21 Z,e&wm<e Sir&mm, dinsdag 4 december 2012 De officiële ingebruikname van het Schelde-Rijnkanaal viel een beetje in het water in 1975. Er was een feestelijke bijeenkomst voorzien op de Kreekraksluizen met hoogwaardigheidsbekleders uit Nederland en België. Koningin Juliana en koning Boudewijn zouden op komen draven. Maar naar aanleiding van problemen met binnenvaartschippers in Antwerpen, werd de haven stilletjes in de nacht van 23 op 24 september in gebruik genomen. Later is er nog wel iets van een officiële opening geweest. Twee plaquettes op het monument van de Kreekraksluizen herinneren nog aan die situatie; bovenop de eerste is botweg een nieuwe plaquette geschroefd. Met de aanleg van de Schelde- Rijnverbinding werd vooral een Vlaams belang gediend. Antwerpen kreeg een snellere verbinding met de Rijn. Zeker nadat het Kreekrak werd afgedamd ten behoeve van de aanleg van een spoorlijn, moesten schepen vanuit Antwerpen flink omvaren om de Rijn te kunnen bereiken. Al was er na 1800 eigenlijk al nauwelijks nog sprake van een goede verbinding tussen de Wester- en de Oosterschelde. Dat Vlaamse belang bij de aanleg van de Schelde-Rijnver- binding heeft er dan ook toe geleid dat België flink heeft bijgedragen aan de aanleg van het kanaal. De verbinding begint bij het Antwerps havenpand niet ver van de Nederlands-Belgische grens en loopt tot het Krammer-Volkerak, ongeveer 37 kilometer lang. Het tracé voert via de ingedijkte schorren van Woensdrecht en Ossendrecht, door de Kreekrakdam, door de Oos terschelde, de Eendracht, door de Slaakdam van Sint Philipsland naar de Slikken van de Heen. Na de bouw van de compartimenteringswerken (de Oes- terdam) in 1986 als onderdeel van het Deltaplan werd de verbinding vrij van getijden. De meeste mensen zien de Kreekraksluizen vanuit de verte liggen als ze over de A58 over de Kreekrakbruggen rijden. Langs het kanaal bevind je je in een heel andere wereld. Een beetje beschut door de bosschages die bij de aanleg van het kanaal zijn aangeplant. Het kan er be hoorlijk druk zijn met schepen die zich voor de sluizen melden. In principe is er weinig natuurlijks aan een kanaal waar vooral de binnenvaartschepen het beeld beheersen. Wie echter de moeite neemt bijvoorbeeld op de fiets een tocht langs het kanaal te maken komt verrassend mooie stukken natuur tegen en vooral veel rust. Verrassend zijn ook de activiteiten aan de Brabantse kant in de buurt van de Kreekrakbruggen. Een plek die bij ingewijden bekend staat als homo-ontmoetingsplaats en werkgebied voor prostituees. De grootste drukte komt evenwel van de binnenvaart. In 2011 passeerden 72.464 binnenvaartschepen de Kreekraksluizen en 2612 recreatieschepen. Ter vergelij king, de sluis van Terneuzen passeerden 67.953 binnen vaartschepen en 2750 recreatieschepen. De Schroebrug in Middelburg passeren 1383 binnenvaartschepen en 12.892 recreatieschepen. Wie al die drukte in en om de Kreekraksluizen goed wil bekijken kan de uitkijktoren bij de sluizen beklimmen. Dit openbaar toegankelijke uitkijkpunt bevindt zich bovenop een van de gebouwen van Rijkswaterstaat. Het is even klimmen, maar van daaruit is de verre omgeving goed te zien. Bij de aanleg van de Kreekraksluizen is veel aandacht besteed aan een systeem om zoet en zout water te schei den. Op die manier moest voorkomen worden dat het Zoommeer een te grote zoutbelasting krijgt. Dat zoete water van het Zoommeer wordt onder meer gebruikt door de landbouw. Het eerste systeem was gebaseerd op het gegeven dat zout water zwaarder is dan zoet water. In 1997 is dit systeem vervangen met de inzet van een gemaal dat zoet water uitslaat op het Zoommeer. Hier door is de schuttijd voor de schepen aanmerkelijk korter geworden. In 1986 kwam parallel aan een stuk van het Schelde-Rijnkanaal een spuikanaal gereed, dat gebruikt wordt om overtollige zoet water uit het Volkerak en het Markiezaatsmeer af te voeren op de Westerschelde via het Bathse Spuikanaal en de Bathse Spuisluis. Nu Rijkswaterstaat zich langzaam maar zeker terugtrekt staan verschillende ruimten bij de Kreekraksluizen leeg en krijgt het complex een steeds desolater aanzicht. Wel iswaar zitten nu de aannemer die de nieuwe windmo lens bouwt en Zeeuwind in een aantal panden, maar dat is maar van tijdelijke aard. René Schrier Colofon Buiten Bewegen: verschijnt elke dins dag als bijlage bij de PZC en BN/DeStem Buiten Bewegen is een bijlage overleven en bewegen in Zeeland U kunt ons informeren: e-mail: buiten@pzc.nl website: www.pzc.nl postadres: PZC o.v.v. Buiten Postbus 91,4330 AB Middelburg telefoon; 0118 434010 Coördinatie: Jan van Damme telefoon: 0118 434014 mobiel: 06 542 671 57 e-mail: J.vandamme@pzc.nl Vormgeving: Kees Lammers Advertenties: Verkoopteam Zeeland telefoon: 0118 434070 teamzeeland@pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 34