I I b weer Let op het inhaalverbod. Neem je TomTom maar niet mee. Zorg dat je de verplichte spullen in je auto hebt. Wie deze zomer met zijn auto Europa in trekt doet er goed aan de regels en vooral de verboden van het land te kennen. Elk land is anders. 10 VERDIEPING VERKEERSREGELS FRANKRIJK Frankrijk is al jarenlang een van de favorie te vakantielanden van Nederlanders. Zo'n anderhalf miljoen mensen vertrekken in de zomer weer naar het zuiden, de mees ten met de auto, doorgaans met caravan of tent. Je mag er met 130 kilometer per uur doorheen rijden, tenzij je minder dan twee jaar een rijbewijs hebt, dan is het 100. Hangt er een caravan achter en weegt die samen met de auto meer dan 3500 kilo, dan is 90 het maximum. Het is raadzaam om niet te parkeren voor ziekenhuizen, politiebureaus, postkanto ren en bij rood-witte strepen op de stoep. En waag het vooral niet om de doorlopen de strepen op de wegen te passeren, raak ze zelfs niet met ook maar één wiel aan, want dan ben je de Sjaak. Verplicht om bij je te hebben: veiligheids- vest, gevarendriehoek en liever ook een ver- bandtrommel. Geen van drieën is verplicht in Nederland. Opmerkelijke nieuwkomer: de alcoholtester. Moet je bij je hebben, maar je bent niet verplicht om 'm te gebrui ken. Wie twijfelt over de eigen drankinna- me, kan dat toch maar beter wel doen. Geeft de test aan dat de limiet is overschre den, dan mag je niet meer in de auto stap pen. En na gebruik moet er weer een onge bruikte test in de auto liggen. DUITSLAND Samen met Frankrijk is Duitsland al jaren de vakantiebestemming bij uitstek. Zou het komen, omdat je op de Duitse Auto bahn zo hard mag rijden als je zelf wilt? Is gedeeltelijk waar, want er zijn wel degelijk trajecten waar de snelheid beperkt is. Wie voor het eerst afreist, moet wel even stude ren op dit woord: Verkehrsüberwachungsmassnahmen. Niet schrikken, het komt er op neer, dat je de TomTom misschien beter thuis kunt laten. Althans, alle apparatuur die meldt waar flitspalen staan is verboden. Wie de naviga tie toch wil gebruiken, moet alle software uitschakelen die snelheidscontroles ver raadt. Dat geldt trouwens ook voor Frank rijk, België, Zwitserland en Oostenrijk. De software moet helemaal van het appa raat worden verwijderd, omdat het ook is verboden dergelijke software in bezit te hebben. Alleen uitzetten is dus niet vol doende. Verder gelden vrijwel dezelfde re gels als in Nederland, al weten lokale agen ten doorgaans niet dat dit zo is. In sommige regio's is een milieuvignet ver eist en vanaf 1 juli is het verplicht een vei- ligheidsvest in de auto te hebben; mini maal één. Geldt ook voor de gevarendrie hoek. En neem voor de zekerheid ook maar een verbanddoos mee. Brildragers gelieve een reservebril bij zich te hebben. Mocht de bril stuk gaan en staat in het paspoort dat je brildrager bent, maar heb je geen bril, dan gelooft de politie je niet. Geldt ook voor Spanje. BELCIE België wordt met het jaar populairder. Moeilijkste opgave: Antwerpen voorbij ko men. De ring rond de havenstad is vorig jaar weliswaar flink op de schop gegaan, het blijft een ramp voor iedere automobi list op vrijwel elk moment van de dag. En dan is het sinds kort ook nog verplicht om te ritsen. Wie dat niet doet, krijgt 55 euro boete. Maar als de bestemming zonder kleerscheuren is bereikt, wacht wel een on gekend arsenaal aan bieren. Naast - daar heb je ze weer - gevarendrie hoek, veiligheidsvest en verbanddoos, is ook een brandblusser verplicht. Alle appa raten die actief zoeken naar flitsapparaten zijn verboden. GPS-systemen die openbare databanken gebruiken, mogen wel mee op reis. Op de meeste campings is het handig om de Camping Key Europe op zak te hebben, omdat die niet alleen geldt als legitimatie bewijs, maar ook een WA-verzekering voor het gezin is. Auto's met een lpg-instal- latie mogen alleen in een parkeergarage als ze een lpg-vignet hebben en dat kun je al leen krijgen als de auto in een Belgisch keu ringsstation is gekeurd. Wie het in België zo naar de zin heeft, dat hij langer dan drie maanden wil blijven, heeft een visum nodig. SPANJE Altijd leuk om dp vaKantie te gaan naar een land dat we net tijdens een WK voet bal hebben ingemaakt. Nu dus nog aantrek kelijker, hoewel Spanje op de populariteits- lijst al heel lang op de derde plaats staat. Zij het dat veruit de meeste Nederlanders per vliegtuig en soms per bus naar de Cos ta's gaan. Wie toch met de auto de Pyrenee ën oversteekt, moet de bijna heilige drie-eenheid in het buitenland bij zich heb ben: gevarendriehoek, veiligheidsvest, ver- bandtrommel. In Spanje komt daar nog een reservewiel bij. In Spaanse auto's is dat verplicht en om problemen met de politie te vermijden, is het verstandig er een in de achterbak te doen, ook al kost dat koffer ruimte. Wat mag en moet op reis I door Dick Hofland illustratie Nourdin Kouch DRUK: elk weekend (vrijdag-zondag) vanaf aan komend weekend t/m laatste weekend augustus en 6 september. ZEER DRUK: alle zaterdagen van 11 juli t/m 16 augustus. ZWARTE ZATERDAGEN: 2 en 9 augustus. DRUK: alle zaterdagen in juni, juli, augustus en september ZEER DRUK: alle weekenden van 18 juli t/m 17 augustus DRUK: alle zaterdagen vanaf dit weekend tot half augustus en ook vrijdag 15 augustus. Werk zaamheden tussen Gent en Antwerpen in juli en augustus DRUK alle zaterdagen van 12 juli t/m 6 septem ber en ook op donderdag 14 augustus ZEER DRUK: 28 juni, 6 en 26 juli, 2 augustus

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 10