Verbod op neonazi's wint steun £gr£l°HWeS Japan inspecteert tunnels Cadeautip: KPN Prepaid 8| 'iHlesiiaiK Blije migrant William en Kate verwachten eerste kind kpn winkel kpn.com dinsdag 4 december 2012 'NPD gevaar Duitse democratie' Verscheidene Duitse deelstaten voeren de druk op om tot een verbod te komen van de neona- zistische partij NPD. De discus sie over een verbod van de NPD laaide weer op door de zogehe ten Dönermoorden, waarbij bui tenlanders slachtoffer waren. BERLIJN - De Duitse politiek wil af rekenen met Nationaldemokrati- sche Partei Deutschlands (NPD). „Wij kunnen niet wachten met een verbod van partijen die strij dig met de grondwet zijn, totdat zij de macht grijpen", aldus de Bei erse minister van Binnenlandse Za ken, Joachim Hermann. Burge meester en deelstaatpremier Olaf Scholz van Hamburg ziet de NPD als een gevaar voor de democratie. Samen met collega's van de ande re deelstaten bespreekt hij morgen of de procedure voor een verbod op gang moet worden gebracht. Een dag later nemen de premiers van de deelstaten een besluit of het verbod bij het Constitutioneel Gerechtshof in Karlsruhe aanhan gig wordt gemaakt. De verwach ting is dat dat zal gebeuren. Tien jaar geleden mislukte een po ging om de partij te verbieden om dat belangrijke getuigen voor de re gering in de partij bleken te zijn geïnfiltreerd, waardoor twijfel ont stond over de geldigheid van het bewijsmateriaal. De regering pro beerde nog nieuw materiaal in te brengen, maar de rechters van het hof wezen in 2003 in meerderheid hervatting van het proces af. Inmiddels is een nieuw dossier over de NPD samengesteld, waarin talloze geschriften, internetbijdra- gen of toespraken van NPD-kop- stukken zijn verzameld. Rode draad daarin: het beschimpen van buitenlanders, het ontkennen van de Holocaust en een hetze tegen Israël. Om tot een verbod te ko men moet voor de rechter worden bewezen dat de NDP 'agressief TANGER - Blijdschap bij een Afrikaanse migrant die Duizenden Afrikanen proberen jaarlijks Europa te berei- strijdt' tegen de bestaande politie- wordt opgepikt door de Spaanse kustwacht. Het rubber- ken om er werk en een beter leven te vinden. Zij wor- ke orde in Duitsland. bootje waarin hij en zijn lotgenoten zitten, is er één van den naar de kust gebracht door bendes die daar veel De NPD zelf maakte geen geheim de drie waarmee 22 mensen probeerden de oversteek geld voor vragen en de vluchtelingen ook goud geld vra- van een zogenoemde 'vier zuilen te maken van Marokko naar het Spaanse vasteland. Een gen voor het transport en een bootje. Veel vluchtelin- strategie'. De strijd worden ge- ander bootje, met zeven mensen aan boord, werd gered gen verdrinken. voerd op vier fronten: om wat door de Marokkaanse kustwacht. foto Marcos Moreno/AP Duitsers denken, om macht op de straat, om macht in het parlement «wiimhum1miamiiiamwii en om 'de georganiseerde wil van joen staatssubsidie. De partij deed in 2003 haar intre de in de parlementen van de TOKIO - De Japanse regering heeft Oost-Duitse deelstaten Saksen en gisteren de inspectie bevolen van Mecklenburg-Voor-Pommeren. Bij alle verouderde tunnels op snelwe- verkiezingen voor de Bondsdag, gen in het hele land. Aanleiding is de Duitse Tweede Kamer, heeft de het instorten van een deel van de NPD nog nooit de kiesdrempel Sasago-autotunnel, 80 kilometer van 5 procent overschreden. De ten westen van Tokio, waarbij zon- discussie over een verbod van de dag negen mensen zijn omgeko- NPD laaide weer op door de zoge- men. heten Dönermoorden, de moord Het vermoeden bestaat dat een op acht Turkse ondernemers en deel van het plafond instortte we- een man uit Griekenland, die drie gens ouderdom. Veel van de tun- extreem-rechtse personen uit de nels zijn gebouwd in de jaren '60 Oost-Duitse deelstaat Thüringen en '70 van de vorige eeuw toen de zouden hebben gepleegd. Twee Japanse economie snel groeide. Op van de drie pleegden zelfmoord na een persconferentie verklaarde het een bankoverval, maar de 36-jarige management van snelwegexploi- Beate Zschape is kortgeleden aan- tant Central Nippon Expressway, geklaagd. dat versleten bouten waren gevon- De drie hadden banden met een den op de plek waar het dak van neonazistische beweging. de Sasago-tunnel omlaag was geko men. Ongeveer 180 betonnen pla- fonddelen - elk vijf meter lang, 1,2 meter breed en acht centimeter dik - vielen uit het plafond. Eén plafonddeel weegt 1200 kilo. Drie auto's werden bedolven onder het puin, waarna een van de voertui gen in brand vloog. De slachtoffers waren tussen 20 en 70 jaar oud. In het onderhoudsschema van de snelwegexploitant is niets gevon den waaruit blijkt dat de bouten ooit zijn vervangen sinds de ope ning van de tunnel, in 1977. Volgens het Japanse ministerie van Transport zijn er nog 48 tun nels op dezelfde manier gebouwd als de Sasago-tunnel. De plafond platen zijn daarin onder metalen frames vastgeschroefd. De tussen ruimte is bedoeld voor ventilatie. Uit camera-opnames van de bijna vijf kilometer lange Sasago-tunnel blijkt dat in het midden platen naar beneden zijn gestort, moge lijk ook doordat een paar steunpila ren waren verzwakt. Tijdens het grootschalige onder zoek wordt vooral gekeken naar scheuren in het beton en andere af wijkingen. Ook worden akoesti sche tests uitgevoerd, waarbij met hamers op het beton en de meta len delen wordt geslagen. De autotunnél wordt in principe om de vijfjaar gecontroleerd. Func tionarissen zeiden gisteren dat tij dens de controle in september van dit jaar geen akoestische test is uit gevoerd van de metalen delen waarop de betonnen platen rus ten. LONDEN - De Britse prins William en zijn vrouw Kate verwachten een baby. Dat is officieel bekendge maakt, meldde de BBC gisteren. Kate is gisteren opgenomen in het King Edward VII Hospital in hart je Londen. Ze had last van acute ochtendmisselijkheid en moet naar verwachting enkele dagen blij ven, aldus de BBC. Britse media hadden eerder al ge meld dat Kate in verwachting zou zijn. De vrucht zou nog geen twaalf weken oud zijn. Het paar is in april 2011 getrouwd. Overigens kan het wel even duren voor het kindje van William en Ka- te op de Britse troon belandt. Zijn opa, prins Charles, heeft nog steeds zijn moeder, koningin Eliza beth, niet opgevolgd. De families van Kate en William hebben laten weten heel blij te zijn met de zwangerschap. KPN Prepaid Samsung Galaxy Y 200 MB gratis bij je eerste keer €20.-opwaarderen." KPN Prepaid Nokta Lumia 610 200 MB gratis bij je eerste keer €20.- opwaarderen" gratis touchscreen- handschoenen doet 't gewoon

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 8