t t 4 4 4 t 4 Alitalia samen met Etihad Wiebes: Stop met hakken op de fiscus Loodsen hebben recht op 7,8 miljoen euro van Vlaams Gewest Nostalgie bij Philips 14 ECONOMIE CBS: Crisis wegcijferen door anders rekenen 0,29% 0,68% -0,71% -0,79% -1,28% vwdgroup: r: 4379,76 9867,75 BEURS VAN AMSTERDAM 1 1 1,51% 1,3630 +0,11% -0,40% Veertien jaar na het mislukken van de fusie met de KLM is een fu sie onontkoombaar. Alitalia is zo verzwakt dat het niets meer heeft te willen. De Arabieren dicteren de regels en dat zint de bonden niet. Het akkoord van nu voorziet in een investering van 560 mil joen euro door Etihad, dat daar voor 49 procent van de aandelen krijgt. Meer mag niet omdat Alita lia anders de rechten verliest die DEN HAAG - Na het veranderen van de methode waarmee het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS) de economie meet, blijkt die in het eerste kwartaal met 0,6 procent te zijn gekrom pen. Medio mei werd nog 1,4 procent berekend. Belangrijk verschil is dat de aardgassector, die door de zachte winter een zwak eerste kwartaal kende, nu minder mee telt. Het belang van de elektro technische industrie en de zorg is opgeschaald. Met de nieuwe re kenmethode groeide de economie in 2011 met 1,7 procent in plaats van de gemelde 0,9 procent. het heeft binnen de EU als Euro pese* maatschappij. De Italiaanse banken zullen meer dan de helft van de schulden op zich moeten nemen en de staat de kosten van het overtollig personeel: 2250 mensen op een totaal van 14.000. De Arabieren zouden de komen de vier jaar nog eens 700 miljoen willen investeren. Etihad, dat nu kleiner is dan Alitalia maar bijna twee keer zoveel omzet, behoudt de sterke positie in Azië, terwijl het via Alitalia kan groeien in Eu ropa en vooral de Verenigde Sta ten. Het vliegveld van Rome zal de Europese 'hub' worden en een forse impuls krijgen. Minister van Transport Lupi ziet de investering van 560 miljoen als een belangrijk succes voor Italië. Dezelfde Lupi was in 2008 tegen de overname door Air Fran- ce-KLM, want volgens hem was dat een 'cadeau aan de Fransen'. Economisch journalist Sergio Riz- zo: „Die Fransen wilden 1,2 mil jard - het dubbele - investeren en hadden ons een onbekend aantal miljarden helpen besparen. Enig mea culpa, ook van de bonden zou op zijn plaats zijn." In plaats van bij Air France kwam Alitalia toen in handen van een bonte stoet van 'patriottische on dernemers', die weinig van vlie gen wisten en hoopten via de poli tiek compensatie te krijgen voor hun investering. De operatie mis lukte; het nieuwe, van schulden bevrijde Alitalia heeft de afgelo pen jaren 1,2 miljard euro verlies geleden. Het idee was dat Air France-KLM uiteindelijk toch zou instappen, maar dat bleek een misrekening. Wiebes neemt de NS als voor beeld: alle vertraagde treinen zijn online terug te vinden op de NS-site. Voor de Belastingdienst moet diezelfde openheid worden nagestreefd, zei hij gisteren in de Tweede Kamer. „Fouten maken is normaal. Daar moet je gewoon open over zijn." Hij gaat hiervoor een speciaal 'hoekje' op belastingdienst.nl in richten, waar gedupeerden kun nen zien of hun probleem al be kend is. Tegelijkertijd benadrukt Wiebes dat er altijd een foutmar ge zal blijven en dat de Tweede Kamer niet moet suggereren