Jeugd rijdt vaak met slok op PZC K| zeeland seaports Haven in Zicht o Amerika begraaft eerste doden schietpartij Loverboy mogelijk geen loverboy Politie int openstaande boetes Oudste mens dood MIDDELBURG - De twintigjarige jon gen uit Spijkenisse, die afgelopen weekeinde aangehouden werd in verband met de vermissing van een Zeeuws meisje van zestien, is mogelijk toch geen loverboy. Volgens de politie Zeeland waren zowel de jongen als het meisje 'erg verbaasd' dat er aan loverboyprak tijken gedacht werd, toen het ver miste Middelburgse meisje in Spij kenisse werd aangetroffen. Nader onderzoek moet helderheid bren gen. Shenna Werson van het landelijke opvanghuis voor loverboyslachtof fers Asja, is vooralsnog niet onder de indruk. „Slachtoffers van lover boys vinden wel vaker dat ze eigen lijk geen slachtoffer zijn." pagina 26/27: laat loverboy niet onge moeid Zie achterzijde Buiten'-katem: DINSDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren I Eerst buien, later 18 december 2012 I 254e jaargang nr. 299 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 I droger, 6° BINNENLAND BUITEN BEWEGEN Nederlandse filmindustrie vreest voor haar toekomst Ongerept gebied langs de drukste vaarroute BOB-campagne rond uitgaan heeft effect, maar werkt niet bij bezoek aan vrienden of familie door Marcel Modde MIDDELBURG - Noord-Brabant (6 procent) en Zeeland (5,8) hebben landelijk het hoogste percentage beginnende bestuurders dat vorig jaar met een slok op is gepakt bij een controle. Dat blijkt uit een rap portage van het ministerie van In frastructuur en Milieu. Christine Dingemanse van het Re gionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) heeft geen duide lijke verklaring voor het verschil van Zeeland ten opzichte van an dere provincies. In vergelijkbare plattelandsgebieden als Groningen en Drenthe bijvoorbeeld is dat aan deel met respectievelijk 1,3 en 2 procent aanmerkelijk lager. De sco re van 5,8 is ook het hoogste van de afgelopen vier jaar in Zeeland. Dingemanse heeft de 'voorzichtige hoop' dat die stijgende tendens kan worden doorbroken en de cij fers van 2012 iets rooskleuriger uit pakken. Ze wijst op de gerichte ac ties die de jongerenorganisatie TeamAlert dit jaar onder leeftijds genoten in Zeeland heeft gehou den. Ook de cijfers van de recente BOB-campagne rond sportkanti nes laten volgens de ROVZ-mede- werker een daling (van 23 naar 13,5 procent) zien van het aantal begin nende bestuurders, meestal jeugdi gen, met een slok op. Het aantal automobilisten dat na een avondje stappen in het weekeinde met te veel drank op reed en werd be trapt, bedroeg vorig jaar landelijk 2,4 procent. Dat is net zoveel als in 2010. Over een periode van 10 jaar genomen blijkt het aantal alcohol- overtreders op de weg gehalveerd. Het ministerie constateert binnen die groep wel een verschuiving. Be stuurders die een horecagelegen heid bezoeken, houden zich steeds vaker in, of regelen vervoer. Daar entegen stijgt het aantal automobi listen dat na een bezoek aan vrien den of familie met een slok te veel op achter het stuur kruipt In de wintermaanden wordt de nieuwe BOB-campagne specifiek op deze doelgroep gericht. pagina 2 en 3: Jonge bestuurder laat BOB vaker thuis; commentaar. 10 en 11 HQ town in Connecticut zijn maandag de eerste slachtoffers van het bloedbad begraven. Het gaat om de jongetjes Noah Pozner en Jack Pinto (6). De komende dagen volgen meer uitvaarten. Presi dent Barack Obama noemde de namen van de slachtoffers in een geëmotioneerde toespraak tij dens een herdenkingsdienst. De gruwelijke moord verplicht de Amerikaanse politiek tot ac tie, zei Obama. „We kunnen dit niet langer tolere ren." foto Jason DeCrow/AP pagina 8/9na een massamoord schiet wapenver koop omhoog NEWTOWN - Veronique Pozner (rechts) arriveert bij de begrafenisdienst van haar zesjarige zoon Noah. Amerika is in rouw na de dramatische schietpartij afgelopen vrijdag in een basisschool waarbij twintig kinderen en zeven volwassenen om het leven kwamen. In de kleine plaats New- MIDDELBURG - Onder het motto 'Waar 'zit' jij deze Kerst' voert de Zeeuwse politie actie om open staande boetes te innen. Burgers, die hun bekeuring(en) niet heb ben betaald, lopen het risico de ko mende feestdagen in de cel te zit ten. Agenten gaan openstaande boetes innen bij personen die ver oordeeld zijn tot een geldboete en die nog niet hebben betaald. Zoals bijvoorbeeld in de gemeente Ter- neuzen. Daar is tot nu toe 1950 eu ro aan openstaande boetes geïnd en zitten verschillende mensen in totaal 94 dagen hechtenis uit. De politie: „Dus eet je liever kalkoen dan een diepvriesmaaltijd? Betaal dan nu nog je openstaande boetes op het politiebureau." DES MOINES - De oudste persoon ter wereld, Dina Manfredini, is maandag in Iowa overleden. De van oorsprong Italiaanse vrouw is 115 jaar geworden. Manfredini is op 4 april 1897 in Italië geboren. In 1920 emigreerde zij naar Amerika. De 'nieuwe oudste' mens ter we reld is de Japanner Jiroemon Kimu- ra, hij is geboren op 19 april 1897. DE STELLING Beginnende bestuurders moeten helemaal niet drinken Reageer op pzc.nl UW MENING 421 reacties Oudere is niet meer veilig in Zeeland «esBseassBsesaz/SBBBeascexeaxea eens oneens Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 8"711688 555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1