800.000 'Lekker eten, goed slapen, een beetje uitrusten' ALLES HALVE PRIJS! DELSCH ER A£ljr!f)fi I Corina Scherpbarvrouw slechts één week 1e en 2e Kerst Actie in Veere commentaar Donkere dagen PvdA wil meer inzet nieuwe werkgelegenheid maandag 24 december 2012 Nederlanders brengen de kerstvakantie elders door. Van hen viert ongeveer de helft de feest dagen op een vakantie-adres in eigen land. „De ene dag hebben we zestig man binnen en de andere dag staan we voor tien ons best te doen." door Marcel Modde Buiten is het vies nat en kil. Binnen doen lokale squaredancers hun ding, ter vermaak van het plukje zeelieden dat z'n tijd doodt in de Flying An gel Club van The Mission to Seafarers in het Vlissingse havenge bied. Een twee meter hoge kunstkerst boom is opgetuigd met dikke wit te slingers en zilveren ballen. Hoe wel het niet de eerste keer is dat de Mauretaniër Mohammed Sidi en zijn landgenoten in deze perio de 'stranden' in de Bijleveldhaven, grijpen ze het decor gretig aan om het fotoalbum voor het thuisfront uit te breiden. Getooid met kerst muts vereeuwigd met een square- dancer. Sidi (40)= is visser op de Afrika, nummertje 24 van de Schevening- se vloot. De trawler ligt tijdens de feestdagen stil, net als de SCH-11S Johanna Maria verderop aan de ka de. „Tot 1 januari en dan gaan we weer verder", vertelt Sidi in een mix van Frans en Engels. Vijf maanden zijn de Mauretaniërs al van huis. De komende maand vis sen ze nog op makreel en haring in de zeeën voor Schotland en Noorwegen. Daarna hopen ze dat koers wordt gezet richting Afri kaanse kust en wellicht ook weer even naar huis. Het lange verblijf op zee deert hem niet. „Als het aan mij lag dan bleef ik tien maanden weg. Het is goed zo. Wil ik mijn kinderen spreken, dan kan ik ze bellen, om te horen dat het goed met ze gaat. Ze vragen of ik cadeautjes voor ze mee wil nemen. Ik kan er wel 'Wil ik mijn kinderen spreken, dan kan ik ze bellen, om te horen dat het goed met ze gaat' voor kiezen dichter bij huis te blij ven, bij mijn gezin, maar waar moeten ze dan van leven?" Sidi grijnst alleszins tevreden: „Nu kan ik een nieuwe fiets kopen voor mijn kinderen." Een schaal met hapjes komt voor bij. Kritisch kijken Sidi en zijn ma ten wat hen wordt voorgeschoteld. Varkensvlees is aan de mannen na melijk niet besteed, verklaren ze hun kieskeurig gedrag. Maar een toastje verse zalm laten ze zich goed smaken. Dat is dan ook zo ongeveer alles wat kerst voor de groep vissers uit Maüretanië in houdt „Beetje uitrusten, goed sla pen en lekker eten", zegt Moha- med ivi Kou. Wij zijn moslims. Voor ons is de ramadan en het sui kerfeest belangrijker. Maar "het is wel gezellig zo! En als het jaar ein digt in goede gezondheid, ben je al heel gelukkig." Het zeemanshuis maakt van de kerst altijd iets speciaals, vertelt Co rina Scherp. Vijf dagen per week staat ze van vier uur 's middags tot middernacht achter de bar. „Dat doe ik al bijna zeven jaar." Of de mission deze dagen veel gasten kan verwachten, blijft afwachten, zegt Scherp. „De ene dag hebben we zestig man binnen en de ande re dag staan we voor tien ons best te doen." In het magazijn van het inpandige supermarktje staan hoe dan ook tweehonderd kerstpakket ten klaar om te worden rondge deeld. Dit jaar bestaat dat present je uit een warme muts, handschoe nen, chocolade, douchegel en een telefoonkaart. Vanavond wordt in de kapel van de mission de traditionele kerst dienst gehouden. Bij die gelegen heid wordt ook stilgestaan bij het ongeluk met de Baltic Ace. Het au totransportschip zonk 5 december na een aanvaring op 65 kilometer uit de Zeeuwse kust. Van de 24 op varenden werden er 13 gered; 5 li chamen werden geborgen en 6 mensen zijn nog vermist. Derk Boerrigter bekende aan Leon de Jonge, hier links van hem, dat hij wel eens een schwalbe maakt. foto Monique de Jonge Kijk voor het laatste nieuws ook op: www.pzc.nl za 22 dec. t/m za 29 dec. Extra geopend op zo. 23 dec. en ma 24 dec. van 13-17 Grote Markt 11-13, Goes 0113 227607 Malle Jantje - Markt 20 1e Kerst 30% op alles (12.00 - 18.00 uur) 2e Kerst 20% op alles (10.00 - 18.00 uur) Vandaag 10% op alles (10.00- 18.00 uur) De dagen voor kerst waren dit jaar als ge volg van de econo mische crisis voor veel Zeeuwse gezinnen letter lijk en figuurlijk donker. Als ge volg van ontslag, financiële te genvallers of het verdwijnen van perspectief. Kerstmis is een uitgelezen gele genheid om de zorgen over ma teriële misère even te negeren. Als de kerstdis al geen exquise gerechten biedt, dan is deze dis in ieder geval feestelijk gedekt. Het straatbeeld oogt vriendelij ker. Familieleden en vrienden zoeken elkaar op. Mensen to nen onversneden aandacht voor de ander. En voor zichzelf. In de kerk, in de natuur of ge woon thuis. Wat wacht ons na deze kerst? De dagen zullen lengen en de zorgen keren terug. Het valt voor menigeen te hopen dat de aandacht voor het immateriële dat kleeft aan deze periode niet al te snel vervliegt. En dat de onversneden aandacht voor de ander standhoudt. MIDDELBURG - De Statenfractie van de PvdA vindt dat het Zalcomobili- teitscentrum breder moet worden ingezet. Het centrum is met steun van Europese fondsen en de pro vincie opgezet om ontslagen mede werkers van de fabriek aan een an dere baan te helpen. Ook voor het personeel van Thermphos zou die inzet welkom zijn, hebben meerdere fracties in Provinciale Staten al eerder te ken nen gegeven. Een verbreding is evenwel lastig, omdat de afspraken met Brussel specifiek voor Zalco zijn gemaakt. De PvdA wil weten hoe Gedeputeerde Staten daar over denken en of het college be reid is meer geld uit te trekken voor een bredere inzet. De provin cie betaalt het mobiliteitscentrum nu deels uit het onderwijsbudget. De PvdA vraagt GS verder, uiteen te zetten wat wordt gedaan om de werkloosheid in Zeeland te bestrij den. Binnen dat kader is de coali tiepartij benieuwd naar cijfers van het aantal banen dat hier de afgelo pen vier jaar verloren is gegaan en hoeveel er daarvoor in de plaats zijn gekomen. De bemanning van de SCH-24 Afrika bestaat voor een belangrijk deel uit Mauretaniërs. De 126 meter langer trawler ligt tijdens de feestdagen stil in de Vlissingse Bijleveldhaven. De vissers zoeken hun kerstgevoel in het clubhuis van de Mission to Seafarers in Vlissingen. Tweede van rechts: Mohammed Sidi en helemaal links Mohamed ivi Kou.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 3