Commissie houdt kruit droog over bestemmingsplan Schuddebeurs 7 44 We hebben Brug zonder wegdek maaskant I M SCHOUWEN-DUIVELAND 29 Het koor Luscinia bestaat tien jaar. Dat wordt gevierd met de uitvoering van de Matthaus Passion. Het Spookkasteel in De Weverij Maakt er meer vakantie van. I' ZIERIKZEE - Nog voordat de grote deur van de Nieuwe Kerk in Zie- rikzee helemaal open is, zijn de bekende noten van de Matthaus Passion van Bach al te horen. Het koor stopt plotseling met zingen. „Nee, dit wil ik sneller", zegt diri gent Wim Boer streng. Hij zingt even voor en de zangers en zange ressen starten opnieuw. Vocaal ensemble Luscinia is aan het repeteren voor het concert van komende zaterdag. Voor het eerst op de locatie waar het con cert gegeven wordt: de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Dat was nog wel even spannend voor de koor leden en de dirigent. Hoe zou de kerk klinken na de grondige res tauratie? Het gaat goed, al is het soms nog even wennen. „Maak ge bruik van de echo van de ruim te", zegt Boer bij de zoveelste stop. Het is keihard werken tijdens de repetitieavond. Boer legt de lat hoog en de Matthaus is geen ge makkelijk stuk. „Nee", lacht hij. „En ja, het is een uitdaging", voegt hij er vervolgens bedacht zaam aan toe. „Waarom we hier voor gekozen hebben? Natuurlijk vanwege de uitdaging en we be staan tien jaar. We hebben al veel cantates gedaan en de Johannes Passion en het Weinachtsorato- rium. De Matthaus konden we niet zingen omdat het een stuk voor twee koren is. Maar ik heb met mijn collega uit Bergen op Zoom afgesproken dat we het sa men zouden gaan doen. Zijn koor en mijn koor. Dan kunnen we de Matthaus uitvoeren, kunnen we twee keer optreden maar ook de kosten delen." Want de uitvoering van dit grote werk van Bach is kostbaar. Het is een tweekorig stuk, dat wil zeg gen dat het gezongen moet wor den door twee koren en je hebt een orkest nodig en professionele solisten. Het tweede koor dat za terdag in de Nieuwe Kerk zal staan is kerkkoor Hortus Musicus Religiosus uit Bergen op Zoom. Voor de gelegenheid is een pro jectorkest Scaldis Consortium sa mengesteld en zes professionele hiervoor gekozen vanwege de uitdaging en we bestaan tien jaar De familie Van Gastel mag nu maximaal tien procent 'vreemde' goederen (zoals potten en vazen of planten die door anderen ge kweekt zijn) verkopen en vraagt of dit percentage wat hoger mag ten gunste van de bedrijfsvoering. Dit percentage zorgde voor vèr- warring tijdens de commissie. Wethouder Ad Verseput gaf aan dat dit percentage niet is vast ge legd, maar dat dit algemeen be leid is. „Maar", - zo stelde hij - „Ik raad de commissie af dit percenta ge nu op te hogen, maar daar nieuw beleid op te formuleren." Dit zou betekenen dat de familie Van Gastel een verzoek voor wijzi ging van het percentage moet in dienen nadat het bestemmings plan is vastgesteld en dat het nieu we bestemmingsplan daarna weer gewijzigd moet worden. „Dat lijkt me niet de juiste metho- zangers en zangeressen nemen de solo's voor hun rekening. Eén koorlid van Luscinia zingt ook een paar solo's: Marianne Boer. Eigenlijk wil ze er niet te veel op hef over maken, maar de koorle den zijn er best trots op. „Het is niet zo veel hoor", zegt ze beschei den. Het is voor haar niet uitzon derlijk spannend. „Ik doe het wel vaker. Je moet je altijd heel goed voorbereiden. Maar ik weet hoe ik het moet doen." Wat de uitvoering ook spannend maakt is dat de beide koren slechts een paar keer samen repe teren. „Dat gaat goed komen", zegt Wim Boer vol vertrouwen. Hij zit qua interpretatie van het stuk op één lijn met de dirigent van Bergen op Zoom en daarom konden ze het afgelopen jaar ge scheiden instuderen. Door ziekte heeft de dirigent van Hortus Mu sicus Religiosus kortgeleden het dirigeerstokje over moeten geven aan Wim Boer. Dat maakt het nog gemakkelijker, want daardoor weet Boer waar het tweede koor staat en hoe het zingt. De solisten zijn