21 Kaai Breskens krijgt bijzondere verlichting Meer dan 1600 vogels op show Vogelwaarde Peter Hamelink: Regioagenda dinsdag 4 december 2012 „Ik ben me lekker blijven ontwikkelen. Je leert steeds bij. Daarom heb ik ook die stap gemaakt" Peter Hamelink bekijkt de schade aan de kade. me lekker blijven ontwikkelen. Je leert steeds bij. Daarom heb ik ook die stap gemaakt." Wel eens spijt gehad van je keuze? Geen moment. „Ik ga niet gauw lo pen", zegt hij zelf. Toch verhuisde de Terneuzenaar in 2008 naar Hoek. Daar komt zijn vrouw van daan en wonen zijn schoonouders die veel bijspringen. Een grote tuin, veel geplaveid, onder- houdsvriendelijk. Een gezin met Meer agendanieuws op de webiste van deze krant. DINSDAG 4 DECEMBER 2012 AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Joke ren, biljarten, aerobics; Holle, 13.30 uur; Kaarten, biljarten, aerobics; 14.45 uur: Koersbal; Het Trefpunt, 13.00 uur: Biljar ten, sjoelen; BRESKENS - De Uitkomst13.30 uur: Sjoelen, koersbal; Gebouw van Zuijenstraat 102,13.00 uur: Biljarten; De Ontmoeting, 19.00 uur: Qigong; 20.00 uur: Taiji; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: KBO volksdansen, zingen en biljarten; Café de Troubadour, 13.30 uur: Kaarten; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 13.00 uur: KBO biljarten, jokeren; HEIKANT - 't Heike, 14.00 uur: Ouderen- twee dochters en een zoon, wer kende vrouw en dus ook huishou delijke taken, zoals koken. De hond uit laten. „Huisje, boompje, beestje", zegt hij tevreden. De grote verandering? Hij voetbalt niet meer voor Terneuzen, maar in het vijfde elftal van Hoek. „Goed voor de sociale contacten." Tot slot nog even naar Broomche- mie, de schade aan de kade bekij ken. Die is best fors, melden de col lega's tijdens telefonisch overleg. zangkoor; Brasserie Du Commerce, 14.00 uur: Kaarten; HOEK - De Lovenhoek, 9.30 uur: Biljarten, kaarten, gymnastiek; 13.30 uur: Kaarten bieden en jokeren; HULST - Blaauwe Hoeve, 9.00 uur: Hand werken; 10.00 uur: Geheugentraining; 14.00 uur: Schilderclub, bingo; De Lieve, 9.00 uur: Vrij biljarten, vluchtelingen werk; 10.00 uur: Volksdansen;13.00-uur: Biljarten, computeren; 13.30 uur: Prijs kaarten; 19.00 uur: Line dance; De Koren markt, 12.00 uur: Samen eten; 14.00 uur: Sinterklaasmiddag; KLOOSTERZANDE - WZC Antonius, 10.00 uur: Bibliotheek;14.00 uur; biljar ten, sjoelen, welfare; KOEWACHT - De Lange Akkers, 10.30 uur: H. Misviering; NIEUWVLIET - Dorpshuis, 10.30 uur: Qi gong 50+; SAS VAN GENT - De Regenboog, 13.00 uur: Biljarten; SCHOONDIJKE - Zaal de Maoneblusser, door Martijn de Koning BRESKENS - De Kaai in Breskens krijgt, als het een beetje meezit, bij zondere sfeerverlichting. Voor waarde is wel dat 'Europa' via het project Transcoast een duit in het zakje doet. De gemeente Sluis heeft al langer het idee de Kaai te voorzien van speciale belichting. De kosten daar van bedragen zo'n 180.000 euro. Het gemeentebestuur vindt dat te veel, maar ziet nu de mogelijkheid om ruim 87.000 euro uit het potje 'Transcoast' te vragen. Daarop kun nen overheden een beroep doen voor bijdragen aan kust- en mari tieme projecten. Sluis deed er eer- TERNEUZEN foto Peter Nicolai „Heb je een kraan zien draaien?", informeren ze. Peter moet een ont kennend antwoord geven. De metalen rand ter bescherming is duidelijk over enkele meters ver nield. Wellicht heeft een kraan over het beton gereden. Dan wordt een aanzienlijk gewicht ver plaatst. De toedracht moet nog worden uitgezocht. De technische dienst is op de hoogte. Nu even lunchen. Vanmiddag de tweede ronde. Geen dag hetzelfde. der al met succes een beroep op, onder meer voor een bijdrage voor de balustrade rond de jacht haven in Breskens en voor aankle ding van de dijk na de komende kustversterking in het dorp. Vanuit Transcoast is nog geld te verdelen: er zijn minder aanvragen dan verwacht. Voorwaarde is dat andere partijen de helft van de kos ten voor hun rekening nemen. Sluis is wel bereid 90.000 euro neer te leggen voor het lichtplan. Dat geld komt uit potjes voor on derhoud van wegen en voor ver vanging van openbare verlichting. Mocht de subsidieaanvraag niet ge honoreerd