TO©S PZC 1 WD zet vraagtekens bij plan inbesteding Minister 1 PZC Is de verklikker van de Tilburg- se hennepscene een fantast of een betrouwbare insider? DRUGSCRIMINALITEIT 2 IN HET NIEUWS COLOFON Maak iemand abonnee! PAUL KUSTERS toosenhenk.nl DO PROBEER OPGEWEKT TE BLIJVEN. TIPS VOOR DE ZOMERVAKANTIE TILBURG - Advocaten van opgepak te verdachten staan te dringen om de getuigenis van de Tilburg- se crimineel onderuit te halen. 'Een fantast', een man die 'ner gens van weet'. Toch zijn op basis van zijn verklaringen in een jaar tijd zeker dertig verdachten in de Tilburgse drugswereld opgepakt. Wie is deze 44-jarige? Het Bra bants Dagblad had deze week in zage in het strafdossier en dus in de verklaringen van de getuige. Uit de verslagen van de verhoren ontstaat het beeld van een wat egocentrische man die steeds ver telt dat hij veelvuldig onder druk werd gezet. Hij vertelde de politie dat hij al negen jaar de bedrijfslei der was in een fikse hennepkring rondom een Tilburgse familie. Hij stapte naar justitie nadat hij vorig jaar zou zijn bedreigd door het 50-jarige hoofd van de familie, die de organisatie samen met zijn zoon zou leiden. De bedreiging begon nadat vorig jaar april een hennepkwekerij in Etten-Leur werd overvallen. De pater familias liet tijdens een om metje met zijn bedrijfsleider een wapen zien en stelde hem verant woordelijk. „Ik denk dat hij zijn ei gen hok heeft laten leeghalen om iets in handen te hebben om mij te kunnen beschuldigen", ver- We hadden in die tijd van 2003 tot 2006 altijd twaalf kwekerijen, soms tien, soms veertien klaart de getuige. „Dan kan hij na melijk de wiet verkopen en ook nog eens van mij geld vragen. Dat gebeurt regelmatig in de hennep wereld. Ik vrees voor mijn leven." Waarom hij er juist nu voor koos bij de politie aangifte te doen van die bedreiging en daarmee uit het wereldje te stappen, wordt niet duidelijk. Hij was immers al va ker beschuldigd. Via de politie kwam hij bij de Cri minele Inlichtingen Eenheid, die hem en zijn gezin naar zijn zeg gen een nieuw leven in het voor uitzicht stelde als hij volop belas tende verklaringen zou tekenen. Tegelijkertijd stapte de politie naar het hoofd van de familie om te vertellen dat die zijn bedrei ging moest staken. De man zat daardoor voor zijn gevoel in de val en kon niets anders doen dan de recherche het volledige verhaal te vertellen. Vervolgens stelde het Openbaar Ministerie - volgens advocaat Ma- rielle van Essen later - dat de deal van de baan was, omdat hij te wei nig zou hebben verklaard. Dat al les nam niet weg dat vader en zoon met nog twee familieleden en negen anderen werden opge pakt tijdens een mega-actie van de politie in augustus vorig jaar. Uit het strafdossier blijkt dat de politie daarbij waarschijnlijk veel geld nooit heeft getraceerd. Bij de actie in augustus werd een kleine 1,5 miljoen euro gevonden, onder meer begraven in de tuin. De ge tuige berekende echter dat de kring rond de familie 35 miljoen moet hebben verdiend. In door de man gemaakte schema's staat van 20.399.500 euro precies wie welk deel kreeg. De Tilburger sprak ook over make laars die panden verstrekten. Som migen boden gewoon huizen aan, anderen wisten van de kweek en hielpen passief. „Als je een jaar huur vooruitbetaalt, vragen ze nergens naar. Dat was algemeen bekend in de hennepwereld in Til burg." Makelaars uit Moergestel en Purmerland komen op 26 au gustus voor het eerst voor het hek je in de rechtbank van Breda. De Tilburger noemde volgens het dossier ook een informant die bij de politie in Waalwijk moet heb ben gewerkt en accurate informa tie gaf over ruimingen. Boven dien belast hij tientallen Tilburg se drugscriminelen, kampers, mo torclub Satudarah, enkele advoca ten en zelfs een bankdirecteur. De laatste zou een half miljoen eu ro hebben aangenomen in ruil