7 BiufcfrK&i Bewe^m dinsdag 4 december 2012 zich ontwikkelen. Daarnaast zie je ook gesteelde schijfjes, die in omtrek een soort bloempjesvorm hebben. Dat zijn de dragers van de mannelijke geslachtscellen. Die cellen kunnen op eigen kracht de palmboompjes bereiken, waarna de sporen zich kunnen ontwikkelen. Op het parapluutjesmos komen twee kleine oranje paddenstoeltjes voor, waarvan wordt aangenomen dat ze als parasiet op het parapluutjesmos leven. Het zijn het oranjerood trechtertje en het levermos trechtertje. Ze zijn beide oranje en trechtervormig en alleen microscopisch onderzoek kan zekerheid bieden met welke soort je te maken hebt. Beide trechtertjes foto's Chiel Jacobusse staan te boek als zeldzaam, maar een gerichte speurtocht op grote groeiplaatsen van het parapluutjesmos levert vaak vondsten op. Voor het levermostrechtertje op de foto hoefde ik helemaal niet op speurtocht. Mijn overbuurman heeft een paar kassen en ik liep er zaterdag heen om een kilo tomaten te halen. Langs het pad stonden enorme plakkaten parapluutjesmos met daarop een hele reeks levermostrechtertjes. De weerspiegeling van het glas van de kas bood een prachtig blauw decor die het oranje van de paddenstoeltjes extra tot zijn recht doet komen... Chiel Jacobusse Thallus van het parapluutjesmos

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 39