Letterlijk I i Fixet Schuddebeurs viert tienjarig bestaan I 22 SCHOUWEN-DUIVELAND Comedy-avond in Hotel Bom Mannen van Naam in De Zeeuwse Hemel Uit de boekhouding blijkt dat kosten van de bouwput voor het nieuwe theater nog hoger zijn dan gedacht. Ondernemersplein gp Op 2 tv's tegelijk programma's opnemen tot maar liefst 200 uur kpn.com kpn winkel 0800 0115 Middelburgse put blijkt nog duurder door Theo Giele middelburg - Het bouwputfiasco heeft de gemeente Middelburg tot nu toe 17,3 miljoen gekost. Dat blijkt een nieuw overzicht dat het college van B en W heeft ver strekt na vragen van D66. Aanleiding voor de vragen was een publicatie in deze krant. In ja nuari vroeg en kreeg de PZC van de gemeente een overzicht van de kosten van de bouwput aan de Zuidsingel. Nu blijken die kosten toch nog hoger te zijn uitgeval len. In het vorige overzicht ont braken onder meer de rentelas ten (532.000 euro), kosten exter ne advisering (749.000 euro) en schadevergoeding aan omwonen den (273.000 euro). De vraag ging over de bouwput zelf, waarin een parkeergarage zou komen, en niet over gemaak te kosten voor het theater dat op die parkeergarage gebouwd zou worden. Dat overzicht was voor D66 aanleiding tot vragen omdat de fractie vermoedde dat niet alle kosten waren vermeld. Op het stadskantoor is vervol gens de hele boekhouding in dit dossier nog eens bekeken. Meer dan duizend boekingen zijn ge analyseerd en toegeschreven aan verschillende posten. Dat heeft een nieuw overzicht opgeleverd. Totaal heeft de gemeente 19,6 mil joen euro uitgegeven. Toen in 2005 de gemeenteraad een streep haalde door de bouw van het theater was er al 5 mil joen euro aan voorbereidingskos- ten uitgegeven. Om van de con tracten voor de bouw van de nieu we schouwburg af te komen, moest de gemeente nog eens 2,7 miljoen betalen. Tegenover.de in totaal 19,6 mil joen aan uitgaven staat 2,3 mil joen euro aan inkomsten. Het leeuwendeel is een schadevergoe ding van 1,9 miljoen die de bou wer van de put, Mobilis (voor heen TBI Voormolen) aan de ge meente moet betalen. In januari trof de gemeente een schikking met de bouwer. In antwoord op vragen van de Lokale Partij Mid delburg heeft het college van B en W het verloop van het arbitra geproces tussen de gemeente en bouwer beschreven. In november 2009 eiste de gemeente nog bijna 16 miljoen. Toen tijdens de proce dure vast kwam te staan dat er sprake was van een gedeelde ver antwoordelijkheid, verlaagde de gemeente haar claim tot 3,8 mil joen. Uiteindelijk is men op de helft uitgekomen: 1,9 miljoen. Netto heeft de hele zaak de ge meente 1,1 miljoen opgeleverd doordat er ruim 8 ton aan juridi sche- en andere kosten in de arbi tragezaak zijn gemaakt. B en W schrijven: 'De juridische positie van de gemeente was als gevolg van een eenzijdig besluit van de gemeente om geen theater meer te bouwen aan de Zuidsingel niet sterk." De gemeente hoopt de woningen rond de bouwput te verkopen en verwacht dat die 725.000 euro op brengen. De bouwput heeft de ge meente voor één euro verkocht aan de Walcherse Bouw Unie, te genwoordig Heijmans Bouw. Die heeft op eigen kosten de put gere pareerd, maar heeft er nog geen bestemming voor gevonden. 17,3 De bouwput aan de Zuidsingel, de voorbereiding voor de bouw van het theater en het afblazen van het pro ject hebben de gemeente Middelburg per saldo 17.337.000 euro gekost. burgh-haamstede - Bij Hotel Bom in Burgh-Haamstede staat vrijdagavond 5 april de eerste co- medy-avond op het programma; een combinatie van dineren en co medy. Eigenaar Jeroen Botty heeft het concept samen met de Zeeuwse cabaretier Steffen Brink- haus bedacht. Gasten kunnen van af 18.00 uur aanschuiven voor een driegangenmenu. Tijdens het eten vermaakt Brinkhaus samen met drie andere komedianten (Jeroen Koster, Rajko Disseldorp en Farbod Moghaddam) het pu bliek. De kosten voor de avond be dragen 35 euro per persoon. Meer informatie: hotel-bom.nl zierikzee - In winkelcafé De Zeeuwse Hemel in Zierikzee staat zaterdag 23 maart een bijzonder optreden op het programma. De band Mannen van Naam brengt gevoelig luisterliedjes, vrolijke folkdeunen en sterke verhalen. Eind januari brachten zij hun al bum Verder uit. De 'Mannen van Naam' zijn Ton Smulders, Wil- bert van Duinhoven en Ad Grooten. Zij stonden destijds aan de basis van de bekende band Pa ter Moeskroen. Joost Pieters van De Zeeuwse Hemel schreef toen af en toe een liedje voor de band en maakte met Wilbert van Duin hoven ook twee eigen cd's. „Toen we hoorden dat 'de Mannen' weer bij elkaar zijn onder een nieuwe bandnaam werd snel een 'hemels optreden' gepland", zegt Pieters. Thssen de liedjes door wordt zaterdag een speciaal 'Me nu van Naam' gepresenteerd. De toegang is inclusief eten 25 euro. Inloop vanaf 17.00 uur, optreden 17.30 uur. Reserveren: info@dezeeuwsehemel.nl door Joeri Wisse bruinisse - Marije van den Bos is vanaf morgen de jongste winkelier van Bruinisse. De 19-jarige Bruse opent dan aan de Poststraat in haar woonplaats het tweede filiaal van de Ramshoorn. De winkel moet be halve een verkooppunt voor boe ken ook een sociale plaats worden. De christelijke boekhandel annex uitgeverij heeft al bijna tien jaar een winkel in het centrum van Goes. Het filiaal in Bruinisse is volgens directeur René Ruissen een mooie gelegenheid om uit te breiden. „Het was een kans die we niet konden laten liggen." Omdat de zaak in Bruinisse twee keer zo groot is, kan daar meer dan in Goes. Zo is er een hoek met cadeaus gemaakt door de door Joeri Wisse doet 't gewoon schuddebeurs - Het is aanstaande zaterdag feest bij Fixet in Schudde beurs. De zaak bestaat tien jaar en om dat te vieren zijn er activiteiten voor de kinderen en wordt iedere bezoeker getrakteerd op verse friet. Ook wordt er onder de klan ten een fiets verloot. De onderneming zelf bestaat al langer dan tien jaar, maar ging vanaf 20 maart 2003 verder onder de vlag van Fixet. Bedrijfsleider Kees de Keijzer: „We zijn begon nen met de verkoop van een aan tal benodigdheden voor boeren, zoals laarzen, klompen, en spa des. Dat deden we hier op het ter rein naast de al langer bestaande verkoop van gewasbescherming." Het bedrijf werd uitgebreid met het assortiment van Fixet op het moment dat een andere onderne mer in Zierikzee stopte met de formule. In de nabije toekomst wil het bedrijf zich nog meer gaan concentreren op de internet verkoop. „Momenteel zijn we be zig om een webshop op te zetten, die is over enkele weken klaar."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2013 | | pagina 44