Biutmêc Bewe^m 5 dinsdag 4 december 2012 vroegere stadhuis, nadat we Biervliet bin nenkwamen via de Braakmanlaan en de Havenstraat. Gevelstenen herinneren aan de Tweede Wereldoorlog, evenals de plaquette bij het voormalige café 'De Korenbeurs' met de namen van alle slachtoffers. De oude hervormde pastorie (nr. 5) is een deftig pand op het verder knusse plein en kruispunt van straatjes. Diverse inwoners lopen en fietsen er bedrijvig heen en weer op deze eerste werkdag van de week en groeten elkaar. Wij gaan omhoog de Burg. Maarleveldstraat in. Ook hier op nummer 5 een voorname gevel, het woonhuis van een rijke landbouwer- in-ruste uit het midden van de 19de eeuw. Er tegenover het lieftallige 'Oude Raedthuys' met in het torentje een haring als windwijzer. Rechts eromheen gaat het stijgen verder, in de sfeervolle Hoogstraat. Voorbij het dorpshuis houden we halt bij de kleine maar fijne NH Kerk en het aanpalende verenigingsgebouw met zijn boogramen van kleurig geglazuurde stenen. Beheerder Leen van Liere komt juist naar buiten. Hij vertelt van de maquette bin nen en dat die net als de kerk nu alleen op afspraak te bezichtigen is. „In de zomermaan den wekelijks op dinsdag en dan vertrekken hier ook de rondleidingen." Als we boven komen in de Molenstraat, zien we links korenmolen 'De Harmonie' en rechts een bordje van de familie Van Biervliet die regelmatig de reünies in haar stamstad vierde, zo ook bij het 800-jarig bestaan in 1983. We dalen de vestingwal af en gaan dan links de Beukelsstraat in. Halverwege is een leuk doorkijkje op de molen en de kerk aan de ene kant en een oude landbouwschuur met weids uitzicht over de polder aan de andere kant. De aangename geur van fris wasgoed prikkelt onze neus. Aan het eind slaan we linksaf de Oudestad in. Daar ligt precies op nummer 1 de grens tussen de vroegere haven- en latere vestingstad. Via de andere kant van de Burg. Maarleveldstraat en de Markt waar Willem Beukelszoon nog altijd zijn haring kaakt, lopen we de Noordstraat door met enkele oude en nieuwe villa's. Broeder Hok is de meest markante, al mogen de katholieke kerk en haar pastorie er ook best zijn. Een stuk beschei dener maar zeker zo bijzonder, is de oude zeesluis onder de weg. Eeuwenlang zorgde die voor droge voeten in de stad en op de akkers, tegenwoordig... doet Nol Zeven dat Marjan de Kort Gerard Smallegange Een foto uit ongeveer 1900 van de boerderij van familie Boone aan de Vlietweg in de Kruiningenpolder. Bij de ramp in 1953 is de hoeve verwoest. In deze omgeving is Andries Vierlingh in zijn tijd zeer actief geweest. van dijkgraven zijn gevolgd na zijn dood) hebben vooral zijn technische adviezen grote invloed gehad in heel Nederland. Sommige maatregelen die hij bepleitte worden tot de dag van vandaag opgevolgd. Zoals hoe er op gorzen/schorren gehandeld moet worden voordat men ze inpoldert: bijvoorbeeld alleen de doorgaande kreken afdammen en niet de doodlopende, en het begrazingsbeleid zo rege len dat er alleen schapen komen. Zijn 'Tractaat van Dijkagie' is een lijvig boekwerk met afwis selend scherpe kritiek en nuttige praktische wenken. Geschreven door een deskundig en moedig man, die niet schroomde om misstan den, veroorzaakt door zijn adellijke bazen, aan de kaak te stellen. Dat Zeeland na 1530 weer op de zee heroverd is en bleef, mag voor een flink deel op het conto van Andries Vierlingh geschreven worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 37