P I I 10 VERDIEPING ZELFDODING De onlangs opgerichte coöperatie Laatste Wil vindt dat volwassenen, wanneer zij hun leven willen beëindigen, makkelijk aan een veilig, legaal en dodelijk middel moeten kunnen komen. Sommige mensen weten zelf al zo'n middel te bemachtigen, blijkt uit het verhaal van Linde de Jong. Haar grote liefde bleek manisch-depressief Na een jarenlange worsteling tegen sombere buien bestelde hij een dodelijk poeder uit China. Telkens hoopten we op genezing, maar er volgde een teleurstelling. De doodswens bleef 'Geen angst meer voor dat fatale moment' door Floor Ligtvoet Illustratie Jos Diender ensen kenden Pieter als een vrolijke en creatieve kerel", zegt Linde de Jong. „Zijn vriendenkring was enorm. Hij was de gangmaker op feest jes en altijd in voor spontane acties. Ston den we met onze kleine kinderen op het punt op vakantie te gaan naar de Verenigde Staten, ging Pieter eerst nog even parachu tespringen. Hij was letterlijk verslaafd aan plezier." Maar vrijwel niemand zag de keerzijde. De Pieter die vaak dagen niet uit zijn bed kon komen en onbedaarlijk kon snikken aan de keukentafel. „En dan heb ik het nog niet eens over de ongelooflijke onrust in hem. Hoe vaak zijn we niet verhuisd omdat Pie ter het huis ineens een 'kuthuis' vond? Ik praat dan ook over een prachtig vrijstaand pand met een zwembad in de tuin. Pieter had het geluk voor zijn voeten liggen maar kon het niet zien. Ik vond dat vreselijk ver drietig om te constateren." Diep sombere en uitzichtloze buien wer den bij Pieter afgewisseld door impulsieve momenten vol energie en onrust, vertelt Linde. „Zijn buien werden steeds erger." Vooral de donkerste episodes begon ze te vrezen. Want haar man had al vaker aange geven het leven niet meer aan te kunnen. „Als ik thuiskwam met de kinderen, liep ik standaard een eindje vooruit. Ik wilde er eerst zeker van zijn dat hij niet stiekem de hand aan zichzelf had geslagen. Pas als al les in orde bleek, liet ik hen binnen. Zo is het jaren gegaan." In die tijd is ze ook de telefoon gaan haten, beseft ze. nu. Uit angst voor dat ene tele foontje van een onbekende hulpverlener om haar te vertellen dat haar man voor de trein was gesprongen. „Ik heb hem op een gegeven moment gezegd: als je dat doet, je ophangt of van een hoog gebouw werpt, dan vergeef ik je dat nooit. Want wat doe je hulpverleners aan? Maar vooral ook: hoe moet ik na zoiets gruwelijks nog verder met de kinderen, met mijn leven?" Haar man heeft geprobeerd zijn somberheid te bevechten, zegt ze. „Lange reizen naar de zon, onder behandeling bij psychiaters, di verse medicatie, verschillende opnames, zelfs in een buitenlandse privékliniek, noem het maar op. Hij liep het reguliere èn het alternatieve circuit af. Alles greep hij aan om beter te worden. Hij kroop bij ieder een op schoot en riep dan om hulp. Maar niets bleek voor langere tijd te helpen. Tel kens hoopten we op genezing, maar er volg de een teleurstelling. Zijn doodswens bleef overeind." Op een gegeven moment werd die wens zo serieus dat de kinderen moesten worden ingelicht, vertelt ze. „Zij hadden Pieter al die jaren zien ploeteren, maar nooit gereali seerd dat een ziekte hem zo maakte. We hebben hen heel duidelijk gemaakt dat Pie- ters diepe somberheid niemands schuld is. Vervolgens namen we afscheid." Pieter bleef die tijd erna nog vaak afscheid nemen. Eén keer kwamen we terug van een uitje en toen stond hij ons op te wach ten. 'Ik ga het toch niet doen', riep hij, 'ik hou te veel van jullie.' Ik dacht, dat zeg je nu wel. Maar in een volgende depressie denk je er helaas anders over. Daar waar schuwde ik de kinderen ook voor." Het gevreesde telefoontje is altijd uitgeble ven, maar haar man is inmiddels overle den. „Hij heeft een dodelijk chemisch goed-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2013 | | pagina 10