Aanpak grensverkeer basisscholieren ZEEUWS-VLAANDEREN Groene jas voor nieuwe hoofdkwartier Scalda Jong internetbedrijf gaat failliet DONDERDAG 1 november 2012 17 Ongemakken door wegwerken 18 en 19 'Oplossing niet eenvoudig, want vrij verkeer van mensen kan niet worden genegeerd' door Harmen van der Werf HULST - Niemand kan ouders ver bieden hun kinderen naar school te sturen over de grens, in Vlaande ren, maar op de één of andere ma nier moet het wel mogelijk zijn daar paal en perk aan te stellen. Een onderzoeksbureau is bezig dat uit te dokteren in opdracht van de gemeente Hulst en de Belgische grensgemeenten Beveren, Stekene en SintGillis-Waas. Het speelt al heel lang. Ouders in Zeeuws-Vlaamse grensdorpen stu ren hun kinderen graag naar basis scholen in Vlaanderen. Het onder wijssysteem is er anders. Er heerst - zo heet het - meer discipline op de scholen. Maar dat is zeker niet het belangrijkste. Al heel jong, als ze nog maar tweeënhalf zijn, kun nen kinderen er op school terecht. Dat scheelt heel wat geld, want an ders moeten ze in Nederland naar de kinderopvang. De gevolgen zijn bekend. De basis scholen in Nederlandse grensdor pen als Nieuw Namen, Koewacht en Clinge zien veel kinderen aan hun deur voorbijgaan. Het gaat in heel Zeeuws-Vlaanderen om naar schatting een paar honderd leerlin gen, wat veel is, afgezet tegen het totale aantal. Zeeuws-Vlaamse scholen hikken tegen het verlies van leerlingen aan. Ze hebben ook (met succes) actie ondernomen. In Nieuw Na men en Koewacht kunnen kinde ren al vanaf tweeënhalf jaar naar de dorpsschool. Ook in Vlaanderen ligt de komst van veel Nederlandse leerlingen ondertussen gevoelig. Het onder wijs mag voor de gebruikers gratis zijn, dat is het niet voor de Vlaam se overheden. 'Er is sprake van een ongewenste situatie voor overhe den aan beide zijden aan de grens', staat in het voorstel voor het onderzoek naar kinderopvang en basisonderwijs in de grensge meenten. Want het kost Vlaamse overheden niet alleen geld, Vlaam se kinderen kunnen ook moeilij ker een plekje vinden in de eigen kinderopvang. Het bureau Tempera is ingehuurd om de problematiek te onderzoe ken. Het eindrapport moet 1 de cember af zijn. Er wordt een voor stel verwacht om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst voor een grensoverschrijdende aanpak. De opdrachtgevers merken alvast op dat 'een oplossing niet zomaar mogelijk is, immers vrij verkeer van mensen en diensten kan niet worden genegeerd'. - sas sssssa TERNEUZEN - Op een steenworp afstand hou- ta, maar het ROC in Terneuzen? Dat is pas bouw ingepakt op een wijze waar de beroem- bestuur van het gefuseerde regionale opleidin- den de leerlingen van basisschool De Hille echt groen! De verbouwing en opknapbeur de kunstenaar en 'meestergebouweninpakker' gencentrum Scalda (voorheen ROC Zeeland zich een hele week bezig met 'groene' activi- van het pand aan de Vlietstraat is in volle Christo jaloers op zou zijn. Na de kerst verhui- en ROC Westerschelde) naar het vernieuwde teiten voor een duurzaamheidsactie van Del- gang. De bouwvakkers hebben het schoolge- zen de ondersteunende medewerkers en het hoofdkwartier in Terneuzen. foto Peter Nicolai AXEL SAS VAN GENT Verdachten in zaak Carnavalsvereniging De Ventjes waarschuwt Smidt langer vast voor spookfacturen bij clubs en stichtingen Beide verdachten van de moord op John Smidt (86) uit Axel zitten lan ger vast. De rechter-commissaris besloot gisteren dat de dit week end gearresteerde 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijf plaats nog veertien dagen binnen moet blijven. Hij wordt net als de 32-jarige man uit de gemeente Ter neuzen, die eerder is aangehouden, verdacht van moord in vereniging. Niet alleen Zeeuws-Vlaamse bedrij ven hebben de voorbije weken te maken gehad met spookfacturen. Ook bij een aantal verenigingen en stichtingen zijn rekeningen inge diend voor diensten die helemaal niet zijn uitgevoerd. Zo kreeg car navalsstichting De Ventjes in Sas van Gent deze week een rekening van 477,95 euro van het bedrijf AZ Websolutions uit Assen om 'een vermelding van bedrijfsgegevens in het telefoonboek te verlengen'. Op www.fraudehelpdesk.nl wordt gewaarschuwd voor de praktijken van deze onderneming. Het bedrijf Feyter Industrial Servi ces in Terneuzen liet vorige week een zelfde waarschuwing uitgaan. Zij ontving voor niet geleverde diensten een rekening van 301 euro van Data Services uit Hoogezand. TERNEUZEN - „Pure pech." Bart van de Wijnckel, curator van het begin deze maand failliet verklaarde in- ternetbedrijfje DME Trading in Terneuzen, kan het niet anders omschrijven. De onderneming was gespeciali seerd in de verkoop via internet van energiebesparende producten die het bedrijf met name uit Chi na haalde. „Spullen waren besteld", vertelt Van de Wijnckel, „maar enkele gro te klanten vielen opeens weg." Het bedrijf begon als eenmans zaak. Dit liep zo goed dat de eige naar besloot in mei een BV op te richten en drie jonge medewer kers aan te nemen. Volgens Van de Wijnckel is tijdig faillissement aangevraagd, toen het geld opraakte door de grote voorraden. Dankzij dit snelle in grijpen is de schade, volgens de cu rator, 'beperkt' gebleven tot enkele tienduizenden euro's.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 61