161 Rauw leven in de Koekstad Paaldanseres op drift Alles komt goed bij Rob van Essen boeken kort zaterdag 10 november 2012 Een bloedband is geen garantie voor wederzijds be grip. De kloof tussen moeder Elisabeth en dochter Coco is zelfs zo diep dat ze zich on danks hun verlangen naar echt contact uiterst ongemakkelijk voelen bij elkaar. Esther Gerrit sen beschrijft in 'Dorst' een schrijnende relatie tussen moe der en dochter. Elisabeths moe derhart draait op plichtsbesef, niet op onvoorwaardelijke lief de. Dit onvermogen geeft ze door aan Coco. Een prachtig boek over de onmacht om lief de te geven en te ontvangen. Q Esther Gerritsen - Dorst De Geus, 19,95 euro. De eerste druk van de non-conformistische ideeënroman 'Southwind' van Norman Douglas (1868-1952) verscheen al in 1917. Pas nu is het boek in het Nederlands ver taald. Onbegrijpelijk voor een roman die zo humoristisch en rijk is aan ideeën. Douglas is een echte kosmopoliet die de Europese waarden verdedigt en zich keert tegen huichelarij, agressie en onbenul. In de ro man belandt hoofdpersoon bis schop Heard op een eiland. Dat doet zijn wereldbeeld kantelen. Q Norman Douglas - Zuidenwind. Vertaling Johan Hos. Van Oor schot, 22,50 euro. De Bijbel is altijd een bron van inspiratie ge weest voor kunstenaars. Toch zullen lezers van Ollie B. Bom mel zich er lang niet altijd be wust van zijn dat die strip van Marten Toonder doordrenkt is van Bijbelse beelden, taal en ideeën. Want al was Toonder zelf niet gelovig, hij kende de Bijbel goed. De schrijver en te kenaar ontleende er veel van zijn archaïsche taalgebruik aan. Ook van de Bijbelverhalen maakte hij dankbaar gebruik. Zo valt in 'De zelfkant' goed het boek Job te herkennen. Klaas Driebergen pluist in 'Bommel en Bijbel' uit waar Toonder zijn inspiratie zocht. Q Klaas Driebergen - Bommel en Bij bel. Aspekt, 29,95 euro Opgegroeid voor galg en rad. Ruime ervaring met eenzame opsluiting in de bajes. Özcan Akyol schrijft in 'Eus' zijn ervaringen van zich a£ Het resultaat? Een boek om bang van te worden. door Karin Overmars Özcan Akyol leerde de literatuur kennen in de gevangenisbibliotheek. Nu ligt zijn eerste boek in de winkels. foto Roger Neve Voordat Özcan Akyol (De venter, 1984) journalistiek en Nederlands studeerde, zat hij geruime tijd in de gevangenis. Hij dankt zijn literaire belangstelling aan die bajestijd, zo vertelde hij onlangs in De Wereld Draait Door. Tijdens dat tv-optre- den ontpopte Akyol zich tot de ge droomde talkshowgast: openhar tig, geestig, tegendraads. Van het 'li teraire wereldje' moest de van oor sprong Turkse schrijver niets heb ben. Die schrijvers waren allemaal jaloers, wat moest hij ermee? Hij las liever Céline en Dostojevski. Tijdens een periode van eenzame opsluiting had een vriendelijke ci pier hem wegwijs gemaakt in de gevangenisbibliotheek. En zo was het allemaal begonnen. Voor de ca mera's van DWDD toonde Akyol zelfs de schriftjes met 'moeilijke woorden' die hij tijdens het lezen had opgezocht in het woorden boek, want zijn vocabulaire liet in die tijd nogal te wensen over. Lo gisch: hij was opgegroeid voor galg en rad, in een zogenaamd kansar me omgeving. Dat is dan ook de boodschap die hij in zijn romande buut Eus wil overbrengen: wie in de goot geboren wordt, is gebrand merkt voor het leven. Het marketingverhaaL achter Eus is ijzersterk. Uitgeverij Prometheus opent het persbericht bij de ro man dan ook met het citaat: 'Wat een kutwereld, joh!'. Dat is de we reld waarin wij ons gedurende een kleine driehonderd pagina's gaan onderdompelen. We bevinden ons in 'de Koekstad' (Deventer). In deze stad wemelt het van de 'batsen', oftewel Turken: een bats is een schop en Turken staan be kend om hun platte achterhoofden. Van daar de vergelijking. Eus, de verteller, voelt zich anders dan de meeste batsen. Dat heeft vooral te maken met zijn onorthodoxe opvoeding: zijn ouders doen niets aan het ge loof Kort samengevat vertelt Eus het verhaal van een chaotische jeugd in een kansarm Turks gezin, alcoholistische vader en lief moedertje. Maar ook katten kwaad, foute vriend uit het woon wagenkamp, heel veel meisjes. Gaandeweg groeit de verteller op tot een doorgewinterde crimineel. De ingrediënten voor een rauw, heftig verhaal liggen voor het op rapen, maar vreemd genoeg leest Eus als een kinderboek, of liever ge zegd: als een schizofreen kinder boek. Dat heeft vermoedelijk te maken met die schriftjes uit de ge vangenis. Met het gebruik van moeilijke woorden dus, maar ook met dat van makkelijke woorden. De zinnen sporen niet. Want in het leven van Eus is alles dan wel 'kut en klote', dat neemt niet weg dat er in het boek plotseling wordt 'geschreid' of'amok gemaakt' of Eus ontmaagt een wijf met 'verme tele oogjes'. Labiel proza, dat is misschien de beste omschrijving van wat Akyol maakt. De taal zwenkt alle kanten uit: van oubollig naar lomp en van onbeholpen naar gekunsteld. 