Thermphos op de fles Mi IIIII!I Klompé nu ook met beeld in Kamer geëerd Scheldorado en De Braakman in de problemen Rutte maakt excuses voor verwarring Badr Hari vecht aanhouding aan BINNENLAND Tanja Nijmeijer: 'De Fare is mijn levensproject' BUITEN Natuur en economie botsen in Oosterschelde Bewindvoerders vragen deze week faillissement fosforproducent aan; nog steeds kans op overname door Frank Balkenende NIEUWDORP - De bewindvoerders van fosforproducent Thermphos bij Nieuwdorp vragen deze week het faillissement aan. Het bedrijf dat eind september uitstel van be taling aanvroeg om met overname kandidaten te praten, heeft geen geld meer om salarissen te betalen en fosfaaterts te kopen. Bij Thermphos werken zo'n 450 mensen. Gisteren zijn ze ingelicht. Een groot deel wacht ontslag, al kan bewindvoerder Steven van Bo ven nog niet precies zeggen hoe veel mensen hun baan kwijt zijn. Een aantal medewerkers blijft na melijk in dienst om te zorgen dat de fabriek veilig wordt stilgelegd en bewaakt. Een aantal werkne mers wordt gevraagd werk voor Thermphos te blijven verrichten, ook al zitten ze straks in de WW. Van Boven onderstreept dat het een 'gecontroleerd faillissement' betreft. „Ik begrijp de opwinding bij het personeel, maar we hadden er rekening mee gehouden dat de banken het boedelkrediet niet zou den verlengen. In de afgelopen pe riode heeft Thermphos nog wel kunnen produceren voor zijn dochterondernemingen, zodat die nog geld konden verdienen. Nu is het geld in Vlissingen-Oost op, dus moeten we het faillissement aanvragen. De gesprekken over een overname van Thermphos lo pen door. Er wordt gesproken met vier gegadigden. Ik ben redelijk po sitief. Het is een rotdag, maar we moeten niet wanhopen." Van de vier zijn er enkele die het gehele Thermphos willen overne men, wat voor de Zeeuwse werkge legenheid te verkiezen is. Andere hebben alleen interesse in de bijna twintig dochterondernemingen in Europa, Zuid-Amerika en Azië. Het personeel gaat niettemin, net als bij Zalco eind vorig jaar, onze kere feestdagen tegemoet. pagina 2 en 3: reacties en commen taar DINSDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren jQ I Veel bewolking 13 november 2012 I 254e jaargang nr. 269 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 I 10° TERNEUZEN/HOEK - Het subtro pisch zwembad Scheldorado in Terneuzen is sinds gisteren geslo ten. Energiebedrijf Delta heeft de stroom afgesloten, omdat de reke ningen niet betaald zijn. Zonder stroom kan het zwembad niet meer open blijven. Ook het restau rant is dicht. Op recreatiecentrum De Braak man was de gaslevering al afgeslo ten en zitten de gasten binnenkort waarschijnlijk ook zonder elektrici teit. Boze jaargasten van de cam ping kondigen aan dat ze juridi sche stappen ondernemen als dat gebeurt. Beide bedrijven vallen onder BV Hooge Paaschberg, waarvan het moederconcern Lemonie invest ment begin dit jaar failliet is ver klaard. pagina 22 en 23: 'Schandalig. Dit pik ken we nief DE STELLING Duits heeft de toekomst Reageer op pzc.nl Zie ook pagina 7 DEN HAAG - Oud-minister Til Gardeniers-Berend- sen onthult het borstbeeld van Marga Klompé in de Tweede Kamer. Er was al een Marga Klompé- zaal in het Tweede Kamergebouw, maar sinds maandag wordt 's lands eerste vrouwelijke minis ter (1956, kabinet Drees) er ook met een beeld vereerd. Het beeld, gemaakt door de Tilburgse beeldhouwster Margot Homan, werd die dag ont huld omdat het dit jaar een eeuw is geleden dat de tot nog toe enige vrouwelijke Minister van Staat in de Arnhemse Rijnstraat werd geboren. Dezer dagen verschijnen ook nog eens twee Klompéboeken, een boek over haar en een boek van haar: een dagboek. Marga Klompé overleed in 1986 in Den Haag. foto Robin Utrecht/ANP UW MENING 344 reacties Campinggasten De Braakman zijn terecht boos eens a M8 8 oneens 12% ord ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 013 9910 DEN HAAG - Premier en WD-lei- der Mark Rutte heeft maandag avond zijn verontschuldigingen aangeboden voor de verwarring die is ontstaan over de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie en de gevolgen daar van voor de koopkracht. „Ik heb een fout gemaakt", zei Rutte, die namens de, WD de onderhande lingen tijdens de kabinetsformatie voerde met de PvdA. Ook PvdA- leider Diederik Samsom trok het boetekleed aan. „Ik trek me de commotie aan." Hij zei dat hij juist het vertrouwen in de politiek na tien roerige jaren wilde herstellen. „Ik ben vast van plan het gedeukte vertrouwen weer te herstellen." pagina 4 en 5: Kabinet koopt tijd AMSTERDAM - Kickbokser Badr Ha ri legt zich niet neer bij zijn nieu we aanhouding maandagavond. „Dat gaan we dinsdag (vandaag) proberen aan te vechten", zei zijn advocaat Benedicte Ficq desge vraagd. Op verdere vragen wilde ze niet ingaan. Badr Hari kwam vrijdag onder voorwaarden op vrije voeten. Maar die heeft hij ge schonden, vindt justitie. Getuigen zeiden dat ze Hari en zijn vriendin Estelle Cruijff maandagmiddag za gen in een restaurant in Amster dam. Hari zei 's avonds dat hij met haar had geluncht in een broodjes zaak. Hij dacht dat zo'n lunchzaak niet onder de soort horecazaken valt die de rechtbank voor hem verbood. izmasHssssso11

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1