dat die naar nul kan. „We moeten fou ten niet opblazen, dat maakt men sen ongerust." Als voorbeeld noemt de WD-be- windsman de recente ophef over 3600 mensen die vorige maand geen zorgtoeslag hebben gekre gen. Daarbij gaat het om 0,03 pro cent van het totaal aantal toeslag gerechtigden bij wie iets fout is gegaan. Op het spoor dromen ze van zo'n foutmarge, meent Wie bes. Oppositiepartij SP vindt dat Wie bes appels met peren vergelijkt. „Het gaat hier om mensen die een maand zonder geld zitten. Dat is iets heel anders dan een trein die vertraagd is", zegt Ka merlid Arnold Merkies. De fiscus richt een 'hoekje' in op belastingdienst.nl, waar gedupeerden zien of hun probleem al bekend is Een Vlaams-Nederlands arbitraal college had in september vorig jaar - op verzoek van het Neder lands Loodswezen - bepaald dat Vlaanderen die 7,8 miljoen moest overmaken. Maar het Gewest vocht dat besluit aan, omdat de termijn voor de uit spraak was overschreden. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat dit niet het geval was. Minis ter Hilde Crevits (mobiliteit) heeft vier weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen. Of dat ge beurt, wordt nog bestudeerd. In afwachting daarvan gaat ze niet dieper op de zaak in. Voorzit ter Fred Kuipers van regio Schel- demonden van het nederlands Loodswezen is blij met de uit spraak in het conflict dat al sinds 2009 speelt. „Maar we maken ons nog steeds zorgen over de toekomst. Over 2012 en 2013 zijn we er ook miljoe nen bij ingeschoten. Daarvoor loopt nu een zogenoemde 'verzoe ningsprocedure', waarover we in september meer duidelijkheid ver wachten." De uitspraak is, vol gens Kuipers, wel een goede uit gangspositie voor verder overleg over een nieuwe opzet van de sa menwerking. Met de notitie van het Nederlands en Belgisch Loods wezen daarover deed Crevits tot nu toe echter hiets. Kuipers noemt dat 'gênant'. Het stoort het Nederlands Loods wezen overigens ook dat Crevits de tekorten van de Vlaamse lood sen tot nu wél dekte, maar die van hun Nederlandse collega's niet. AEX INDEX 25 JUN 411,93 -3,85 (-0,93% 415 420 5 405 410 E 390 12:00 16:00 - apr mei jun NASDAQ 16867,51 opening: 16817,68 opening: 4341,82 opening: 9883,78 6733,62 opening: 6787,07 CAC40 4460,60 opening: 4494,36 Dico Pharming Sopheon Hunter Douglas Inverko NV 8,14% 3,33% 2,30% 2,18% 2,02% MDxHealth Galapagos Porceleyne Fles Van Lanschot CVG EURONEXT -8,04% -6,02% -4,26% -3,65% -2,83% AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn gis teren met aanzienlijke verliezen gesloten. De zorgen over de ontwikkelingen in Irak zorgden voor terughoudendheid onder beleggers. Ook de tegenvallende berichten in de middag over de Amerikaanse economie voedden het nega tieve sentiment. Positieve berichten uit Duits land en Nederland eerder op de dag hadden weinig invloed op de handel. In Duitsland bleek het consumentenvertrouwen te zijn ge stegen, terwijl de krimp van de Nederlandse economie in het eerste kwartaal kleiner was dan eerder gedacht. WALLSTREET NEW YORK - De aandelenbeurzen op Wall Street zijn gisteren met winst gesloten. Beleg gers negeerden de onverwacht sterke krimp van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal en richtten zich op tekenen dat de groei in het huidige