75N 3157AJ3BKW 756 Belgische woede over Neckermann li I D 1 Het WK in Brazilië Na een stagnatie van enkele jaren stijgt het aantal overnachtingen van toeristen in Zeeland. Het zijn vooral buitenlanders. Uit 10 en 11 Concert at Sea blijft op koers Wat magen moet op reis „Een dag na het faillissement een doorstart met een nieuwe website is onmogelijk. Dan ben je daar al veel langer mee bezig", zegt vak bondsman Bart Leybaert die in Zwijndrecht de ontslagen werkne mers van Neckermann.com steunt. Directeur Andreas Ezinga van Neckermann.com reageert woe dend. „Dit is respectloos en on zin. Ik kook van woede." 1 il DE STELLING UW MENING 211 reacties Het programma 'Alle dagen seks' past niet bij de KRO 555530 VLISSINGEN - De Zeeuwse toeris tische sector zit weer in de lift. Het zijn vooral buitenlandse gas ten die voor de stijging zorgen. Na een stagnatie in 2011 en 2012, steeg het aantal overnachtingen vorig jaar met 12 procent. Dat is een half miljoen overnachtingen meer ten opzichte van 2012. Het totaal aantal buitenlandse over nachtingen lag vorig jaar op 3,9 miljoen. In 2013 brachten Nederlanders 1,4 miljoen vakanties door (in 2012 was dat 1,39 miljoen). Maar die vakanties waren korter. Want het aantal overnachtingen van Nederlanders in Zeeland daalde met 3 procent naar 7,9 mil joen. Deze cijfers zijn gisteren be kendgemaakt op een bijeen komst van het Kenniscentrum Kusttoerisme op de HZ in Vlis- singen. De meeste buitenlandse gasten komen uit Duitsland, maar de Belgen zijn in opmars. In 2013 waren er 50.000 extra Bel gische vakantiegangers. Buitenlanders gaan voor 49 pro cent in vakantiewoningen, 34 procent kiest voor de camping en 17 procent voor hotels, pen sions en dergelijke. Nederlanders gaan vooral voor toeristisch kam peren. Daarin was vorig jaar ook nog een stijging te zien. Maar het aantal overnachtingen in va kantiehuisjes daalde ten opzich te van 2012. De meeste Nederlandse toeris ten kiezen voor Walcheren/ Noord-Beveland (32 procent), daarna Schouwen-Duiveland met 29 procent, Zuid-Beveland en Tholen (23 procent) en Zeeuws-Vlaanderen met 15 pro cent. Uit de presentatie van het kennis centrum kwam naar voren dat het totaal aantal bestedingen van consumenten in de Zeeuwse vrijetijdseconomie ruim 1,7 mil jard euro betreft. Dat levert 288 miljoen aan inkomen op voor Zeeuwen. In die sector zijn 15.871 mensen werkzaam. Dat is 9 pro cent van de totale Zeeuwse werk gelegenheid. Daarvan is weer 90 procent werkzaam in de horeca. Nederlandse toeristen besteden een bedrag van 29,40 euro per persoon per dag. Daarvan gaat bijna de helft (49 procent) naar het verblijf in de accommodatie, 20 procent naar de horeca, 13 pro cent naar de detailhandel en 9 procent naar vervoer naar Zee land. Bij deze cijfers zijn vaste gasten buiten beschouwing gela ten. De Nederlandse vakantieganger die Zeeland bezoekt, komt voor al uit Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. Het zijn vooral tweepersoons huishoudens, ouder dan 35 jaar. Ze verblijven gemiddeld 5,7 nach ten in Zeeland. De meeste Nederlandse gasten komen in de maand juli en de meeste buitenlandse gasten in augustus. Flink wat zon 21 DONDERDAG 26 juni 2014 Éi Het strand bij Dishoek, foto Mechft Editie: Walcheren 256e jaargang nr. 148 Los nummer €1,95 Abonneeprijs 1,07 door Romain van Damme ZWIJNDRECHT - De Belgische vak bond BBTK beschuldigt eigenaar Axivate Capital van het failliet ver klaarde Neckermann.com van frau duleus handelen. pagina 21: Bond laakt eigenaar van Necker mann De uitslagen van gisteren: Nigeria - Argentinië: 2-3 Bosnië-Herzegovina - Iran: 3-1 Een verslag van de duels Hongarije - Zwitserland en Ecuador - Frankrijk is te lezen op www.pzc.nl/epaper Actuele verslagen zijn ook te vinden op onze website: www.pzc.nl/wk2014 Meer nieuws over het WK op pagina 1 t/m 9 van het sportkatern De wedstrijden van vandaag: Portugal - Ghana 18.00 uur Verenigde Staten - Duitsland 18.00 uur Zuid-Korea - België 22.00 uur Algerije - Rusland 22.00 uur Politie moet terughoudend zijn met nachtelijke inzet van helikopters Reageer op pzc.nl Zie ook pagina 22 en 23 ttHSWÊÊÊÊÊËË 63% ONEENS H|H| 37% Meer buitenlanders in Zeeland door René Schrier

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 1