h VERDIEPING 11 EP OOSTENRIJK ZWITSERLAND ITALIË Als Nederlanders mefde auto op vakantie naar Italië gaan, rijden ze in groten getale naar campings rond het Gardameer. Ver standig, want het ligt vrij noordelijk en aan gezien de benzine nergens zo duur is als in dit land, kan een reis naar het zuiden aar dig in de papieren lopen. Daar staat tegen over dat de auto op de terugweg kan wor den volgeladen met allerlei lekkernijen die Italië te bieden heeft. Wie via Milaan rijdt, moet rekenen op flin ke files op de beruchte rondweg. De Tom- Tom mag weliswaar aan blijven, maar de verkeersinformatie is in Italië niet altijd even betrouwbaar. Behalve gevarendriehoek en veiligheids- vest is er niets extra's verplicht. Bezoek aan een stad leidt tot onbegrijpelijke verkeers borden. Staat er zona traffico limito op, dan mag je er niet in en moet je buiten de stad parkeren. De Alpenlanden zijn supergeliefd tijdens de wintersport, maar matig gewild tijdens de zomervakantie. Als de sneeuw is ver dwenen, dienen Oostenrijk en Zwitserland met hun voortreffelijke snelwegen veelal als ideale verbinding naar Italië en Kroatië. Al mag je met een caravan achter de auto in Zwitserland niet harder dan tachtig rij den. Overal is een tolvignet verplicht, ook voor aanhangers ert caravans. Op die snelwegen is het wel zaak in files de middelste rijbaan vrij te maken, omdat hulpdiensten daar gebruik van maken en niet van de vluchtstrook zoals in Nedèr- land. Wie weigert moet 2000 euro dokken. Bij een alcoholtest ben je je rijbewijs kwijt boven een promillage van 0,8 procent. Ver der lijken de regels in de Alpenlanden sterk op die in Duitsland, al controleert Zwitserland (evenals Frankrijk) nogal streng op bezit en gebruik van navigatieap-" paratuur met flitsmelding. In Scandinavië zijn teihperaturen tot der tig graden in de zomer niet ongebruikelijk, maar het noorden trekt niet zo gek veel Ne derlanders. Lapland al helemaal niet, om dat het daar tussen half juni en eind augus tus krioelt van de muggen. Deze zogeheten Scandinavische luchtmacht is in de zomer maanden echter minder actiefin Denemar ken, Zweden en Noorwegen. De laatste twee landen zijn rechtstreeks met de auto te bereiken via de Oresundbrug over de Sont (32 euro, met caravan 64 euro). Met uitzondering van de 'eeuwige' gevarendrie hoek en veiligheidsvest gelden in alle drie de landen voor auto's en automobilisten de zelfde regels als in Nederland. Met dien ver stande dat op de enige centrale snelweg in Noorwegen tussen noord en zuid de maxi mum snelheid honderd kilometer per uur is. KROATIË Kroatië was een tijdjefïöpulair, zakte terug en begint de laatste jaren weer aan een op mars. Met de auto naar noord-Kroatië is mi nimaal 1300 kilometer en naar het zuiden ruim 1700 kilometer. De snelwegen zijn vrij goed, op de binnenwegen is het soms schrikken. Zeker als het even flink heeft ge regend, want dan zijn ze spekglad. Kroatië is uitermate geschikt voor geheel onthouders, want alles boven een alcohol promillage van nul is voor automobilisten strafbaar. Het land heeft bovendien een strafpuntensysteem dat ook geldt voor bui tenlanders. Met negen punten in twee jaar tijd mag je negen tot twaalf maanden geen auto meer rijden op Kroatisch grondge bied. Bovendien komt er een boete bij, die binnen acht dagen moet worden betaald bij een bank of postkantoor. De navigatieapparatuur die flitspalen signa leert mag dan weer wel. Lastig, maar tan ken met pinpas of creditcard kan bijna ner gens, dus is het noodzakelijk om flink wat contant geld op zak te hebben. Wel handig om een tolvignet aan te schaffen, bij voor keur al in Oostenrijk. TIPS VOOR VAKANTIEVERKEER DONDERDAG 26 JUNI 2014 DRUK alle zaterdagen tussen 28 juni en 13 sep tember ZEER DRUK: 19 en 26 juli en alle weekenden in augustus, plus donderdag 14 augustus. DRUK: alle zaterdagen tussen 28 juni en half september. In Oostenrijk de weekenden tussen 18 juli en 17 augustus, in Zwitserland alle week enden in die periode. ZEER DRUK: alle zaterdagen tot half augustus en in Zwitserland het lange weekend van 31 juli t/m 3 augustus (zwarte zaterdag in Frankrijk). Vertrek op zaterdag om 16.00 uur, adviseert de ANWB op basis van data van TomTom. Vrijdagnacht vertrekken betekent vaak juist aansluiten als de Fran sen net de weg opgaan. Ga je op zaterdagmiddag, dan is een rit naar Perpignan zo'n drie uur korter dan wanneer je 's nachts weg rijdt, bleek uit de cijfers. Als je echt in het weekend moet rijden, dan is zondag de beste dag, of donderdag. Doordeweeks rijden is al tijd beter, maar houdt dan wel rekening met de spits. Caravanrijders kiezen wel licht liever voor de zonda gen, als er weinig vrachtver keer op de weg is in Frank rijk en Duitsland. Geen zin in drukte: ga naar Scandinavië. Eenmaal voor bij Hamburg staan er daar zelden files. v?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 11