ook nog niet aan geschoven. Dat is gebruikelijk, legt Boer uit. „Meestal repeteer je maar eenmaal samen. Soms zelfs pas op de middag voor het con cert." Donderdag is de generale repeti tie. Dan komen de negentig muzi kanten en zangers en zangeressen allemaal bij elkaar. Vrijdag is het eerste concert in Bergen op Zoom. Daarvoor zijn nog kaarten beschikbaar. Zaterdag is het con cert in de Nieuwe Kerk in Zierik zee. Dit concert is compleet uit verkocht. Er is wel een wachtlijst. ZIERIKZEE - De productiegroep 9+ van de Jeugd theaterschool Zee land afdeling Zierikzee speelt van avond (dinsdag) in Podium De Weverij de voorstelling 'Het Spookkasteel'. Het stuk is geschre ven door Josien de Graaf en werd geregisseerd door dramadocent Jo- ra Möhlmann. Het verhaal gaat over zes spoken die vertoeven op hun eigen spookzolder in een kas teel. Al ruim dertig jaar vermaken die spoken zich daar, maar nu dreigt er verandering in de situa tie te komen. Het kasteel is ver kocht aan een graaf en gravin en die blijken heel andere plannen te hebben met die zolder. De voorstelling begint vanavond om 19.00 uur en is zaterdagmid dag om 14.00 uur ook nog te zien in podium 't Beest in Goes tijdens het presentatieweekend van de Jeugdtheaterschool. rmg* de", zei Tom Soeters, WD. De meeste commissieleden nemen dit punt mee terug naar de frac ties om te bespreken. Dat geldt ook voor de punten die de andere insprekers maakten. Zo is er wat onduidelijkheid over de mogelijkheden voor uitbrei ding van maatschap Van der Vel de, hebben bewoners van de Zuid- dijk bezwaar tegen het vastleggen van de mogelijkheid voor bouw van een woning en vraagt de fami lie Webs een perceel grond aan de Katte te mogen splitsen. Dat laat ste is volgens Verseput niet moge lijk omdat provinciaal beleid split sing van percelen niet toestaat. Schilderachtig Toscane Duitse Oostzeekust Rostock en Rügen Rondreis Spanje Portugal Sicilië, Sardinië en Corsica maaskantreizen.nl info@maaskantreizen.nl i 0412-48 28 28 DINSDAG 8 APRIL 2014 Bachs grootste werk in de Nieuwe Kerk door Melita Lanting Wim Boer, dirigent door Melita Lanting SCHUDDEBEURS - De meerderheid van de gemeenteraad overweegt of de familie Van Gastel straks meer spulletjes van derden mag verkopen in de winkel bij hun kwe kerij in Schuddebeurs. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Schudde beurs. ZIERIKZEE - Het onderhoud aan de Witte brug in Zierikzee vordert gestaag, het houten bovenwerk is geschilderd en nu zijn de oude brugdelen aan de beurt. De brug krijgt straks een nieuw, kuststoffen dek van composiet. Dat ma teriaal is onderhoudsarm. De uitstraling zal niet echt veranderen. De afsluiting duurt nog tot en met vrijdag 11 april, foto Dirk-jan Gjeltema. -**pr- - 10 dagen vanaf 499 10-daagse rondreis per Comfort-Class touring car, met o.a. Pisa. Siéna. Florence. Volterra, Lucca San Gimignano! Verblijf in hotel op basis van half-pension. U reist Comfort-Class. Gegarandeerd op: 20 mrt, 19 mei, 9 juni e.a. 5 dagen vanaf 299 5-daagse busreis per Comfort-Class touring car, met o.a, Rostock, Warnemunde, Heiligendam en Rügen. Verblijf op basis van half-pension. U reist Comfort-Class. Gegarandeerd op: 1 juni 14 dagen vanaf 799 14-daagse rondreis per Comfort-Class touring car, met o.a. Burgos. Salamanca, Lissabon, Porto. Verbluf in goede middenklasse hotels op basis van half-pension. U reist ComfortrClass. Gegarandeerd op: 27 april, 18 mei e.a. 14 dagen vanaf 999 14-daagse rondreis per Comfort-Ciass touring car, met o.a. Taormina, Costa Smeralda, Ajaccio. Verblijf in goede middenklasse hotels op basis van half-pension. U reist Comfort-Ciass. Gegarandeerd op: 6,27 apr, 18 mei, 1 juni e.a. ANVR W Maaskant Reizen organiseert al bijna 50 jaar verzorgde bus vakanties, excursiereizen en rondreizen boor beet Europa. Bij bijna alle reizen zijn excursies en half-pension inbegrepen. Vraag de gratis brochure aan

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 43