'Aanslag is bangmakerij' w Sk Sk $k $k binnenland 7 Nederlander is een beetje langer maar vooral zwaarder winter op het spoor KRAS. NL dinsdag 4 december 2012 door Niels Klaassen en Francine Wildenborg DEN HAAG - Het dreigen met een aanslag op het Binnenhof door de Somalische terreurbeweging al-Shabaab lijkt vooral bedoeld om angst te zaaien. Dat zegt terro- risme-expert Quirine Eijkman van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (CTC) van de Universiteit Leiden. De krant Africa Review meldde zondag dat al-Shabaab van plan is een aanslag te plegen op het Ne derlandse parlement. Woordvoer der Sheikh Fuad Mohamed Khalaf Shongole waarschuwde voor grote consequenties van het afschaffen van het verbod op godslastering. Met de steun van coalitiepartij WD kan dit voorstel sinds vorige week rekenen op een Kamermeer derheid. De Algemene Inlichtingen- en Vei ligheidsdienst (AIVD) heeft zich gisteren over de zaak gebogen en houdt een vinger aan de pols, meldt de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veilig heid (NCTV). De AIVD kon giste ren niet verder ingaan op de zaak. Vooralsnog" is er geen aanleiding tot het verhogen van het 'drei gingsniveau', aldus een woordvoer der van de NCTV. „Het is een drei gement dat terrorismebewegingen zoals al-Q_aeda, waaraan Al Sha- baab gelieerd is, wel vaker uiten als westerse landen 'moslimvijandi- ge' besluiten nemen." Of er extra veiligheidsmaatregelen rond het Binnenhof genomen zijn, is onduidelijk, want hierover worden geen uitspraken gedaan, zegt een woordvoerder van de Tweede Kamer. De PW-fractie in de Tweede Ka mer wil opheldering van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Op stelten (WD). PW-kamerlid Jo- ram van Klaveren: „We willen we ten wat er precies bekend is over de bedreigingen, wat er aan maat regelen wordt genomen om een aanslag te voorkomen en of de AIVD weet of er in Nederland ver blijvende Somaliërs bij de aanslag betrokken zijn." Een half jaar geleden zei de AIVD er rekening mee te houden dat So maliërs met de Nederlandse natio naliteit zich aansluiten bij al-Sha- baab, in eerste instantie om in So malië te strijden,maar ook om daarna terug te keren naar het wes ten en daar aanslagen te plegen. Terrorisme-expert Quirine Eijk man van het CTC in Leiden stelt dat de rekrutering van strijders in Nederland aannemelijker is dan een aanslag op het Binnenhof „Dit soort dreigementen moet ui teraard wel altijd serieus genomen worden, maar het lijkt vooral reto riek. Vergeet niet dat het dreigen met een aanslag op zichzelf al een doel dient: angst zaaien. Dat is een belangrijk kenmerk van terroris me: mensen bang maken." Al-Shabaab pleegde in 2010 een aanslag op een restaurant in Kam pala (Uganda) waarbij bijna tach tig doden vielen. DEN HAAG - Zijn toppunt, dat lijkt de gemiddelde Nederlander al en kele jaren geleden te hebben be reikt; in ieder geval wat betreft groeispurten in de lengte. Waar zowel mannen als vrouwen tot eind jaren negentig gemiddeld een aantal millimeters per jaar groeiden, zijn 'we' sinds 2001 nog maar een tikkeltje de hoogte in ge gaan. Dat blijkt uit de gisteren ge publiceerde cijfers van het Cen traal Bureau voor de Statistiek (CBS). Rond 2008 bleven Nederlanders gemiddeld zelfs even groot als het jaar ervoor. De stagnatie in het aantal lengtecentimeters staat niet in verhouding tot onze groei 'in de breedte'. Nederlanders zijn sowieso zwaar der geworden omdat ze langer zijn, maar in verhouding tot dertig jaar geleden kampen los daarvan ook veel mannen en vrouwen met overgewicht. Ten opzichte van 1981 is het aantal vrouwen met ern stig overgewicht verdubbeld. Voor mannen is het zelfs meer dan ver dubbeld. Door gebrek aan bewe ging is vooral in de jaren negentig het gemiddelde gewicht toegeno men. 5 vragen over Volgens het CBS is de volwassen inwoner van Nederland gemiddeld 174,2 cm lang. Volwassen mannen zijn gemiddeld 180,9 cm en volwassen vrouwen 167,5 cm. Het percentage mensen met overgewicht is aanzienlijk hoger dan dertig jaar geleden. Lichaamslengte in cm. X ;f< i i 178,8 c? 1981 9 (ƒ19919 W 167,5 180,9 167,5 C? 2001 9 Gemiddeld gewicht in kilo's, Percentage volwassenen met overgewicht. 