Kritiek op aanvallen met drones buitenland j 9 Obama bezoekt door storm Sandy zwaar getroffen New Jersey nieuw! huren ook mogelijk! x lit Syrië donderdag 1 november 2012 Inzet wapen mogelijk 'oorlogsmisdaad' NEW YORK - Barack Öbama heeft gisteren een bezoek gebracht aan de kuststreek van de staat New Jer sey. Die heeft er flink van langs ge kregen door superstorm Sandy. De Amerikaanse president kwam de schade bekijken. Hij kwam aan in de zwaargetrof- fen stad Aüantic City, waar duizen den geëvacueerden nog niet zijn teruggekeerd. Hij vloog onder meer met een helikopter over het kustgebied. Het hele dichtbevolkte noordoosten van de Verenigde Sta ten heeft het zwaar te verduren ge had. Miljoenen mensen in de staat New Jersey, de stad New York en tal van andere plaatsen hebben zware schade geleden en zitten nog zonder elektriciteit. De infra structuur is op veel plekken zwaar beschadigd, waardoor transport moeizaam verloopt. Voor veel mensen is het nog nauwelijks mo gelijk op hun werk te komen. Sandy eiste het leven van enkele tientallen mensen. De schade wordt op vele miljarden dollars ge schat. Het kan nog dagen duren voordat het dagelijks leven zijn normale loop weer krijgt. Overal wordt hard gewerkt om de getrof fen gebieden te ontsluiten. De be langrijkste luchthavens hervatten de komende dagen steeds meer de normale dienstregeling. Ook het metroverkeer in New York wordt vandaag langzaam opgestart, maar in het dichtbevolkte Lower Man hattan rijden de metro's dan nog niet. Het gebied is nog te zeer van stroom verstoken. De marathon van New York gaat zondag gewoon door, ondanks de naweeën van de storm. Leendert van der Ven staat zondag aan de start. Gisteren meldde de inwoner van Zoutelande dat zijn vlucht van dinsdag vanwege de orkaan was ge annuleerd. Hij heeft vandaag een vervangende vlucht. Voor Mare Overeem uit Middelburg, wiens vlucht ook gecancelled was, is er pas vrijdag een vlucht beschikbaar. Twee hoge VN-functionarissen gaan het gebruik van drones on derzoeken. De inzet door met name de Amerikanen van dit wa pen zou in bepaalde gevallen een oorlogsmisdaad zijn ge weest. Meer dan 4000 mensen zijn door drones gedood. door Carel Goseling DEN HAAG - De Verenigde Naties willen onderzoek doen naar het gebruik van drones, het onbeman de langeafstandswapen dat met na me door de Amerikanen als vergel dingsmiddel wordt ingezet. De spe ciaal VN-rapporteur inzake antiter- rorisme en mensenrechten, Ben Emmerson, vindt dat drone-aan- vallen in bepaalde gevallen de kwa lificatie 'oorlogsmisdaad' verdie nen. In zijn hoedanigheid als VN-rap- porteur wil Emmerson samen met zijn collega, de Zuid-Afrikaan Christof Heyns (bij de VN aange steld als rapporteur voor moorden begaan door overheidsinstanties) onderzoek doen naar drone-aan- vallen. Het duo wil daar in januari 2013 tnee beginnen. Basis voor het onderzoek zien de twee in de rege ling voor 'speciale procedures' die de VN-mensenrechtenraad kent. Niet alleen de Verenigde Staten hebben drones, maar ook Groot- Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië. China bezit ze, net als Rus land. India heeft ze tot zijn be schikking. Iran eveneens net als Turkije en Israël. Amerika heeft naar verluidt min stens 68o drones. Bij andere lan den gaat het om enkele tientallen. De meeste regeringen houden de exacte cijfers geheim. China en Rusland noemen zelfs helemaal geen aantallen. De verantwoordelijken blijven in het verborgene. Wordt een drone door de vijand neergehaald dan gaat er hoogstens wat technologie verloren. De VS waren de eersten die dro nes gebruikten. En niet eens in een formeel afgekondigde oorlog met een ander land. Washington autoriseerde het dronegebruik in het kader van de zelfrerklaarde oorlog tegen het internationale ter rorisme. Volgens de Amerikaanse beweging voor burgerrechten (ACLU) zijn in dat kader bij aanval len van drones in Jemen, Pakistan en Somalië sinds 2002 al meer dan 4000 mensen omgekomen. Volgens Emmerson en Heyns heeft de 'oorlog tegen het terroris me' enorme schade toegebracht aan de internationale consensus die er bestond als het ging om in ternationaal recht, vooral de men senrechten. Het duo hekelt verder de geheimzinnigheid die met na me de VS nog steeds betracht inza ke gebruik van de vliegtuigjes. John Brennan, adviseur terrorisme bestrijding van de Amerikaanse president Barack Obama, noemde het dronegebruik in een reactie 'ethisch en gerechtvaardigd'. Vol gens hen zijn drone-aanvallen hu maner dan traditionele aanvallen door bommenwerpers of gevechts vliegtuigen omdat ze gerichter plaatsvinden en er dus minder bur gers omkomen. Hassan (14 jaar): „Ik was op een begrafenis toen ik de granaat hoorde aankomen. Wij, de begrafenisbezoekers, waren volgens mij het doelwit. Mijn neef en oom stierven die dag. Overal waren dode mensen. Ik zag tientallen lichamen, was er kapot van. Levende mensen zag ik gebruikt worden als schild. Ik haatte mijn leven." Khalid (15): „Ik verliet Syrië vanwege de constante beschietingen en vanwege de martelingen. Ze hadden mij gear resteerd, mijn handen met plastic vastgebonden en me meegenomen naar mijn oude school. Daar moest ik twee dagen staan, geblinddoekt. Er waren nog meer dan honderd andere jongens in de klas. Daarna ben ik aan mijn handen opgehangen aan het plafond, net als een 12-jarige jongen die ik niet kende. Ik verloor het bewustzijn, door de pijn en omdat ze mij sloegen. Toen hebben ze mij weer naar beneden gehaald en koud water over mijn gezicht gegooid. Daarna werden sigarettenpeuken op mijn lijf uitgedrukt." foto's uit rapport Save the Children Verhuizen is niet meer nodig: Geschikt voor alle trappen Geruisloos en veilig naar boven Altijd snel leverbaar Eenvoudig bedieningspaneel Compact design Uitgebreid advies instructies Gratis uitgebreide brochure? Bel 0341 - 27 40 40 www.moienaartrapliften.nl molenaar Ja Specialist in trapliften

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 9