Colofon de emotie... Q-m familieberichten mm mm m Wat blijft is 0 mgnseniinq.nl dinsdag 4 december 2012 Heel verdrietig, maar dankbaar voor de vele mooie herinneringen en alles wat zij voor ons is geweest en heeft gedaan, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder, oma en omi Jannetje Cornelia van Wezel-Albregts Keetje gehuwd geweest met Amoldus van Wezel f 13 september 2003 Middelhamis, 29 juli 1921 f Zierikzee, 30 november 2012 Jeanette en Leen Marco en Carlos Annette en Con Laura Nelly en Ton Lieneke en René f Truus Kristiaan Zierikzee, De Cranestraat 16 Correspondentieadres: De Cranestraat 62 4301 MK Zierikzee Overeenkomstig de wens van onze moeder heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgehad. Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Hospice "Kaaskenshuis", dokter mevrouw Speelman, dokter de Jonge en Allévo voor de goede zorgen. Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur, op zondag 15.00 uur. Per fax of telefoon daags voor plaatsing 15.00 uur. Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur. Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnum mer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbeves tiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. E-mail pzcfamilieberichten@wegenermedia.nl Telefoon 088-013 9999 Fax 088-0139990 Internet www.pzc.nl www.familieberichtenonline.nl Verdrietig delen wij u mede dat na moeizame laatste jaren is overleden onze lieve vrouw, moeder, zus en tante Matty Kerkhoff-van Kruiningen A Yerseke 30 januari 1945 f Ruppichteroth (D) 29 november 2012 Lauterecken: Ludwig Kerkhoff Pulheim: Ellen Kerkhoff Essen: Karin Stremming, geb. Kerkhoff Sebastian Stremming Maassluis: Hannie Mateovics-van Kruiningen Bert Mateovics Yerseke: Ton van Kruiningen Marjan van Kruiningen-Polderman Neven en nichten Correspondentieadres: Ellen Kerkhoff, Gartenstrasse 26, D - 50259 Pulheim Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Seniorenheim Broeleck voor. de uitstekende verzorging en Heidi Hoffmann voor haar trouwe vriendschap. De afscheidsbijeenkomst welke geleid wordt door ds. C. Baggerman zal gehouden worden op donderdag 6 december om 13.30 uur in Hervormd kerkelijk centrum De Haven, Dreef 6 te Yerseke. Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats te Yerseke. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren in bovengenoemd gebouw. In plaats van bloemen graag een gift aan Alzheimer Nederland, giro 2502. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen wilt u dan deze aankondiging als zodanig beschouwen. ipil mm Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in de Provinciale Zeeuwse Courant

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 29