Tol op tunnel houdt studenten in de bus i8l zeeland y^oi En opnieuw werd het even stil in Breskens... Weer vandalisme op de kinderboerderij Samen almanak Vuurwerk Schieting vanderkooij1 Night of the Friends voor Serious Request dinsdag 4 december 2012 door Wilma Valk breskens - Het was even stil in Breskens toen vorige week maan dag het overlijden van de 45-jarige Willie Versprille doordrong tot het vissersdorp. Zijn overlijden aan boord van de Z-80 voor de kust van Frankrijk schokte velen. Gisteren was het in Breskens op nieuw even stil. Ruim zevenhon derd belangstellenden namen sa men met de familie in de vismijn afscheid van Willie, de man met de bulderende lach en luide stem; een man vol energie, om wie je niet heen kon. Het werd een indrukwekkend af scheid met een lach en een traan. Familie en vrienden haalden herin neringen, streken en anekdotes op. Willie ging overal helemaal voor, bleek uit de verhalen: bij het vis sen, het autorijden, maar ook bij het uitgaan of friet met mayonaise eten. De vele verhalen over deze Bressiaander zullen nog lang ver teld worden. Naast Willies familieleden en le den van de bemanning van de Z-80 namen vrienden van Willie het woord. Onder hen Edwin Vin- ke, chef van restaurant De Krom me Watergang. Hij vertelde over de reden om over Willie te schrij ven in zijn boek 'Zilte Klei'. „Wil lie vond dat niet nodig, helemaal niet, die flauwekul, maar was wel één van de eersten die belde met de vraag: 'is het een goed boek ge worden?"' Aan het einde van de bijeenkomst werd er luid geapplaudisseerd voor Willie. Zijn bemanning droeg hem naar de gereedstaande wagen en bij het vertrek vanaf de kade van Breskens loeiden de scheepshoorns. Het was een waardig afscheid voor Willie Versprille: echtgenoot, va der, zoon, vriend, Bressiaander en vooral visserman. TR^NSp0f Veolia en Connexxion hebben sinds enige tijd dezelfde moedermaatschappij. Dat maakte het gemakkelijker nieuwe, directe verbindingen te maken tussen Zeeuws- Vlaanderen en Midden-Zeeland, met name tussen Hulst, Middelburg en Goes vice versa. Koukleumen op het winderige busstation bij Terneuzen hoeft vanaf komende zondag niet meer voor busreizigers uit Hulst en omstreken die naar Middel burg willen. Veolia en Con nexxion hebben de handen in eengeslagen. door Harmen van der Werf Het is bijna niet voor te stellen. Daan van Driessche (18) uit Nieuw Namen is maandagochtend even na acht uur al ruim een uur onderweg. Hij wacht op het bus station van Temeuzen op lijn 60 naar zijn school in Vlissingen. „Normaal rij ik met de auto naar het busstation in Terneuzen", ver telt hij, „en dan neem ik de bus, anders ben je tolgeld kwijt." Maar Daan had pech. Hij reed met zijn auto door spijkers en kreeg een klapband. „En nu moet ik het hele stuk met de bus, twee uur heen en twee uur terug." Daan, die bouwkunde studeert aan de middelbare beroepsoplei ding in Vlissingen, vindt het pri ma dat er straks rechtstreeks een bus vanuit Hulst naar Walcheren gaat rijden. Maar helaas, hij zal er niet veel baat bij hebben. De recht streekse verbinding komt tussen Hulst en Middelburg, niet Vlissin gen. Niels de Caluwé (18) uit Graauw zit in hetzelfde schuitje. Ook hij moet in Vlissingen zijn. Willen ze van de directe verbinding naar Walcheren profiteren, dan zouden ze in Middelburg de trein moeten nemen. En dat is mijl Op zeven. En zo staat de bushalte vol met studenten die naar het ROC of de Hogeschool Zeeland in Vlissingen moeten. Je zou bijna zeggen: Waar om komt er geen directe lijn Hulst-Vlissingen? Fred Witteveen van de provincie verklaart: „Lijn 60 - die lijn 66 wordt - is een scho- lierenlijn, de vaste verbinding is lijn 50, die straks Hulst-Terneu- zen-Middelburg gaat rijden." Wie naar Vlissingen wil, moet in Ter neuzen blijven overstappen. Witte veen besluit positief, 's Ochtends gaat een extra rit rijden tussen Ter- 'Zouden we gratis door de tunnel kunnen, dan zouden we zeker carpoo len naar Vlissingen.' Dochter Anne levert haar bijdrage aan de herdenkingsbijeenkomst voor haar vader Willie. foto Mark Neelemans neuzen en Vlissingen. ]iva Hemel- soet (18) uit Sas van Gent studeert media-vormgeving aan het ROC Scalda in Vlissingen. „Niet ideaal", noemt zij haar reistijd, die varieert van anderhalf uur tot één uur en drie kwartier. Vlakbij huis in Gent studeren was geen optie. „Ze heb ben daar geen middelbare beroeps opleiding voor mijn studie." En wat doet ze zoal in de bus? ,,'s