rffjif/j./jJM Noord-Beveland zoekt betaalbare restauratiemethode veersteiger Polderhuis wil bruisend pleintje amateurkunst 24 WALCHEREN ACHTERSTALLIG LOON In januari sloten Subway-broodjes- zaken in Zeeland. Personeel bleef met lege handen achter. 499,- N - Museum het Polderhuis in Westkapelle doet voor het eerst meer aan de Week van de Amateurkunst. Hij zei dat het geld nog wel zou komen. Maar we hebben niets gekregen BIJ DE PRUS INBEGREPEN 2 overnachtingen in Zuid-Duitsland 7 overnachtingen 3* hotel Mediterran te Crikvenica in een comfortabele, kamers v.v. faciliteiten Gehele reis o.b.v. halfpension Comfortclass touringcar Excursies met bus (excl. entreegeld) Goed verzorgd afscheidsbuffet Alle tolgelden enz. BU DE PRIJS INBEGREPEN Op heen- en terugreis overtocht ferry Calais - Dover I 2 overnachtingen boven Londen, com fortabele kamer met douche en toilet 7 overnachtingen in het Arrochar Hotel, comfortabele kamer, douche en toilet Gehele reis o.b.v. halfpension Excursies met bus (excl. entreegeld) Comfortclass touringcar Vertrekdata: 6, 20 mei 3, 17 juni enz. Vertrekdata: 22 april 6, 20 mei 3, 17 juni 10 DGN ONGEREPT NOORWEGEN 12 OGN DUBROVNIK EN RONDREIS NOORWEGEN 1 MAKARSKA RIVIERA vA 699. --.«.HTS m K BIJ DE PRIJS INBEGREPEN Overtocht nachtboot v.v., comfortabe le hut incl. smorgasbord ontbijtbuffet 7 nachten in 3* hotels tijdens de rond reis, 2-pers.kamer v.v. douche en toilet Ontbijtbuffet 3-gangendiner/buffet Genoemde ferry's (boottochten) Excursies met bus (excl. entreegeld) Comfortclass touringcar Goed verzorgd afscheidsbuffet Vertrekdata: 13, 20, 27 mei 3, 10, 17, 24 juni enz. Bij Bolderman aanbetalen niet verplicht! BIJ DE PRUS INBEGREPEN 2 nachten in de omgeving van Passau 2 nachten in de omgeving van Zadar 7 overnachtingen in het comfortabele 3#hotef Astarea in Mlini, bij Dubrovnik Verzorging op basis van halfpension Excursies met bus (excl. entreegelden) Comfortclass touringcar Goed verzorgd afscheidsbuffet Vertrekdata: 15, 22, 29 april 6, 13. 20, 27 mei 3, 10, 17. 24 juni enz. Gratis brochure (0318) 58 09 58 www.bolderman.nl door Claudia Sondervan KAMPERLAND - De restauratie van de oude veersteiger in het Veerse Meer bij Kamperland levert veel hoofdbrekens op voor de gemeen te Noord-Beveland. Maar na jaren is er hoop dat tegen de zomer de wrakke delen van het Rijksmonu ment kunnen worden vervangen. Restauratie is nodig omdat het fietsveer Veere-Kamperland er ge bruik van maakt. Er komt langzaamaan zicht op vol doende subsidie om het spaarpot je dat de gemeente al jaren voor de steiger heeft, aan te vullen tot het restauratiebudget. Hoeveel dat precies beloopt, wil de ge meente nog niet kwijt in verband met de aanstaande aanbesteding. Van de uitvoerder wordt een gro te dosis creativiteit gevraagd: de monumentencommissie van de provincie Zeeland wil dat alleen die onderdelen of stukken wor den vervangen die technisch in slechte staat zijn en dat voor ver vangende delen gebruikt wordt gemaakt van oorspronkelijk mate riaal. Dat is Europees eiken, duur en heel slecht bestand tegen de vretende werking van zout water. Dat het steigerhout sinds het slui ten van de Veerse Gatdam steeds op hetzelfde niveau in het water staat, versterkt dat effect. Het zou effectiever en goedkoper zijn om hardhout en staal in plaats van ij zeren beugels te gebruiken: het is de vraag of de Monumentencom missie daar mee akkoord gaat. Het is onwaarschijnlijk dat de veersteiger dit seizoen gereed is voor toeristisch gebruik. Dat bete kent dat het fietspontje deze zo mer in elk geval een deel van de tijd zal moeten uitwijken naar een ander aanlegpunt. De ge meente Noord-Beveland denkt aan de nieuwe steiger met plateau die voor de Bruine Vloot in het havenkanaal is aangelegd. door Annemarie Zevenbergen WESTKAPELLE - Een soort 'Mon Wasschappel' in de sfeer van het Parijse Montmartre heeft Ada van Hoof van het Polderhuis voor ogen als ze denkt aan het museum tij dens de Week van de Amateur kunst (WAK) eind mei. Voor het eerst gaat het Polderhuis meedoen aan het WAK in Veere. Dit jaar is de week in Veere gecon centreerd op de zaterdagen 25 mei en 1 juni en zondag 26 mei. Dan wil het museum een keur aan kunst en muziek aanbieden. Ze ker omdat de gemeente Veere be sloten heeft naar aanleiding van landelijk WAK-thema 'Kijk, Kunst' een Kunstmarathon uit te zetten. Een wandel- en fietsroute langs de Veerse kust (Zoutelande, Westkapelle, Domburg, Vrouwen