paper. Vragen? Bel: 088-0139910 Abonnementstarieven Deze vindt u op www.pzc.nl/tarieven Abonneren, wijziging vakantie service? Informatie kunt u vinden op onze site www.pzc.nl/service of bel: 088-0139910. Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitge verij Provinciale Zeeuwse Courant, onder deel van Koninklijke Wegener NV. Publicatie recht beeldende kunst via Beeldrecht. Voor meer informatie: copyright@wegener.nl Gegevensbeschermi ng PZC is een uitgave van Wegener NV. Weg ener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereen komst. Deze gegevens kunnen gebruikt wor den om u op de hoogte te houden van inte ressante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig gese lecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt in trekken, kunt u dit schriftelijk kenbaar ma ken bij PZC Lezersservice. Zie ook het priva cy statement op www.pzc.nl We willen na door Freke Remmers en Jelte Posthumus WAT ZOU ZEELAND ZIJN ZONDER DE PZC? pagina 10 en 11: Wat mag en moet op reis

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 2