Tactiel stimulering zeeland i 19 Bonedijkebuurt krijgt Krajicek Playground Terneuzen Diensten ruilen met een glimlach Steun Budget Vervoer aan 3FM Kerstengeltjes in Westkapelle Piet Vogelaar Nu ook in Livingstoneweg 44 in Goes Haarmanweg 4 in Terneuzen Loes Beenhakker is de enige in Zeeland met een praktijk voor tactiel stimulering. foto Ruben Oreel MIDDELBURG - Social marketing ex pert Fred Krautwurst uit Middel burg heeft SmilesTree gelanceerd, een online platform waarop parti culieren hun diensten en kennis kunnen ruilen, zonder elkaar te hoeven betalen. Het betaalmiddel bestaat uit Smiles, waardoor het niet noodzakelijk is om één op één diensten te ruilen. Zo kan een fotografe via Smi lesTree een loodgieter gratis inhu ren, die op zijn beurt weer met Smiles een vormgever kan 'beta len'. Een account aanmaken is gra tis. Wanneer een dienst wordt ge ruild vraagt SmilesTree een vergoe ding van zeven procent van de waarde van de betreffende dienst. www.SmilesTree.nl WESTKAPELLE - Op de traditionele Kerstmarkt van gymnastiekvereni ging Hygiëa kunnen kinderen zich tot engeltje laten schminken. De markt wordt gehouden op woens dagmiddag 12 december in zaal Bel- link aan de Molenwal. Van 15.tot 18 uur zijn niet alleen lekkernijen 't Streefkerkse Huis Duinweg 48 Zoutelande Tel. 0118-561521 Woensdag en donderdag 5, 6,12 en 13 december <Puurgenieten op een 3-gangenkeuzemenu unieke Cocatie met een 27,50 ademèenemenduitzichtwww.streefkerksehuis.nl VLISSINGEN - Budget Vervoer Zee land, een jong taxibedrijf op Wal cheren, is een actie begonnen om steun te geven aan Serious Re quest 2012 van 3FM. Van alle ritten die worden gereden wordt één eu ro aan de kant gelegd voor deze ac tie, aldus Henk Ketting. „De actie in de taxi zal lopen tot aan het be gin van de radio actie op 3FM." De taxiondememing richt zich in hoofdzaak op vervoer naar lucht havens maar sinds kort is hij ook de aanbieder van 'straat-taxi's op Walcheren waarbij er veelal ge werkt wordt met vaste prijzen die vaak een derde onder de huidige taxi prijzen liggen. Naast contante betaling is het ook mogelijk om in de taxi te pinnen'. te koop, zoals advocaat, taart en ap pelbollen, ook zelfgemaakte kerst stukjes en kerstversieringen. Voor de kinderen is er ook een knutsel- hoek en een grabbelton. De baten van de kraam met verse wafels gaat dit keer naar 3FM Serious Re quest in Oostkapelle. VLISSINGEN - In het Schuitvaart- park in de Bonedijkebuurt wordt zaterdag 8 december de Krajicek Playground geopend. Dat gebeurt door wethouder Marin de Zwarte en burgemeester René Roep. Ze doen dat om 11.00 uur. Na dat officieel vertoon verzorgt zaalvoetbalvereniging Groene Ster Vlissingen een clinic. Die wordt ge volgd door een voetbaltoernooi. Daar kan iedereen aan deelnemen. De aanmelding, ter plaatse, is gra tis. Voor de jongste Vlissingers staat er ook een springkussen. Het openingsprogramma eindigt om 14.30 uur met een prijsuitrei king. De Richard Krajicek Foundation (RKF) verbindt zijn naam aan openbare speelvelden die in wij ken liggen waar de Foundation extra ondersteuning kan bieden. De Foundation wil jongeren, die zich positief inzetten voor de ei gen buurt, belonen door ze een studiebeurs aan te bieden. Daar voor moeten zij zich wel inzetten voor hun eigen buurt. Zij komen uit de wijk en kennen daardoor de jonge gebruikers van de play ground goed, dit zorgt voor extra binding, aldus de gemeente. „Op deze manier worden jonge bewo ners gestimuleerd goed op school te werken." MIDDELBURG Adventconcert vier koren in Nieuwe Kerk Vier Zeeuwse koren geven komen de zaterdag 8 december een Ad ventconcert in de Nieuwe Kerk (Lange Jan). Het zijn het Groot Zeeuws Jongerenkoor uit Goes, het Walchers Jongerenkoor uit Middel burg, het Jong Mannenkoor Salo mo uit Nieuwdorp, en Kinderkoor Daniël. Orgel Joost van Belzen, pia no Peter Wildeman, viool Jacqueli ne Vlot. Het programma is zeer ge varieerd. Aanvang 19.30 uur. Reser veren via www.peterwildeman.nl. VLISSINGEN Kerstmarkt Majoraat in Dickens sfeer In en om het Majoraat aan de Ho- gendorpweg in Paauwenburg vindt zaterdag 8 december een kerstmarkt plaats in Dickens sfeer. Van 13 tot 19 uur zijn de kraampjes geopend. Een Dickenskoortje zingt kerstliederen, en de kerstman zelf is ook present. Bij de herberg en in de bistro zijn, zowel binnen als bui ten, lekkernijen verkrijgbaar. Om 17 uur begint een lampionoptocht, begeléid door een looporkest. TERNEUZEN Kogelgat in raam Marine Service BV De medewerkers van Marine Servi ce BV aan de Schependijk in Ter neuzen wisten gisterochtend niet wat ze zagen: een flink kogelgat in het raam van het kantoor van hun werkgever. Recherche-onderzoek wees uit dat afgelopen weekend in derdaad een kogel de ruit en lamel len moet hebben doorboord, al werd de kogel niet gevonden. Be drijfsleider Werner Dieleman is er van overtuigd dat het kogelgat ver der niets met Marine Service BV te maken heeft. KLOETINGE Kerstfair ten bate van Stichting Jayden In Hof Ravesteïn in Kloetinge vindt vrijdag en zaterdag een kerst- fair plaats ten bate van de Stichting Jayden. Die werft fondsen voor on derzoek naar de aandoening neuro- blastoom, een vorm van kinderkan ker. Tijdens de fair worden niet al leen kerststukken en -decoraties verkocht, er zijn ook streekproduc ten. De fair is vrijdag van 11 to 21 en zaterdag van 10 tot 16 uur open. dinsdag 4 december 2012 „Via de huid stimuleer ik de zenuwuiteinden. Die geven vervolgens een rechtstreeks sein naar de hersenen om hormonen aan te maken die je helpen te ontspannen." ....als je 'm nodig hebt!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 19