voor een krediet van drie tot vijf miljoen euro voor een drugscrimi- DEN HAAG - VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord vastgelegd dat de overheid schoonmakers en ander laaggeschoold personeel weer in dienst moet nemen, maar het is de vraag of er iets van die af spraak terechtkomt. Regeringspartij VVD zou zo'n klap voor het toch al lijdende mid den- en kleinbedrijf sowieso on wenselijk vinden. WD-Kamerlid Erik Ziengs gaat ervan uit dat in de praktijk toch veel laagge schoold werk uitbesteed zal blij ven. Simpelweg omdat de bedrij ven het volgens de VVD veelal veel goedkoper en efficiënter kun nen dan de overheid zelf. Op initiatief van regeringspartner PvdA werd bij de vorming van het kabinet desondanks afgespro ken dat de overheid het goede voorbeeld zou geven bij het weer in dienst nemen van laagge schoold personeel. Op die manier kan de overheid helpen de positie van flexwerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbete ren. De WD vraagt zich echter af of het in dienst nemen van die flex werkers, het zogenoemde inbeste- den, wel het juiste middel is om wantoestanden aan te pakken. Met die maatregel wil het kabinet mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer perspectief ge- HEYIN ÖE VOORTENT- IS HET MAAR 32 SRAÖEN f Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adj.) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E-mail: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E-mail: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E-mail: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E-mail: schouwen-duiveland@pzc.nl Commercieel manager Bert de Vries Advertenties T: 088-01D39995SaleS E-mail: adverteren.zeeland@wegenermedia.nl Personeelsadvertenties:055-5388000 Familieberichten: 088-0139 999 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruikmaken van de vakantie service? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088- 013 9910 Toets 1: bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonne ment of abonneevoordeel Toets 3: informatie over onze digitale producten Maandag-vrijdag: 07.00 - 17.00 uur Zaterdag: 07.30 - 12.00 uur PZC Lezersservice Antwoordnr 10008, 5680 VB Best Abonnementsprijzen Het tarief voor een abonnement waarbij u de krant 6 dagen per week thuis ontvangt, bedraagt 28,95 per maand. Dit tarief is gebaseerd op betaling per kwartaal en automatische incasso. Zie ook www.pzc.nl/tarieven voor het complete tarievenoverzicht. Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeve rij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Voor meer in formatie: copyrightdhwegener.nl Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uit voering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informa tie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt in trekken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy sta tement op www.pzc.nl En u als trouwe abonnee ontvangt een VVV-cadeaubon t.w.v. 50,-* De nieuwe abonnee leest de krant 2 maanden gratis en betaalt vervolgens normaal tarief. Maak iemand abonnee op: www.pzc.nl/abonneewerftabonnee "Voorwaarde is dat u én de nieuwe abonnee minimaal 6 maanden abonnee blijven. www.pzc.nl/abonneewerftabonnee De hennepmaffia door Pieter van Klinken Tilburgse getuige hennepscene door Michel Reijns door Annemieke van Dongen illustratie Mark Reijntjens DEN HAAG - Schoonmaakbedrijven, cateraars en beveiligingsfirma's staan op hun achterste benen. Zij leveren nu personeel dat de minis teries poetst, overheidsgebouwen beveiligt en de lunch van ambtena ren verzorgt. Maar als het aan het kabinet ligt, komt daar snel veran dering in. Schoonmakers, catering medewerkers en beveiligers moe ten weer op de loonlijst van de Rijksoverheid komen te staan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2013 | | pagina 2