Colofon dlensenlinq.nl dinsdag 4 december 2012 I 29 Verdrietig, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geef ik u kennis dat is overleden mijn zorgzame man Karei Johannes Boogaard Karei Vlissingen 19 december 1941 13 december 2012 W.H. Boogaard - van As Iri liefdevolle herinnering Marina Colijnstraat 111 4384 EL Vlissingen Karei is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 7 december van 19.30 tot 20.00 uur. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Mijn bijzondere dank gaat uit naai de artsen Kerkhofs en Legemate alsmede naai de medewerkers van Zorgstroom voorde liefdevolle verzorging. Verdrietig delen wij u mede dat na moeizame laatste jaren is overleden onze lieve vrouw, moeder, zus en tante Matty Kerkhoff-van Kruiningen A Yerseke t Ruppichteroth (D) 30 januari 1945 29 november 2012 Lauterecken: Ludwig Kerkhoff Pulheim: Ellen Kerkhoff Essen: Karin Stremming, geb. Kerkhoff Sebastian Stremming Maassluis: Hannie Mateovics-van Kruiningen Bert Mateovics Yerseke: Ton van Kruiningen Marjan van Kruiningen-Polderman Neven en nichten Correspondentieadres: Ellen Kerkhoff, Gartenstrasse 26, D - 50259 Pulheim Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Seniorenheim Broeleck voorde uitstekende verzorging en Heidi Hoffmann vóórhaar trouwe vriendschap. De afscheidsbijeenkomst welke geleid wordt door ds. C. Baggerman zal gehouden worden op donderdag 6 december om 13.30 uur in Hervormd kerkelijk centrum De Haven, Dreef 6 te Yerseke. Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats te Yerseke. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren in bovengenoemd gebouw. In plaats van bloemen graag een gift aan Alzheimer Nederland, giro 2502. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen wilt u dan deze aankondiging als zodanig beschouwen. Met droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze oud-medewerker en collega Piet Koeman Gedurende vele jaren was Piet chauffeur bij ons bedrijf. Hij was een zeer gewaardeerde kracht. Hij deed zijn werk met plezier, dacht mee, leefde mee, en gaf ten volle inhoud aan het woord 'samenwerken'. Piet was een prima collega, die zijn opgewektheid en levensvreugde graag en gul deelde met ieder om hem heen. We zullen Piet niet licht vergeten. We wensen Diny, kinderen en kleinkinderen sterkte om dit grote verlies te dragen. Directie en personeel AMZ/de Muynck Borssele Hierbij geven u kennis van het overlijden van Ida Marina Cornelia Lobbezoo in de leeftijd van 81 jaar. Correspondentieadres: De vier notarissen T.a.v.: J.A. Moelker Postbus 202 4460 AE Goes Ida is overgebracht naar rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 te Goes, bezoek aldaar na telefonische afspraak via (0113) 31 14 44. We nemen afscheid van haar op donderdag 6 december om 10.00 uur in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Kerkstraat 1 te Bath. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Rilland. Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur, op zondag 15.00 uur. Per fax of telefoon daags voor plaatsing 15.00 uur. Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur. Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnum mer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbeves tiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. E-mai! pzcfamilieberichten@wegenermedia.nl Telefoon 088-013 9999 Fax 088-013 9990 Internet www.pzc.nl www.familieberichtenonline.nl Onze herinneringen van liefde horen bij jou Danica Wennekes - Slivnjak Struga, 17 februari 1923 Vlissingen, 1 december 2012 Kinderen, kleinkinderen achterkleinkinderen Correspondentieadres: Bizetlaan 17 4384 KP Vlissingen Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op donderdag 6 december van 19.00 - 21.00 uur aan de Bizetlaan 17 te Vlissingen. Vrijdag 7 december bent u om 11.30 uur welkom bij de dienst in de aula van Uitvaartcentrum H. Jobse, Bachweg 2 te Middelburg. Na afloop nodigen we u van harte uit om met ons samen iets te eten en te drinken in Hotel Restaurant Ameville, Buitenruststraat 22 te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 65