JT £j\ Eerste regioschool in Serooskerke Wie wordt de nieuwe Brian May of George Kooymans? 'Mogelijk het laatste kerstcircus' WALCHEREN almanak Vuurwerk DINSDAG 4 december 2012 17 Ontspannen door lichte aanraking 18 Supersluizen in Westerschelde 20 Gemeente Veere schuift samenvoeging scholen op de lange baan; SGP/CHU en D66 noemen uitstel onverantwoord door Henk Postma DOMBURG - De gemeente Veere denkt pas over zo'n dertien jaar te beginnen met de bouw van zoge noemde regioscholen, waar kinde ren uit meerdere dorpen basison derwijs volgen. Die eerste regio- school komt dan in Serooskerke; de schooltjes in Vrouwenpolder en Gapinge kunnen dan dicht. De gemeenteraad kan zich in gro te meerderheid vinden in dat stre ven. Alleen SGP/CU en D66 vin den het onverantwoord zo lang te wachten. Ze vinden dat nu de kans moet worden gegrepen een regioschool te bouwen voor de dorpen Zoutelande en Biggekerke/ Meliskerke. Dat is afgelopen week duidelijk geworden tijdens hoog oplopende discussies in de raads commissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling. CDA, WD, PvdA/GroenLinks en DTV zullen op 13 december ak koord gaan met het scholenhuis vestingsplan 2013-2022, dat voor ziet in nieuwe dorpsscholen voor Zoutelande (2014), Biggekerke (2016) en Oostkapelle (2018). Vol gens SGP/ CU en D66 betekent dit dat het onderwijs over enkele ja ren niet meer te betalen is, en dat de kwaliteit tot onder de maat zakt. SGP'er Schot: „Nu gaat het misschien nog goed. Maar als we nieuwe scholen bouwen boven op of onder de grens van 80 leerlin gen, dan kunnen we over enkele ja ren niet meer het juiste onderwijs bieden. Dan kies ik er voor direct een regioschool neer te zetten. We hebben het niet over gebieden van tientallen kilometers, maar over vier, vijf kilometer waarbinnen we dan goed onderwijs kunnen bie den, met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, en passend on derwijs voor kinderen met proble men. Want dat is wat ons landelijk zal worden opgelegd." Wethouder Molenaar (CDA) deed dat boos af als 'een beetje demago gie', waarna Schot de wethouder neerzette als 'zeer onsportief. Mo lenaar ziet de regioschool als een kwestie van geleidelijkheid. „Als nu zwart op wit staat dat een klei ne school wordt opgeheven, dan melden zich morgen de eerste ouders af, dan valt die school om, dan zijn plotseling alle leerlingen weg, en staan de leerkrachten op straat. Heel verstandig van de schoolbesturen om een scenario te schetsen waarin de kleine scholen op termijn het perspectief geboden wordt om te sluiten." door Maurits Sep Dertig Vlissingse scholieren kregen gisteren de elektrische gitaar waarop ze de komende maanden gratis les krijgen. foto Ruben Oreel VLISSINGEN - De nieuwe Brian May, George Kooymans of Steve Lukather? Wie weet komt die straks wel uit Vlissingen. Dertig Vlissingse jongens en meisjes van 10 tot en met 13 jaar krijgen name lijk 24 weken lang gratis les op de elektrische gitaar. Gisteren kregen zij alvast een gitaar en versterker te leen. Eddy's Kids, heet het project van Kunsteducatie Walcheren, Scoop en Vlissingse basisscholen. Eddy verwijst naar Eddy Christiani, de vermaarde gitarist naar wie een prijs is vernoemd die ieder jaar in Vlissingen wordt uitgereikt aan een gitaarvirtuoos uit binnen- of buitenland. Winnaars van de laat ste jaren zijn Steve Lukather (To to), Brian May (Queen) en George Kooymans (Golden Earring). Alle deelnemende kinderen kwa men gistermiddag bijeen in het Theo van Doesburgcentrum in Vlissingen. Nadat ze hun gitaar hadden gekregen, werd alvast een klein stukje gespeeld. De kinderen krijgen de komende 24 weken na schooltijd les van docenten van Kunsteducatie Walcheren, in groe pen van ongeveer tien leerlingen. De resultaten worden in de zomer gepresenteerd op een Zeeuws festi val. Doel van het project is om kinde ren een liefde voor muziek te laten ontwikkelen en naar elkaar te le ren luisteren. Mocht er dan een nieuwe gitaarvirtuoos bij blijken te zitten, dan is dat mooi meegeno men. aas&csKStsssg Tip? redactie@pzc.nl VLISSINGEN - De kans is groot dat volgend jaar kerstmis er geen cir cus meer naar Vlissingen komt. Een woordvoerster van de gemeen te liet maandag doorschemeren dat binnen de gemeente momen teel zeer serieus gedacht wordt aan iets anders. Aan wat, daar is het be stuur van de gemeente nog niet uit, zo vervolgde ze. Het Kerstcircus dat over enkele we ken de tenten in Vlissingen neer zet, roept weerstand op bij de Par tij voor de Dieren. De Zeeuwse afdeling van die par tij vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente Vlissingen toestemming heeft gegeven om op te treden. Volgens Dominique du Fossé van die groepering is haar partij name lijk tegen het gebruik en misbruik van wilde dieren in circussen. Het circus laat volgens haar een olifant optreden die regelmatig geprikt zou worden met een stok. Het cir cus zelf ontkent dat het dier mis handeld wordt. De woordvoerster van de gemeente liet gisteren in een reactie weten dat er onver wacht gecontroleerd zal worden door politie en dierenbescher ming. Ze merkte ook op dat het circus aan een groot aantal voor waarden moet voldoen, onder an dere op het gebied van dierenwel zijn. Een vuurwerkfolder viel afgelopen weekeinde bij het Middelburgse ge zin in de bus. Gezamenlijk werd die direct bestudeerd door de twee zonen en de dochter. Al snel bleek dat in die folder bijna alles stond wat ze wil den hebben. Vervolgens bleek dat de gewenste spullen samen toch net iets te prijzig waren. Financiële hulp van de ouders was dan ook nodig. De zondagmorgen brachten de drie hun ouders ontbijt op bed en overhandig den vervolgens, quasi nonchalant, de folder. De ouders keken vervolgens el kaar enigszins lachend aan en vertel den dat ze een verrassing hadden. „We vieren dit jaar oud en nieuw bij de familie in Turkije. En in het vlieg tuig mag je -helaas- geen vuurwerk meenemen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 17