kwartaal weer is aangetrok ken. Voor opening van de handel bleek uit een nieuwe schatting dat de Amerikaanse econo mie in het eerste kwartaal met 2,9 procent op jaarbasis is gekrompen. Daarmee was de krimp veel sterker dan eerder gemeld. De forse ach teruitgang wordt echter grotendeels toege schreven aan de ongéwoon strenge winter. AEX slot +1' ytd% Aegon 6,42 -0,09 -4,74 Ahold 13,70 0,03 16,96 Akzo Nobel 53,25 -0,54 -3,51 ArcelorMittal 10,91 -0,26 -14,82 ASMl 67,90 -0,67 0,82 Boskalis 42,16 -0,42 13,26 Corio 37,30 -0,11 21,85 Delta Uoyd 18,39 5,43 DSM 52,92 -0,25 -5,35 Fugro 43,10 -0,93 3,13 Gemalto 76,15 -1,27 -4,36 Heineken 51,88 -1,12 6,82 ING 10,40 0,08 2,92 KPN 2,68 0,00 14,38 OCI 28,38 -0,12 -13,29 Philips Koninklijke 22,48 -0,20 -12,63 Randstad 40,12 -0,39 -12,98 Reed Elsevier 16,48 -0,20 9,73 Royal Dutch Shell A 29,90 -0,48 18,32 SBM Offshore 11,72 -0,30 -20,84 TNT Express 6,52 0,01 -2,97 Unibail-Rodamco 211,55 -1,15 18,76 Unilever Cert 32,14 -0,44 11,93 Wolters Kluwer 21,56 -0,28 7,60 ziggo 33,42 0,08 0,66 AMX slot *1- ytd% Aalberts 24,30 -0,35 6,63 Accell 14,11 0,00 9,29 Air France-KLM 9,70 -0,20 27,91 Aperam 24,55 -0,19 82,87 Arcadis 25,32 -0,32 1.03 Arseus 40,96 0,06 50,91 ASMl 30,40 -0,33 29,13 BAM 3,56 -0,08 -4,81 Binck 9,25 -0,01 23,79 Brunei 22,05 -0,35 1.39 Corbion 15,54 -0,36 1,84 Eurocommercial Prop. 36,00 0,00 16,66 Exact 25,82 0,06 12,97 Nieuwe Steen Investments 4,78 0,02 6,15 Nutreco 32,54 -0,33 -7,94 PostNL 3,32 -0,02 -19,90 Imtech 0,84 -60,54 Sligro 30,99 -0,16 13,88 Ten Cate 19,80 -0,10 -11,59 TKH 24,40 -0,40 -1,06 TomTom 5,80 0,11 12,58 USG 11,48 -0,27 19,91 Vastned 36,66 -0,28 16,07 Vopak 35,92 -1,04 -13,38 Wereldhave 67,79 0,01 25,02 VALUTAMARKT aankoop US dollar 1,26 1,50 Britse pond 0,74 0,88 Yen 122,17 152,54 Zwitserse frank 1,14 1,33 RENTE 10-jarige staatsobligatie -3,08% was 1,56% VALUTA verhouding euro/dollar was 1,3604 GOUDPRIJS I OLIE per troy ounce in US dollar actuele prijs vat Brentolie $1.319,80 $114,00 Koersinformatie afkomstig van vwd group www.vwd.eu - tel: 020 710 17 10 excellence in financial solutions EINDHOVEN - Het Natlab (natuurkundig laboratorium) van Philips in Eindho ven bestaat honderd jaar. Mensen konden gisteren naar het Philips Museum komen met Philipsproducten van vroeger. Het waren vooral oud-werknemers die dat deden. Peter Wouters (links) en Ad Franken kwamen op de proppen met een zeldzame inductielamp. foto Fotopersburo van de Meulenhof door onze correspondent Eelco van der Linden ROME - Alitalia kondigde gisteren aan dat het samensmelt met Eti had, de vliegmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. De Italiaanse regering juicht. De vak bonden maken zich echter op voor een harde strijd. door Laurens Kok DEN HAAG - De Belastingdienst gaat voortaan alle gemaakte fou ten op haar website zetten. Maar dan moet de Tweede Kamer wel ophouden om elke misser 'op te blazen', meent staatssecretaris Eric Wiebes (WD, Financiën). door Wout Bareman ANTWERPEN - Het Vlaams Gewest moet het Nederlands Loodswezen alsnog 7,8 miljoen euro betalen als compensatie van te lage loodstarie- ven in de jaren 2009, 2010 en 2011. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen bepaald.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 14