polder). Ada van Hoof: „De deelnemers ko men hier toch langs, dan willen we ze wat aanbieden ook. Ik denk zelf aan een bruisend kunstplein tje op het tuinterras, waar kunste naars laten zien wat ze doen en hun werk kunnen verkopen. Voor kinderen is er een speciale hoek waar ze, onder begeleiding van bijvoorbeeld een van de deelne mende kunstenaars, zelf werkjes maken. Die kunnen ze vervolgens verkopen tijdens een kleedjes- markt. Zaterdag 25 mei verzorgt OKK de muziek. De brassband heeft dat weekeinde ook Engelse musici te gast, die eveneens meedoen op het museumterras. Van Hoof: „Er heeft zich ook al een troubadour uit Middelburg aangemeld. Dat lijkt me ook leuk." Er zijn inmiddels al aanmeldin gen uit Den Bosch, Vlissingen, Middelburg en Westkapelle zelf. Van Hoof denkt erover om ook zelf met haar laptop op het kunst pleintje te gaan zitten. „Ik ben be zig met Guusje (Zeeuws voor kind). Een animatiefiguurtje dat van alles beleeft in en om Westka pelle. Hij is Noorman, maar ook soldaat. En half april hoop ik ook Guusjespelletjes klaar te hebben, zoals een Bolleboosbord, een dam spel en een soort ganzeborden. Guusje is voor basisschoolkinde ren. We hebben nu ook, in de test fase weliswaar, een Guusjespeur- tocht voor het hele gezin. Ook de ouders spelen daarin een actieve rol. Op het kunstplein kan ik la ten zien hoe ik Guusje 'teken'." In het museum zelf exposeert 'huisfotograaf Jan de Jonge zijn werk. Hij toont beelden van de Walcherse kust. Van Hoof heeft ook het idee om een diaserie te presenteren van het werk van Neeltje Flipse rond om het thema zee. door Theo Giele MIDDELBURG - Elke zaterdagoch tend ging de 15-jarige Nastya Lut- senko van Vlissingen naar Middel burg om te werken bij broodjes zaak Subway. In januari kwam daar een einde aan toen Subway Nederland de eigenaar beval de drie vestigingen in Middelburg, Vlissingen en Goes te sluiten. De vijftienjarige scholiere wacht nog altijd op 200 euro achterstal lig salaris. Voor iemand die een paar euro per uur verdient, zijn dat behoor lijk wat uurtjes die anders aan stu die of sport besteed hadden kun nen worden. Nastya heeft een maand of vijf bij Subway gewerkt. De laatste maan den kwamen de betalingen steeds later. Op het laatst kregen de me dewerkers volgens haar helemaal geen geld meer. „Onze baas zei dat het geld nog wel zou komen. Maar uiteindelijk hebben we niets gekregen." Drie weken heeft haar vader vergeefs geprobeerd contact te krijgen met de voorma lig werkgever van zijn dochter. Shanna Bloemberg werkte gemid deld 40 uur per week bij de brood jeszaak. Zij zegt nog meer dan dui zend euro tegoed te hebben. Bij het UWV kan ze niet aankloppen omdat haar werkgever niet failliet is verklaard. Het haar voorgespie- Nastya Lutsenko gelde fulltime contract heeft ze nooit gekregen. Subway werkt volgens de franchi- se-formule. De franchisegever, in dit geval Sübway, bouwt de merk naam op, stelt het aanbod samen, ontwerpt het winkelinterieur en verzorgt de marketing. De franchi senemer bezit of huurt een win kel, trekt personeel aan en ver koopt aan het publiek. Op Face- book liet Subway Nederland op 17 januari weten: „Helaas moeten wij mededelen dat de franchise nemer zich niet volgens richtlij nen van Subway gedraagt." Vier dagen later meldde Subway Ne derland dat de zaken in Middel burg, Vlissingen en Goes gesloten waren. De activiteiten in Goes wa ren toen al eerder gestaakt. Subway Nederland weet van de problemen met de betaling van de werknemers van de Zeeuwse franchisenemer. „Betaling is ech ter de verantwoordelijkheid van de lokale franchisenemer. Sub way Nederland kan zich hier niet direct mee bemoeien. Het is voor ons lastig om hierin juridisch be trokken te raken", zegt Peter Mompalao de Piro, woordvoerder van Subway Nederland. „Ander zijds is Subway Nederland bereid om de ex-werknemers binnen on ze mogelijkheden zo veel moge lijk te helpen." Wat dat concreet betekent, is nog niet duidelijk. Subway Nederland is er mee be zig. Woordvoerder Mompalao de Piro kan niet ingaan op de overwe gingen om het contract met de franchise-nemer te verbreken. De eigenaar van de drie gesloten Zeeuwse zaken is niet voor com mentaar bereikbaar. Ex-werkneemsters Shanna Bloem berg (links) en Nastya Lutsenko voor de inmiddels gesloten brood jeszaak aan Plein 1940 in Middel burg. foto Lex de Meester Personeel dupe

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2013 | | pagina 24