Ontspanning en rust door lichte aanraking Brandweer zorgt voor reanimatie Loes Beenhakker iSl zeeland Officier eist opsluiting van twee veelplegers (39 en 24) uit Zierïkzee Fair Serooskerke Kiekeboe Winkel van ikkus viert eenjarig bestaan met wedstrijd van der kooij fja dinsdag 4 december 2012 SEROOSKERKE - Komend weekend wordt bij Kado&Zooo aan de Oostkapelseweg 67 in Serooskerke een winterfair gehouden. Er zijn ruim twaalf standhouders met arti kelen als brocante, kerstartikelen, sieraden, porselein en glaswerk. De fair is vrijdagavond 7 december open van 18 tot 21 uur en zaterdag 8 december van 10 tot 17.00 uur. door Emile Calon KOUDEKERKE - Het snelle interven tievoertuig van het brandweer korps van Koudekerke rukt vanaf vandaag ook uit als er mensen zijn die gereanimeerd moeten worden. De afgelopen weken hebben de vrijwilligers van het bewuste korps een opleiding gevolgd om de eerste levensreddende handelin gen te verrichten bij een hartstil stand. Daarbij gaat het vooral om het aan brengen van de zogenaamde AED, de hartdefïbrillator, en het reani meren en beademen van slachtof fers totdat de vrijwilligers worden afgelost door medewerkers van de ambulancedienst. Volgens brandweercommandant Cor Bos van de gemeente Veere kan zijn voertuig in sommige ge vallen sneller ter plaatse zijn dan de ambulances. Het gaat volgens hem vooral om het gebied in en rondom Koudekerke en delen van Vlissingen zoals de wijken Bossen- burgh, Lammerenburg en Paau- wenburg. Vanaf september hebben de vrij willigers van Koudekerke niet meer de beschikking over het klas sieke voertuig voor zes brandweer heden, maar wel het snelle inter ventievoertuig waarop vier brand weerlieden uitrukken. Er is voor dat type gekozen omdat het steeds moeilijker is tijdig met zes brand weerlieden uit te rukken. Met het interventievoertuig kun nen alle klussen geklaard worden. Daar komt nog bij dat het voor zien is van een speciaal schuim- middel dat zeer effectief is bij ne gentig procent van de branden. Het Koudekerkse voertuig is enige tijd geleden voor het eerst ingezet bij een serieuze brand op het voor malig asielzoekerscentrum in Mid delburg. Daar heeft het goede dien sten gedaan, zegt de Veerse brand weercommandant. Als eerste was een grotere wagen van de post Stromenweg ter plaat se. Die riep het Koudekerkse inter ventievoertuig op om assistentie ter verlenen. Ook de ladderwagen van Middelburg/Vlissingen was er. Met behulp van die ladderwagen en interventievoertuig kon een schuimdeken worden gelegd over het dak van de brandende wo ning. Snel interventievoertuig van brandweerploeg Koudekerke legt eerste vuurproef succesvol af. WOLPHAARTSDIJK - Je zou bijna gaan geloven dat hij er helemaal niet meer is, maar soms speelt de zon zelfs in de donkerste dagen kiekeboe. Als om te laten weten dat kou en guur niet eeuwig duren. Op de foto kleurt de lucht boven het Schenge heel eventjes blauw en geel om daarna weer terug te schakelen naar gedurig grijs. foto Ronald den Dekker „Ik geloof er heilig in dat aanraking meer kan bijdragen aan onze gezondheid dan wij nu gewend zijn. Emotioneel én lichamelijk." Geen gepoezel of ge-aai, maar licht ritmische aanrakingen om de zenuwuiteinden te stimule ren en daardoor rust en ontspan ning te brengen. Dat doet tactiel stimulering. Loes Beenhakker is de enige in Zeeland die deze be handelmethode toepast. Haar praktijk verhuist deze maand van Vlissingen naar Middelburg. door Maurits Sep Tactiel verwijst naar tast zin. Het is dan ook geen massage, want ze werkt niet op de spie ren. Een 'aanrakingsme thode', noemt Loes Beenhakker tactiel stimulering. „Ik werk op de huid. Met mijn he le hand maak ik grote bewegingen om zo veel mogelijk huidopper vlak te bestrijken. Via de huid sti muleer ik de zenuwuiteinden. Die geven vervolgens een rechtstreeks sein naar de hersenen om hormo nen aan te maken die je helpen te ontspannen." Drie jaar geleden begon ze met haar praktijk Verzachting, Ze huur de een ruimte in het paramedisch centrum in de Vlissingse wijk Paauwenburg. Ze is inmiddels ver huisd naar Middelburg, waar ze een ruimte huurt in Zeeland Ge zond, aan de Schenge. Per 1 janua ri gaat de praktijk in Vlissingen dicht, tot die tijd kunnen cliënten op beide plekken terecht. „In Mid delburg kan ik drie hele dagen per week open zijn: maandag, woens dag en vrijdag. De andere twee da gen blijf ik werken in de lijstenma kerij Indigo, in de Lange Noord straat in Middelburg. Dat doe ik al 23 jaar en dat