Oplevering VINTERSPORT 19 Aanleg rotondes en fietstunnel ligt op schema Rioolwaterzuivering van Groede naar Breskens SLUIS donderdag 1 november 2012 Z npf|npmiifii-.mxjmpwgiiiiifir,j||yiiw,eanBati^yrifrew.wfr«gg?rat«^??raLrara«g»iBfloaw.vw.>?>raMOQM»»ingoac<w. De noordelijke en zuidelijke rotondes worden volgens de planning maandag 21 januari opgeleverd. Het gehele werk, inclusief de rotonde bij Life Garden, moet vrijdag 5 april klaar zijn. De vloerdelen voor de fietstunnel zijn inmiddels gestort. De tunnel wordt een stuk korter dan de tunnel even verderop bij de Tragel. Ook wordt de nieuwe tunnel zes meter breed, wat het veiligheidsgevoel van de gebruikers moet bevorderen. foto Peter Nicolai De omvangrijke wegwerk zaamheden aan de westzij de van Hulst zijn naar ver wachting in april klaar. Op dit moment zijn de funderin gen van de noordelijke en zuidelij ke rotonde, een laag zand en een laag steenmengsel, grotendeels aan gebracht. Ook is de ondergrond ge legd voor de nieuwe provinciale weg tussen de rotondes en het ge- Bij exploot van gerechtsdeurwaarder P.J. Dielen te Terneuzen d.d. 29 oktober 2012, is op verzoek van JOSEPHINA CLOTHILDA SCHELFHOUT, wonende te Voorburg, als requirante, betekend aan MARCUS CAMILLUS MATHILDA SCHELFHOUT, zonder bekende woon- en verblijfplaats in Nederland en daar buiten, als gerequireerde, de beschik king van de Voorzieningenrechter te Middelburg d.d. 22 oktober 2012 en het proces-verbaal d.d 23 oktober 2012 opgemaakt door gerechtsdeurwaarder P.J. Dielen voornoemd, waarbij uit kracht van die beschikking op verzoek van re quirante en ten laste van gerequireerde, conservatoir beslag is gelegd onder de daarin vermelde derde. Betrokkene kan een afschrift van het ex ploot verkrijgen op onderstaand adres. DIELEN GERECHTSDEURWAARDERS Schuttershofweg 1, 4538 AA Terneuzen T 0115 612797 F 0115 694824 E info@dielenqerechtsdeurwaarders.nl deelte tussen de noordelijke roton de en de rotonde bij Life Gar den. De planning is om deze weg gedeeltes eind november te asfalte ren. Inmiddels zijn ook grote duikers onder de provinciale weg aange legd voor de afvoer van regenwa ter van de bedrijventerreinen Tol en Morres. De fietstunnel bestaat uit vijf elementen. Met aanleg van BRESKENS - De rioolwaterzuivering van Groede wordt in 2015 ge sloopt. Aanleg van een nieuw rioolgemaal bij de zuiveringsinstal latie van Breskens en transportlei dingen daar naartoe maken het mogelijk dat al het afValwater uit Groede en omgeving ook in Bres kens wordt gezuiverd. Waterschap Scheldestromen inves teert bijna zeven miljoen, omdat onderzoek uitwees dat beide zuive ringsinstallaties momenteel niet optimaal werken. „Voor een nood zakelijke capaciteitsuitbreiding moest toch al worden geïnvesteerd in het Breskense zuiveringsstation. Het was het meest logisch om za de vloerdelen is inmiddels begon nen. De komende weken worden de wanden en het dek gestort. Half december moet de tunnel klaar zijn. Die moet dan tot half ja nuari uitharden, voordat de rij baan er bovenop kan worden aan gebracht. In januari worden de aansluitingen ten noorden en zui den van de rotondes aangelegd en in februari de aansluitingen met ken te combineren en de rioolwa terzuivering in Groede te slopen", meldt een woordvoerster. Overigens staan de komende drie jaar meer grote investeringen voor rioolwaterzuivering op de rol, laat de Meerjarenraming 2013-2016 zien. Zo wordt de hydraulische ca paciteit van de zuiveringsstations in Retranchement en Oostburg, net als die van Breskens, behoor lijk uitgebreid. Dat kost het schap 3 respectievelijk 1,6 miljoen euro. Een energiefabriek bij de zuivering in Terneuzen kost 3,5 miljoen; voor groot onderhoud aan installa ties in Kloosterzande en Hulst staat zo'n 1,5 miljoen gepland. de Absdaalseweg en de Industrie weg. Tot en met april vinden nog werkzaamheden plaats tussen de noordelijke rotonde en de rotonde bij Life Garden en op de roton de bij het tuincentrum zelf. Het omvangrijke karwei, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hulst en de provin cie, kost alles bij elkaar ongeveer 4,5 miljoen euro. OOSTBURG Harmonie speelt Amerikaanse muziek Muziekvereniging Harmonie uit Oostburg geeft zaterdag het con cert 'Sounds of America' in het Le- deltheater in Oostburg. Steelband Apollo uit Wissenkerke levert ook een bijdrage aan een avond vol ge varieerde muziek uit Amerika. Aan vang om 20.15 uur. Kaarten kosten 8 euro, kinderen tot 13 jaar gratis. IJZENDIJKE Sigaretten buit bij inbraak IJzendijke Bij een inbraak bij een bedrijf in de Oranjestraat in IJzendijke zijn tien tallen sloffen sigaretten en honder den pakjes sigaretten gestolen. Ook werd een geldbedrag buitgemaakt. De inbraak werd woensdag rond zes uur 's ochtends ontdekt. Hoe de inbreker(s) het pand binnen kwamen), is onbekend. TERNEUZEN Lezing over schilder Dali in Porgy Bess Schilder Salvador Dali is vrijdag on derwerp van een bijeenkomst van de Alliance Francaise in Porgy 8c Bess aan de Noordstraat in Terneu zen. Felice Geslin houdt een lezing over de Catalaanse, surrealistische kunstenaar. Aanvang: 20.00 uur. Toegang kosten 7,50 euro; leden van de Alliance Francaise gratis. AARDENBURG Verkoop van boeken en hobbyspullen De Sint Baafskerk in Aardenburg is zaterdag het toneel van een hobby- en boekenmarkt. Er worden onder meer sieraden, decoratie, poppenkleertjes, elpees, olliebollen en natuurlijk boeken verkocht. De Zangmerels uit Eede treden op. De markt duurt van 10.00 uur tot 16.30 uur. SLUIS Honderden bridgers naar Kroegendrive Twaalf restaurants bieden zaterdag plaats aan het bridge-evenement Sluise Kroegendrive. Meer dan drie honderd bridgers doen mee. De organisatiè is in handen van de Aardenburgse bridgeclub De Kaai- port. Start is om 12.30 uur in 't Hart van Sluis. Wintersport^-»- ÏordclWalkmg -Running -Tennis unHtaaV -zw0rr"11<!n w CRAFT. QrfËXSOS i <<rj& 4^8SÏCS. - 't-c. r head INTERSP0RT Sluis Groote Markt 13 tel. 0117-728928 lnfol3intersportsluis.nl www.intersport.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 63