'Een sombere bui hield me gegijzeld', le zen we ergens, maar meteen kan de stemming weer omslaan: 'Het nachtleven van de Koekstad bruis te van breezertemeiers en zaadja gers. Een aantal van die wijven hoefde je maar aan te kijken of je had een soa te pakken, maar goed, zoals Kareltje zei: 'Als je maar je kwakje in ze kwijt kan.' Hier raken we de kern van wat Eus bezielt. Alles draait om wij ven, geld, drank, seks: 'Ik greep haar neukteugels vast en verloor de controle over mezelf. Eén keer gaat Eus onverwachts de diepte in als een vriend hem bijpraat over 'actuele onderwerpen': 'Zijn en thousiaste manier van praten werk te zo aanstekelijk, dat mijn belang stelling voor de romp slomp in de wereld ging groeien.' Het marketingverhaal achter de schrijver blijft goed, maar de roman zelf is vooral plat, grof en geborneerd. Eus is een boek om een beetje bang van te worden. ©Özcan Akyol - Eus. Prometheus, 15,00 door Mieske van Eek I Elizabeth Haynes - Bij het vallen van de nacht Vert Paul Witte. Cargo, 19,90 euro. Genevieve is trots op wat ze doet Ze heeft mensenkennis, een soepel en mooi lijf en twee rechterhanden. Overdag ver koopt ze computertoepassin gen, 's avonds jaagt ze als paal danseres hormoonspiegels en harten op hol in een dure nachtclub. Aanvankelijk niet voor het geld; paaldansen is iets dat ze graag doet. Maar dan slaat ook bij Gene vieve de hebzucht toe. Niet zo gek als je overdag en 's avonds leeft in een wereld die beheerst wordt door geld, macht en seks. Te midden van mannen in snelle pakken staat Genevieve haar manne tje. En dat alles om haar droom na te jagen: het bezit van een eigen woonschip dat ze zelf opknapt. Dan is er ook nog die andere passie, haar liefde voor de hoekige Dylan. De Britse schrijfster Elisabeth Haynes heeft fantasie en is origineel. Als voormalig mis daadanaliste bij de Britse poli tie weet ze waar ze het over heeft. Haar tweede misdaadro man Bij het vallen van de nacht begint op het moment dat Genevieve haar boot heeft en druk bezig is met de verbouwing. Helaas heeft ze niet alle rafelrandjes aan haar vorige bestaan volledig afge hecht. Dat merkt ze als het lichaam van een goede vrien din in het water naast haar boot dobbert. Door de ogen van Genevieve gunt Haynes haar lezers blik ken op het verleden en wordt duidelijk hoe die succesvolle vrouw zo in de problemen is geraakt. Ze houdt de span ning er tot het einde toe goed in en zet bijzondere en geloof waardige karakters neer. Een fijn boek voor wie wat meer wil dan doorsnee misdaad. Q Rob van Essen - Alles komt goed. Uitg. Atlas Contact, 22,95 euro. door Sonja de Jong Ze zijn al bijna dertig jaar samen en hun hu welijk is verworden tot een sleur. Laura belandt op het politiebureau nadat een goedbedoelende buurtbe woonster het alarmnummer heeft gebeld. Zij zag Laura na melijk met haar demente va der in een rolstoel lang stil staan op de dijk bij de rivier. Laura overtuigt de agenten dat zij geen kwaad in de zin heeft en belt haar man Ru- dolf om haar op te komen ha len. Onderweg verdwijnt hij uit haar leven. Zijn laatste te ken is een sms'je: 'Ik heb een spast een klap gegeven'. Laura en Rudolf belanden vanaf dat moment in een geestelijk schemergebied waarin zij zich amper afvra gen waar de ander is. Laura wil het niet weten, Rudolf is ervan overtuigd dat hij dood is en in een vreemd hierna maals terechtgekomen. Alles komt goed van Rob van Essen (1963) laat zich lezen als een moderne allegorie, een magisch-realistisch getin te schets van twee mensen die verdwaald zijn in hun ei gen leven. Achteraf blijkt alles verklaarbaar, maar lange tijd laat Van Essen zijn lezer in het ongewisse. Van Essen doseert zijn ver haal zorgvuldig. Hij speelt een geraffineerd spel met fan tasie en werkelijkheid, herin nering en realiteit. Het is vreemd, maar nooit onwaar schijnlijk dat beide echtelie den zich zo eenvoudig neer leggen bij de gebeurtenissen. Pasklare oplossingen levert Van Essen niet, wel een knap gecomponeerde roman over de complexe relatie tussen goede wil en onvermogen, die je ook na de laatste blad zijde niet meteen loslaat.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 16