wil ik er graag bij blij ven doen." De praktijk Verzachting waarmee ze in 2009 begon, groeide vrij snel, vertelt Beenhakker. Het aantal cliënten voor tactiel stimulering wisselt wel enorm. „De ene week zijn het er tien, de andere week drie. Ze komen overal vandaan. Uit Vlissingen en Middelburg, maar ook uit Kamperland en 's Gravenpolder." De mensen die haar hulp inroe pen, hebben last van stress, zitten tegen een burn out aan, of zitten al ziek thuis. - Ook vrouwen die borstkanker hadden of hebben, la ten zich door haar behandelen. „De behandeling van kanker is al zo hard en klinisch. Tactiel stimule ring is zacht en geeft vrouwen weer een positief gevoel over hun lichaam." Niet iedereen houdt ervan stevig gemasseerd te worden, maar ieder een heeft wel behoefte aan aanra king, zegt Beenhakker. Maar omge keerd reageert ook niet iedereen even goed op de zachte aanrakin gen, erkent ze. Zeker niet als die op de blote huid worden gedaan. Dan kan ook met kleding aan ge werkt worden. In haar praktijk Verzachting biedt Beenhakker ook sportmassage en vitaliteitsmassage aan. „Deze be handelingen sluiten goed op el kaar aan. Ik ben begonnen met sport- en vitaliteitsmassage. Tac tiel stimulering is een mooie toe voeging. Ik geloof er heilig in dat aanraking meer kan bijdragen aan onze gezondheid dan wij nu ge wend zijn. Emotioneel én lichame lijk." www.verzachting.nl Tactiel stimulering Tactiel stimulering is een behandel wijze die is ontwikkeld door de Zweedse Gunilla Birkestad. Zij ontdekte het belang van aanra king bij mensen met een verstan delijke of meervoudige beperking. De methode is geschikt voor zo wel kinderen als volwassenen. In Eindhoven is een opleidingsin stituut: School of touch. GRIJPSKERKE - De Winkel van ik kus in Grijpskerke bestaat donder dag 6 december één jaar. In de winkel zijn allerlei handgemaakte spulletjes te koop. Eigenaresse Jacoline Sneltjes viert het jubileum met een creatieve wedstrijd voor jong en oud. Voor de kinderen t/m 6 jaar is er een kleurwedstrijd, de kleurplaat kan je op halen in de winkel. Voor kin deren vanaf 7 jaar t/m volwasse nen is er een creatieve wedstrijd met het thema Winkel van ikkus of het woord ikkus. Alles mag: op canvas, van stof, op papier, op een kaart, gehaakt gebreid, noem maar op. Inleveren van de inzendingen kan tot en met 20 december. Zater dagmiddag 22 december is de prijs uitreiking. De hoofdprijs voor de kleurwedstrijd is een verkleedset van Atelier/Wolwinkel Jaffari uit Arnemuiden. De eerste prijs van de creatieve wedstrijd is een waar debon van 25 euro. De Winkel van ikkus is te vinden aan Bakkersland 29a in Grijpsker ke. Jacoline Sneltjes heeft ook een webwinkel: www.madebijikkus.nl door Ad Roos MIDDELBURG - „De angst van de mensen druipt van het dossier af', zei officier van justitie M. Paapen gisteren op de zitting van de recht bank in Middelburg. De raadsman: „De drank druipt juist uit het dos sier." Ze hadden het allebei over een man (39) uit Zierikzee, die terecht stond voor onder meer mishande ling met een stroomstootwapen, een bedreiging en nog een mishan deling. Het dossier van zijn 24-jari- ge maat en plaatsgenoot kwam er zonder de drank vanaf, maar ook hij had de nodige geweldsdelicten op zijn naam staan. Het duo werd verweten dat zij op 1 juni een plaatsgenoot een stroomstootwa pen in diens nek hadden gezet. De 24-jarige zei dat hij alleen maar twee vechtende mannen uit elkaar had willen trekken en absoluut geen 'taser' had gezien. De 38-jari- ge zei op dat moment dermate be neveld te zijn geweest, dat hij zich niets meer kon herinneren. Het slachtoffer wilde niet getuigen en een overbuurvrouw -die alles gezien zou hebben en door hem zou zijn bedreigd- durfde geen aan gifte te doen. Het strafblad van de 38-jarige is indrukwekkend: 26 mis drijven na een mislukte opname in een speciale inrichting voor veel plegers (ISD) in 2006. Omdat de man aan geen enkel onderzoek wilde meewerken, bleef Paapen dan ook niets anders over dan op nieuw de ISD-maatregel van twee jaar eisen. De 24-jarige maat had iets meer op zijn kerfstok: eveneens enkele mishandelingen. Plus dat hij op 19 mei van dit jaar in Burgh-Haamste- de een vrouw had beledigd en be dreigd en zich bij zijn aanhouding had verzet. In zijn geval werd er een celstraf van achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk geëist en moet hij in therapie. Uitspraak 17 december. wolstraat 197 Vlissingen edelsmeden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 18