AIVD had PKK'ers al in de gaten 221lie Boor zoekt Vrouw beleeft nog een spannende finale Deeltijdopleiding HRM van de HZ niet op orde kpn dinsdag 4 december 2012 Winnaressen van de contest 'Boor zoekt Vrouw' Jerina Pladdet (I) en Anika Luteijn met de beschermvrouwe van de tunnelboorders, de Heilige Barbara. foto Mark Neelemans terneuzen - Een spannender fina le hadden de organisatoren van de Boor Zoekt Vrouw-verkiezing van de Sluiskiltunnel zich niet kunnen wensen. Evelien de Visser uit IJzendijke was twee weken lang met een op mars bezig. Ze moest het echter in de vijfde wekelijkse en allerlaatste stemronde via de PZC-website toch afleggen tegen haar naaste ri vale Anika Luteijn (22) uit Axel. Het publiek verkoos dus Anika, een jury met onder anderen com missaris van de koningin Karla Pe- ijs mocht de tweede bescherm vrouwe aanwijzen. Jerina Pladdet (31) üit Hoek won die contest. Ze kwam als beste uit de bus bij het schilderen van de Heilige Barbara, een doopquiz en het rondbrengen van Kaffee unci Kuchen. De gespe cialiseerde tunnelboorders komen uit Duitsland, vandaar het Duitse gerecht. Anika mag zich de beschermvrou we van de eerst te boren noord buis van de Sluiskiltunnel noe men, Jerina van de zuidbuis. Ze zullen 17 januari samen de tunnel boormachine dopen die een week later aan de 1145 meter lange tocht onder het Kanaal Gent-Terneuzen begint. 'Techniek onder vrouwen promo ten', dat staat Anika allereerst voor ogen. Ze studeert zelf construc tion management en engineering aan de TU Delft. Jerina was lerares natuurkunde en werkt nu bij Han- se Staalbouw in Nieuwerkerk. Met stoere mannen om kunnen gaan, was één van de vereisten. Jerina: „Dat zit wel goed. Ik heb drie broers." De tunnelboorders gaan nog ple zier beleven aan de beide dames. Ze zullen geregeld op de werk vloer te vinden zijn. Anika: „Ik vind het ontzettend spannend het boorproces mee te maken." Jerina is al even enthousiast „Het is een voorrecht dat ik dit mag doen." zie ook www.pzc.nl Partij in Nederland verboden De politie heeft, 150 man sterk, maandag een inval gedaan in re creatiepark De Klaverweide in El- lemeet. Daar werden 55 vermoe delijke aanhangers van de verbo den organisatie PKK van hun bed gelicht en meegenomen voor verhoor. door Marcel Modde en Joost Sijtsma De inlichtingen- en infor matiedienst AIVD had de groep PKK-aan hangers, die vrijdag neerstreek in Ellemeet, al een tijdje in de smiezen, zegt Wim de Bruin van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministe rie. Op basis van een zogeheten ambtsbericht begon het OM een onderzoek en werd besloten tot een inval in de groepswoning van de Klaverweide. De Koerdisch-seperatistische Par- tiya Karkarên Kurdistan staat sinds 2002 op de Europese lijst van terroristische organisaties. Om deze reden is de PKK sinds 2007 ook in Nederland verboden. De militanten voeren een gewelddadi ge strijd tegen de Turkse overheid in Zuidoost-Turkije en Noord-Irak. Volgens de AIVD ont plooit de PKK in Nederland 'op heimelijke wijze activiteiten die ge richt zijn op het verkrijgen van fi nanciële, materiële en fysieke steun voor de (gewapende) strijd van de organisatie in Turkije'. „Eén van deze activiteiten betreft het opleiden en werven (rekrute ren) van jongeren voor de organi satie. Deze activiteiten zijn om vangrijk, structureel en professio neel van aard", aldus de veilig heidsdienst. Wat ze precies in Ellemeet deden, is niet duidelijk. Ook niet waarom ze Schouwen-Duiveland hadden uitgekozen voor de bijeenkomst, zegt De Bruin. Al liggen rust en ruimte als belangrijkste reden voor de hand. „Maar daar kan ik nu alleen maar naar raden en dat wil ik niet doen." Vast staat dat er g geen sprake was van een paramili- VLISSINGEN - De deeltijdopleiding Human Resource Management (HRM) van de HZ in Vlissingen voldoet niet aan de kwaliteitsei sen. Dat concludeert de Onderwijs inspectie in een onderzoek naar dertien deeltijdstudies. Behalve de -HZ-opleiding gaat het onderzoek ook de studies over Voedingsmiddelentechnologie van de HAS Hogeschool in Den Bosch, duaal Toerisme van de NHTV in Breda en opleidingen van particu liere aanbieders als NCOI en LOI. Volgens de inspectie worden bij deze opleidingen studiepunten on terecht toegekend. Bij veel oplei dingen functioneert de examen commissie niet goed en ontbreekt een adequate examenregeling. Volgens de HZ gaat het om 'inci denten van procedurele en admini stratieve aard'. „Het gaat bijvoor beeld om het administreren van ac tiviteiten van de examencommis sie", zegt woordvoerster Annema- rie Helms. „De inspectie vindt ook dat het examenreglement niet vol ledig is, maar dat bestrijden wij." De deeltijdopleiding HRM van de HZ heeft 13 studenten. Dit studie jaar zijn er geen eerstejaars studen ten begonnen aan de opleiding. Alle dertien opleidingen moeten de kwaliteit binnen een jaar verbe- -| terd hebben. kpn winkel kpn.com 0800 0115 SCCiilriC; Spottfy Overstappen was nog nooit zo eenvoudig Zorgeloos en gratis geïnstalleerd door onze monteur Met de handige overstapservicé is het opzeggen van je oude abonnement zo geregeld GEORGIË Zwarte Zee iRMENIEv AZERBEIDJAN TURKIJE SYRIË Koerdistan (ongeveer, grenzen niet officieel) Verspreidingsgebied Koerden Koerdistan ligt in vijf landen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 60