worden, dan komt de verlichting er voorlopig niet. Open huis in Atelier Blokken 10 In het pittoreske atelier waar haar vader, beeldend kunstenaar Cees van Langevelde, het grootste deel van zijn leven heeft geschilderd, houdt Jozien van Langevelde open huis tijdens de Kerstmarkt in Ter- neuzen. Vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 22.00 uur is het atelier geopend. Jozien schildert sinds kort zelf in het 'hei ligdom' van haar vader. HULST Lichtjesavond op begraafplaats Hulst Dela houdt dinsdag 11 december weer een lichtjesavond op de be graafplaats aan de Vander Maelste- deweg in Hulst. De avond is be doeld om nabestaanden tijdens de donkere dagen aan het einde van het jaar de gelegenheid te geven om de gedenkplaats van hun dier bare overledenen te bezoeken en een kaarsje te branden. Er is ook li ve muziek. SINT JANSTEEN Drie dagen Kerstsfeer op terrein van Benko Op het terrein van Benko antieke bouwmaterialen in de Hemelstraat in Sint Jansteen wordt op 7, 8 en 9 december Kerstsfeer 2012 gehou den. Er zijn stands met onder meer woondecoraties, cadeautjes, bloem stukken, kinderkleding en cosmeti ca. Kerstsfeer is vrijdag geopend van 11.00 tot 20.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. TERNEUZEN Cabaretier Dara Faizi bij Porgy Bess Dara Faizi verzorgt donderdag het Comedy Café in Porgy 8c Bess aan de Noordstraat in Terneuzen. De 23-jarige Faizi, van Afghaanse af komst, brengt het programma 'Ge vaarlijke gedachten'. Hij vertelt over zijn komst van Afghanistan naar Nederland. Het optreden van Faizi begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 12,50 eu- TERNEUZEN Inloopavond Hobby Computer Club De Hobby Computer Club Zeeland houdt donderdag 13 december een inloopavond in de school De Win gerd aan de Leeuwenlaan in Ter- neuzen. Van 19.30 tot 22.00 uur kun nen computerliefhebbers er met el kaar praten over hun hobby en er varingen uitwisselen. De toegang is gratis, ook voor niet-leden, HCC komt iedere tweede donderdag van de maand bijeen. KLOOSTERZANDE Kerstmarkt op school Ter Duinen De ouderraad van basisschool Ter Duinen in Kloosterzande houdt een kerstmarkt op woensdag 12 de cember, van 16.00 tot 19.00 uur. Tij dens de kerstmarkt worden er (kin derwerkjes en kerststukken te koop aangeboden. Daarnaast zijn er andere activiteiten en een open podium. Ook een oliebollenkraam ontbreekt niet. 19.30 uur: Bridge; SINT - JANSTEEN - De Warande, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur; Ouderenkoor; 14.00 uur: Jeu de boules; 14.30 uur: Sjoe len; 20.45 uur: Gregoriaans koor; SLUISKIL - Het Meulengat, 13.30 uur: KBO kaarten, biljarten; TERNEUZEN - De Veste, 9.00 uur Biljar ten; 9.15 uur: Biljartles; 10.30 uur: Gym nastiek; 13.30 uur: Bridge, handwerken, soos; Buurthuis de Hoeve, 13.30 uur: Biljar ten; De Kameleon, 15.00 - 18.00 uur: Jeugdcentrum Meetpoint; De Vliegende Vaart, 15.15 uur: Bewegen op niveau; VOGELWAARDE - 't Gelaag, 13.30 uur: Kaarten; WALSOORDEN - Café Rue du Nord, 13.30 uur: Schieting voor ouderen; WESTDORPE - Zaal Concordia, 13.30 uur: KBO koersbal; WZC Het Verlaet, 10.15 uur: Gymnastiek; IJZENDIJKE - Huize Emmaus, 13.30 uur: Taiji; 14.45 uur: Qigong; ZUIDDORPE - SOKA PLUS, 14.00 uur: Kof- fiemiddag. lassessseasasBaxzsizssss VOGELWAARDE - Vogelliefhebbers uit heel Zeeland presenteren van 13 tot en met 15 december in het dorpscentrum van Vogelwaarde hun mooiste vogels. Die dagen wordt het Zeeuws kampioenschap gehouden. Meer dan 1600 vogels dingen mee. Een keurmeester be oordeelt voorafgaand aan de vogel show hoe goed de vogels scoren op het gebied van kleur, tekening, grootte en vorm. De kampioensvo gels in hun categorie, worden be kendgemaakt bij de opening van de show donderdag 13 december om 19.00 uur door burgemeester Jan-Frans Mulder en de voorzitter van district Zeeland, Dirk Verburg. De organisatie van deze tentoon stelling is in handen van vogelvere nigingen De Vlaamse Gaai uit Clin- ge en Zang en Kleur uit Klooster zande. Meer informatie over de dis trictstentoonstelling en de ope ningstijden: www.vogelverenigingen- zeeuwsvlaanderen.nl.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 59