Schuddebeurs is schoonheid nooit verloren SCHOUWEN-DUIVELAND 29 Speeltuin voor Zierikzeese wijk Noorderpolder SP Fooienpot weg bij Brasserie Maritime Bij Brasserie Maritime aan de Nieuwe Haven in Zierik- zee is in de nacht van vrij dag op zaterdag de fooien- pot gestolen. Daar zat ruim 2000 euro in. De politie spreekt van insluiping. On bekenden verschaften zich tussen middernacht en 3.30 uur toegang tot het kantoor van het restaurant. Geboortefeest bij De Punt r Het landgoed is ontstaan rond het midden van de achttiende eeuw. Een deel van het nu nog bestaan de huis is in die tijd gebouwd. Ei genaar was de Zierikzeese burge meester Anthony Ockersse, die veel tijd op zijn buitenverblijf doorbracht. Ook maakte hij ge bruik van een vijver op het ter rein van het Clooster Sion, een in middels verdwenen buitenplaats aan de Kloosterweg. Die naam herinnerde aan een nog verder verleden. In 1434 werd op die plek het klooster Sion gesticht. Van den Broeke neemt ook die voorgeschiedenis in zijn verhaal over buitenplaatsen mee. En schetst zo in grote lijnen hoe het karakter van Noordgouwe beetje bij beetje vorm heeft gekregen. Het groen van de buitenplaatsen - voorheen fruitboomgaarden en productiebossen - en de herber gen die het gebied rijk was, maak ten Schuddebeurs en omgeving tot aantrekkelijke plek. Van die herbergen van weleer is Hostelle rie Schuddebeurs een nog altijd springlevend overblijfsel. De oor spronkelijke herberg werd in 1658 gebouwd. Hoewel in de loop van de tijd veel verloren is gegaan, vor men Noordgouwe en Schudde beurs nog altijd een bijzonder stukje Schouwen-Duiveland. „Ab- soluut. En dat is echt te danken aan de mensen die er nu nog wo nen, die steken er zoveel energie in om het mooi te houden. Daar moeten we die mensen echt dank baar voor zijn." De bossen en de overvloed aan historische panden maken het verleden haast invoel baar. „Het is echt een andere we1- reld. Als je er komt, ben je gelijk even terug in wat het gebied toen, in de zeventiende eeuw, ook al zo aantrekkelijk maakte. Het is er ge woon nog steeds heel mooi." ZIERIKZEE - De gemeente heeft in de Zierikzeese nieuwbouwwijk Noorderpolder een speeltuintje ingericht. Tijdens een bezoek vorig jaar van van B en W lieten de bewoners een zelf aangelegde speelplaats zien. Hoewel niet direct de verant woordelijkheid van de gemeente, is besloten daar een speeltuin van te maken. Kinderen tekenden hun 'ideale speeltuin'. In het defi nitieve ontwerp is daarmee reke ning gehouden. De speeltuin van Noorderpolder wordt zaterdag middag geopend door René Ver boom van de buurtcommissie en burgemeester Gerard Rabelink. Bij kinderboerderij De Punt in Zierikzee vindt deze week een bescheiden ge boortegolf plaats. Ter gele genheid daarvan houdt De Punt zaterdag 24 mei een ge boortefeest om de jonge die ren te bekijken en om te ko men knutselen tussen 14.00 en 16.00 uur. Opgave voor deelname, tel. 06-41128805. Concert Het nieuwe Jeruzalem De zangvereniging VZOS uit Oosterland onder leiding van Adriaan Hoek geeft za terdag een concert in de Jo- docuskerk in Oosterland. Op het programma het orato rium Het nieuw Jeruzalem. Solisten zijn Arianne Dogter- om-Stouten en Lydia van Mourik. Ook kinderkoor De Sjofar treedt op. Aanvang 19.30 uur. Open dag camping De Zonnehoeve In aanloop naar de Open Mo numentendag op 13 septem ber wordt iedere maand een monument op Schouwen- Duiveland gratis openge steld voor het publiek. In de maand mei is gekozen voor Landschapscamping De Zon nehoeve in Zonnemaire, te bezoeken op zaterdag 31 mei met rondleidingen om 10 uur en 14 uur. Klaverjastournooi d' Antilopen Sportvereniging d'Antilopen voor mensen met en zonder beperking houdt woensdag 28 mei een klaverjastoer- nooi in centrum De Hoek steen bij de Bethlehemkerk in Scharendijke. De wedstrij den beginnen om 20.00 uur. Tussendoor wordt een verlo ting gehouden. Opgave voor deelname bij Yvonne Lou- werse, tel. 06 52 416166. DINSDAG 20 MEI 2014 ZIERIKZEE ZIERIKZEE laat v Foto boven: Buitenplaats Mon Plaisir in Schuddebeurs. Inzet rechts: Hostellerie Schuddebeurs. Illustratie: het Klooster Sion omstreeks 1650. foto's Dirk-Jan Gjeltema NOORDGOUWE - Mon Plaisir is één van de buitenplaatsen die tot op de dag van vandaag nog altijd in drukwekkend aanwezig is in Schud debeurs. Max Pateer (links) en Benton Croffie zijn Europees kampioen hiphop/streetdance -16. foto Marcelle Davidse OOSTERLAND ZONNEMAIRE SCHARENDIJKE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 47