SM Zes kandidates strijden om titel beschermvrouw De Smet koestert Barbara Expositie Vogelvreugd in Hulst regioagenda -J DE WEEK VAN HET ZEEUWSE BOEK 31/10 - 10/11 2012 OP DE WECji SLIK OP DE WEG Wim van de Linde 3if// donderdag 1 november 2012 HULST - Vogelvreugd uit Hulst be staat 65 jaar. Dit weekend wordt in café De Ster aan de Overdamstraat 7 een expositie gehouden, waarop ruim driehonderd zang- en siervo- gels te zien zijn. Zaterdag 3 novem ber tussen 12 en 20 uur en zondag 4 november tussen 10 en 18 uur is het publiek gratis welkom. Er kun nen ook vogels wordt gekocht. Meer agenda nieuws staat op de website van deze krant. p. DONDERDAG 1 NOVEMBER AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Kaar ten, biljarten, handvaardigheid; 14.00 uur: Bieden; De Halle, 13.30 uur: Kaarten, biljarten; Het Trefpunt, 13.00 uur; Biljarten; BRESKENS - De Boeg, 19.30 uur: Bridge; Gebouw van Zuijenstraat 102,13.00 uur: Biljarten; De Uitkomst, ANBO bingo; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: Biljarten, gymnastiek; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 13.00 uur: KBO biljarten; 13.30 uur: Kaarten; HEIKANT - 'tHeike, 13.15 uur: Kaarten, volksdansen; 15.00 uur: Bingo; HENGSTDIJK -1 Jagershuius, 14.00 uur: Kaarten; HOEK - De Lovenhoek, 9.30 uur: Biljarten, kaarten, koersbal; 13.30 uur: Soos met sjoelen en kaarten; HULST - De Korenmarkt, 10.00 uur: Ge heugentraining; 14.00 uur: Sjoelen; Blaauwe Hoeve, 9.00 uur: Handwerken; 9.30 uur: Kaartjes maken; 14.00 uur: Zangclub nooit Gedacht; De Lieve, 9.00 uur; Vrij biljarten, vluchtelin genwerk; 10.00 uur: Gym; 13.00 uur: Bil jarten, handwerken, koersbal; 19.00 uur: Line dance, workshop schrijven; KLOOSTERZANDE - WZC Antonius, 14.00 uur: Zangers van Toen; LAMSWAARDE - Café de Koning, 13.30 uur: Schieting voor ouderen; OOSTBURG - Den Hoekzak, 13.30 uur: Koersbal; 14.00 uur: Sjoelen; Hervormd kerkcentrum, 14.00 uur; Bijeen komst 'Lymfoedeem en bewegen'; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 14.00 uur: Koersbal; SAS VAN GENT - De Regenboog, 13.00 uur: Biljarten; SINT - JANSTEEN - De Warande, 9.30 uur: Computeren; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur Computeren; 14.30 uur: Oude- rensoos 'de derde jeugd'; 19.30 uur: To neel, dameskoor; SLUIS - De Kogge, 19.45 uur: Taiji voor be ginners; SLUISKIL - Meulengat, SWO 13.30 uur: Biljarten,koersbal, line dance; TERNEUZEN - De Veste, 11.00 uur: Biljar ten; 13.30 uur: Handwerken, canasta, sjoelen, soos; 16.30 uur: Zangkoor; De Kameleon, 15.00 uur: Jeugdcentrum Meetpoint 12-16 jaar; 19.00 uur: Téken club voor volwassenen; Bodyline, 9.30 uur:Wandelgroep; Grote kerk, 20.00 uur: Concert les sept Pa roles du Christ sur la Croix; Porgy Bess, 20.00 uur: Prometheus, le zing Arthur Japin; VOGELWAARDE - Café Ons Vermaak, 14.00 uur: Kaarten; WESTDORPE - Het Verlaet, 13.30 uur: Sjoelen, handwerken. I De Zeeuw achter de suikerbiet De Zeeuw achter de suikerbiet „Een hecht bouwteam is van het grootste belang bij dit soort projecten. Het moet klikken tussen de tunnelbouwers. Dan vang je tegenslagen gemakkelijker op. Ik juich het toe dat we hier een mix hebben van mensen met veel ervaring en jonge ke rels vol ambitie, die zelf ook met ideeën komen." De kandidaat-beschermvrouwen: (vlnr) Evelien de Visser, Anika Luteijn, Jerina Pladdet, Riekje Toorenaar, Pascal Dallinga en Dianna Lauwereijs. Op dinsdag 4 december worden twee vrouwen uitverkoren. foto Mark Neelemans Het is goed gebruik dat tun nelboormachines worden ingezegend en gedoopt. Dé beschermvrouwe is natuurlijk de Heilige Barbara, maar de boor- ploegen krijgen als extraatje ook nog een beschermvrouwe van vlees en bloed. Twee ploegen, twee vrouwen. Na een oproep (Boor zoekt Vrouw) van de bv Ka naalkruising Sluiskil meldden zich 43 kandidaten. Een jury onder lei ding van commissaris van de ko ningin Karla Peijs selecteerde uit eindelijk zes vrouwen uit de streek: Evelien de Visser uit IJzen- dijke (werkzaam bij Yara Sluiskil), Pascal Dallinga uit Sluiskil (horeca ondernemer), Anika Luteijn uit Axel (studente), Jerina Pladdet uit Hoek (management-assistent), Riekje Toorenaar uit Retranche- ment (tolgaarder) en Dianna Lauwereijs uit Hulst (freelance fo tograaf). De komende weken tre den de vrouwen tegen elkaar in het strijdperk. De prestaties van de zes kunnen worden gevolgd via www.pzc.nl/boorzoektvrouw en op te levisie via de zender CTV (iedere dinsdagavond). Via de pzc-site en www.boorzoektvrouw.nl kunnen mensen hun stem uitbrengen. Op 4 december worden de twee win naars bekendgemaakt. Half januari volgt de doop. In het dagelijks leven is hij ga reelmaker. Fred de Smet uit Terneuzen zou een zwak kun nen hebben voor de beschermhei lige Eligius of de Heilige Isodorus, maar nee, hij heeft een zwak voor de Heilige Barbara. In zijn gareel makerij staat een 26 centimeter hoog beeldje van de beschermheili ge van de tunnelbouwers en mijn werkers. „Ik koester het echt. Je moet er heel voorzichtig mee zijn, want het is van Utrechtse pijpaar de. Knijp je er te hard in, dan ver brokkelt het." Hij heeft het opge zocht: de beeldjes dateren vooral uit de vijftiende en zestiende eeuw. Barbara zelf werd tegen het eind van de derde eeuw geboren als dochter van een heidense va der in Turkije, een christenvervol ger. Tja, je zult het altijd zien, zijn dochter liet zich bekeren tot het christendom en vanaf dat mo ment was het oorlog tussen die twee. Eeuwen na haar gewelddadi ge dood is de Heilige Barbara nu dus beschermvrouwe van al wat ondergronds arbeidt (en een beet je van De Smet). Als de boorma chine eind januari aan het werk gaat, wordt zij eerst geëerd. Met een pastoor en kaarsen. Fred de Smet met Barbara

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 64