SPECTRUM 5 100 jaar PSV o- e ies ?ed /as oor jn y ise ig gen PSV, speelt hij het seizoen 1928/ 1929 voor EW Eindhoven. Sally is nog relatief jong (28 jaar) wanneer hij in de zomer van 1929 besluit niet lan ger op het niveau van de eerste klasse te voetballen. Simon Hertzberger lijdt aan tbc. Hij wordt in een sanatorium op de Velu- we verpleegd. Tijdens de oorlog wordt hij overgebracht naar het psy chiatrisch ziekenhuis Het Apeldoorn- sche Bosch. Daar overlijdt hij op 25 no vember 1942. Twee maanden later worden uit alle ziekenhuizen in Ne derland, ook uit het ziekenhuis waar Simon net is overleden, in totaal elf honderd loodse patiënten opgehaald en met een speciale trein naar Ausch- witz-Birkenau gebracht. Voor dat ver voer hebben twintig verpleegsters en verplegers zich als vrijwilligers opge geven. Het zal ongetwijfeld bij gebrek aan kennis en informatie zijn dat bij PSV tot op de dag van vandaag niets herin nert aan de tragedie van de familie Hertzberger. Het schilderij dat Lineke Catshoek van Sally heeft gemaakt en dat bij dit verhaal is afgedrukt, is in tussen aangeboden aan het museum van de club. Wanneer oma Hertzberger en haar kinderen Sally en Rosina in Ausch witz al zijn vermoord, gaat in Stip hout het verzetswerk van Maurits en Jet Hertzberger door. Zoon Nathan: „Gaandeweg was het vooral mijn moe der die dit werk deed. Er waren steeds weer nieuwe mensen bij ons in huis. Mijn vader moest in 1943 uiteindelijk zelf ook onderduiken." Hoe is het na de oorlog verder gegaan met de familie Hertzberger? Aan de boorden van het Veerse Meer, waar de voormalige marineman tegenwoordig woont, geeft Nathan Hertzberger een kort antwoord. Er is veel stil verdriet, maar over oom Sally, over oma Hertz berger en over tante Rosina wordt thuis niet meer gesproken. „Dat kon den mijn ouders niet. Ze moesten ver der en zwegen over de oorlog. Mijn va der was alles kwijt en moest helemaal opnieuw beginnen. Dat viel niet mee, maar na een aantal jaren vond hij een baan bij een wasserij. Via die baan kwam hij weer onder de mensen en dat deed hem goed. Maar praten over de oorlog, nee, dat kon hij niet. Dat on derwerp was te zwaar." een bekende naam. 'Sim' Hertzberger verdedigt kort het doel van EVV Eind hoven, om daarna - volgens zijn neef Nathan - 'een der eerste profvoetbal lers van Nederland te worden, want met zijn overgang naar Helmond was geld gemoeid'. Mogelijk is dat ook het geval geweest met de 'transfer' avant la lettre in 1927 van Sally naar MVV. Na het jaartje MVV, waarin hij twee keer scoort te- g ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2013 t zijn familie niet alleen r is :o ir i fa- Ter ere van het 100-jarig bestaan van de Eindhovense dub komt 31 augustus een jubileumboek uit over de historie van PSV. PSV viert vandaag het 100-jarig be staan van de Philips Sport Vereni ging. Rond de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur zijn die dag diverse jubi- leumactviteiten. Zo wordt drie uur voor de aftrap het PSV Museum offi cieel geopend. Vanaf de week erna is het museum ook geopend voor het publiek. Om 19.13 uur wordt op de Vrijstraat in Eindhoven een plaquette onthuld, die herinnert aan de oprichting van de Philips Sport Vereniging op die plaats in 1913. Gisteren verscheen het jubileumboek '100 jaar PSV'. Het verhaal van de Joodse voetballer Sally Hertzberger staat daarin. Het tragische lot van Sal ly Hertzberger (1901-1943) is be schreven door Matty Verkamman, die als voetbalhistoricus naam heeft gemaakt met onder meer de geschiedschrijving van het Neder lands voetbalelftal. Aan het boek is ook meegewerkt door Henk Mees, Hugo Borst, Sjoerd Mossou, Lex Muller, Frans van Schoonder- walt, Iwan Tol, Rob van der Zan den, Anton Slotboom, Jacques Hendriks en twee wetenschappers van de Universiteit van Tilburg, professor Jan van Ours en dr. Mar tin van Tuijl. Het jubileumboek met 672 pagi na's telt meer dan 1000 foto's, vaak nooit eerder gepubliceerd. Veel aandacht krijgen alle iconen uit de PSV-historie, alsmede talrij ke bijzondere gebeurtenissen uit de clubgeschiednis. Het boek, uitgegeven door Kick Uitgevers, kost 79,-. Het eerste voetbalelftal van PSV, in 1913. Salomon 'Sally' Hertzberger, ge schilderd door Lineke Catshoek, olieverf op doek.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2013 | | pagina 37