20119 g| g| infographic De Persdienst I bron CBS door Niek Opten Het sneeuwde gisteren licht en prompt reden er minder treinen. Niet omdat er problemen waren, maar om problemen te voorko men. In de beleving van reizigers is er weinig verschil. -t Waarom rijden er minder treinen terwijl zich nog geen problemen voordoen op het spoor? Dat heet een 'preventieve aanpassing' van de dienstregeling. Een gezamenlijke voorzorgs maatregel van spoorbeheerder Prorail en NS om te voorkomen dat er door slechte weersom standigheden chaos ontstaat op het spoor. Gisterochtend reden er globaal de helft minder treinen rond Den Haag en Rotterdam. y De weersverwachting repte van 'lichte sneeuw'. Is dat al reden genoeg om het rooster preventief aan te passen? Prorail en NS hanteren een lijst met criteria bij het nemen van deze beslissing. „Maar bovenal heerst het gezond verstand. De nacht ervoor was het weerbeeld dat er een front met sneeuw op Zuidwest-Nederland afkwam", legt een woordvoerder van Prorail uit. Een preventieve aanpassing doorvoeren is niet nieuw, maar Pro- Rail en NS hebben besloten de maatregel deze winter sneller in te zetten. Als er minder trei nen rijden, dan is er bij calamiteiten meer ruim te en tijd om aanpassingen door te voeren. 3 Waarom werden reizigers niet voortijdig ingelicht? Het ging om plaatselijke maatregelen, die op een laat moment zijn genomen. „Bij een aan passing voor de hele Randstad of meer, kondi gen we die een dag van tevoren aan", aldus Pro rail. 4 Wat vinden de reizigers van deze manier van werken? Het geklaag was niet van de lucht op Twitter. Ook reizigersvereniging Rover is 'not amused'. „Het is goed dat ze de boel scherp in de gaten houden, maar als het bij alertheid zou blijven, had de reiziger er deze maandag een stuk min der last van." Prorail blijft achter haar besluit staan: „Liever achteraf constateren dat de maat regel misschien niet nodig was, dan overvallen worden door barre weersomstandigheden." 5 Zijn Prorail en NS nu helemaal klaar voor de winter? Op die vraag willen ze geen anwoord geven. In de herfst van 2010 zeiden ze wel volmondig 'ja', waarna toch nog winterdagen volgden met gro te uitval. 'We hebben alle voorbereidingen ge troffen', heet het nu. Zo zijn alle verwarmingen van de 5500 belangrijkste wissels geïnspecteerd en 'daar waar nodig vernieuwd'. 17-/20-daagse rondreis JAVA BALI Nérgens voordeliger! Vertrek: 15 jan. 2013 t/m 26 mrt. 2013 populaire rondreis langs de highlights op Java! laatste plaatsen vertrek 29/1! met o.a. Jakarta, Bandung, de Boro- budur, Yogyakarta, Prambanan, de Bromo-vulkaan en het godeneiland Bali strandverlenging op Bali mogelijk inclusief vlucht, rondreis, ontbijt, NL-sprekende reisleiding en excursies .kras.nl/36204 Vertrek: 24 jan. 2013 t/m 21 mrt. 2013 verlengingen op Bali mogelijk! met o.a. Medan, het Tobameer, Orang- Oetan revalidatiecentrum, Samosir tour, Bukittinggi, Jakarta, de Borobodur tempel, Bromo-vulkaan en vrije dagen op Bali laatste plaatsen vertrek 24/1! inclusief (binnenlandse) vluchten, rondreis, ontbijt, Nederlandssprekende reisleiding en excursies Zie www.kras.nl/36308 waarom zou je meer betalen SUMATRA, JAVA BALI Inclusief vele hoogtepunten op Sumatra en Java! BOEK ONLIIME of bel 0900-9697 iscpm f Ptt;iea lijn.per pefsc3.-\ renz-v ande-s -e'd. P- ;>en ma e«c uteser.enngsMoi'v en Cafamiie::-.-r^nds.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 7