Och tends probeer ik nog te slapen." Veel studenten zouden veel tijd winnen door met de auto te gaan. Ze doen het niet, vanwege de tol voor de Wes- terscheldetunnel. Marcellino van Hecke (21) komt uit Westdorpe. Hij volgt de studie bedrijfskun de/informatica aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. „Die tunnel is best een belemmering. Anders zouden we zeker carpoolen." Hij reist dagelijks met lijn 6 uit West- jg dorpe naar Terneuzen en dan ver- j der met lijn 60 naar Vlissingen. De bus van 8.22 uur arriveert. Het is even dringen geblazen. „Die van 8.10 uur rijdt al een tijdje niet meer", weet Marcellino. „Ik heb het Connexxion gemeld. Het was hen niet bekend. Maar ach, vanaf zondag is er toch een nieuwe dienstregeling." Voornaamste wijzigingen in dienstregeling vanaf zondag 9 december door Raymond de Frel terneuzen - De kinderboerderij in Terneuzen is -de afgelopen weken andermaal ten prooi gevallen aan vandalen. Van de gemeenschappelijke ruim te zijn twee ruiten ingegooid. Eer der dit jaar werden na een reeks vernielingen gratis drie bewakings camera's geplaatst door het bedrijf Telecom 8c Security, maar die heb ben de vandalen niet in het vizier gekregen. „De totale schade be draagt zo'n negenhonderd euro. We hopen dat de boosdoeners nou eens beseffen dat het instand houden van de kinderboerderij een zaak is van vrijwilligers, die de financiële schade maar weer moe ten zien op te lossen. Bovendien brengt het onrust bij de verzor gers, verstandelijk gehandicapte medewerkers en de dieren", aldus voorzitter Wies Neve van de Stich ting Kinderboerderij Terneu- zen-Clinge. In het voorjaar wer den er ook al ruiten ingegooid, bliksemafleiders gestolen en konij nen vrijgelaten. Tip? redactie@pzc.nl Een vuurwerkfolder viel afgelopen weekeinde bij het Middelburgse ge zin in de bus. Gezamenlijk werd die direct bestudeerd door de twee zonen en de dochter. Al snel bleek dat in die folder bijna alles stond wat ze wil den hebben. Vervolgens bleek dat de gewenste spullen samen toch net iets te prijzig waren. Financiële hulp van de ouders was dan ook nodig. De O Tussen Zeeuws-Vlaanderen en Mid den-Zeeland komen directe ver bindingen door samenwerking tus sen Veolia (busmaatschappij in Zeeuws-Vlaanderen) en Connex xion (rest van Zeeland). O Lijn 10 Hulst-Terneuzen wordt op werkdagen gekoppeld aan lijn 50 (Temeuzen-Middelburg), waardoor een rechtstreekse verbinding Hulst-Kloosterzande-Terneuzen- Middelburg ontstaat onder lijn- biervliet - Café Nieuwlandse Mo len aan de Hoofdplaatseweg bij Biervliet houdt komende zondag, 9 december, een schieting met vi zier op de liggende wip. Inleg is 3,50 euro. Daar komt 40 eu ro aan prijzengeld bovenop. Aan vang 15.00 uur. wolsiroot 197 vlissingen zondagmorgen brachten de drie hun ouders ontbijt op bed en overhandig den vervolgens, quasi nonchalant, de folder. De ouders keken vervolgens el kaar enigszins lachend aan en vertel den dat ze een verrassing hadden. „We vieren dit jaar oud en nieuw bij de familie in Turkije. En in het vlieg tuig mag je -helaas- geen vuurwerk meenemen." nummer 10. Ook van Goes via Axel naar Hulst vice versa komt een directe bus dienst, lijn 20. Dit is een koppeling van lijn 20 Goes-Terneuzen en het lijndeel van Hulst-Terneuzen van lijn 1. 9 West-Zeeuws-Vlaanderen schiet weinig op met de veranderde dienstregeling. Er komt geen direc te busdienst vanuit het westen van Zeeuws-Vlaanderen naar Mid- terneuzen - Zes bands en acts tre den zaterdag belangeloos op tij dens de vijfde editie van Night of the Friends in Porgy 8c Bess in Ter neuzen. De opbrengst gaat naar Se rious Request van Radio 3 FM. Vanaf 20 uur treden op: Het Da- mesverband, Project BTW, Broek and the Brockettes, The Good, Bad 8c Bart XL, Whatever en DJ Mar tin. Het evenement is een initiatief van Francoise Eier, zangeres van Whatever. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop bij Sonora, Porgy 8c Bess en theater De Paerdestal in Terneu- den-Zeeland. 8 Lijn 1 rijdt nu nog van Oostburg via Terneuzen naar Hulst, dus dwars door Zeeuws-Vlaanderen. Dit verandert. Lijn 1 gaat pende len tussen Oostburg en het bus station Terneuzen. Wie naar Ter- neuzen-stad of Hulst wil, moet voortaan overstappen. Nieuw is ook een ochtendrit (rit 105) van lijn 6/606 Terneu- zen-Westdorpe/Zelzate vanaf Sas "si ev*- Vlietstraat 15, Terneuzen Tel. 0115-614082 Bij ziekenhuis "De Honte"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 56