Raarste Feiten razend populair zeeland21 146.925 Middelburgse moeders in actie voor baby's Naalden gevonden op Schouwse stranden Licht gaat uit voor Youp in het Ledeltheater in Oostburg Uittip waar uw interieur van opknapt Dagje Interieur Paauwe in Zeeland donderdag 1 november 2012 Aantal 'volgers' dat het twitteraccount @raarstefeiten heeft Cisteren althans. Het twitteraccount (Draarstefeiten, opgezet en beheerd door drie jonge Coesenaren, bestaat nog maar drie maanden, maar heeft inmiddels al bijna 147.000 volgers. door Luc Oggel Mensen met blauwe ogen kunnen het best in het donker kijken; Als een weerman in Mos kou het weer verkeerd voorspelt kan hij in de gevangenis komen; Elk jaar komen er 30 mensen om door vallende televisies. Het lijken zomaar wat willekeuri ge trivialiteiten, maar ze zijn alle maal terug te vinden op het twit teraccount @raarstefeiten. Dat brengt, zoals de naam al zegt, al leen maar opmerkelijke wetens waardigheden. Het account is op gezet door de drie jonge Goesena- ren: Koen van Houten (14), Oussa- ma Moutahhir (15) en Zakaria Bel- hajji (16). Zelf omschrijven ze hun account als het 'populairste feiten account van Nederland en dat zou, gelet op het aantal volgers (bijna 147.000, onder wie mensen als rap per Ali B.) best eens kunnen klop pen. „Het begon als een geintje", vertellen Oussama en Zakaria, leer lingen van respectievelijk Pontes, Oussama Moutahhir (15, links) en Zakaria Belhajji (16) zijn samen met Koen van Houten (14) de drijvende krachten achter twitteraccount @raarstefeiten. foto Willem Mieras door Carla van de Merbel MIDDELBURG - De Middelburgse goededoel-organisatie Middel- burg4mama (opgericht door vier moeders) houdt dit jaar-weer een benefietavond voor 3FM Serious Request. De opbrengst van de actie van de 3FM-dj's, van 18 december tot en met 24 december in het Glazen Huis in Enschede, gaat dit jaar naar het terugdringen van baby- sterfte wereldwijd. Door gebrek aan medische zorg en begeleiding sterven jaarlijks 5,5 miljoen baby's binnen een maand na de geboorte of voor of tijdens de bevalling Onder de noemer 'Be my baby' houdt Middelburg4mama op vrij dag 21 december een 'dancing di ner night' in Sociëteit de Vergenoe ging aan de Gortstraat in Middel burg. Tijdens de avond met diner door Esme Soesman Het Goese Lyceum locatie berg weg en Van Dusseldorpstraat. „We hadden eerst een ander ac count (een zogeheten 'tienerac count', red.), maar daar zijn er al heel veel van. We wilden ons on derscheiden, toen zijn we dit gaan doen." Ongeveer elke twintig minuten floept er weer een nieuw feitje on line, soms worden die vooraf klaar gezet. De tweets kunnen over elk onderwerp gaan. Zakaria: „Het be gint meestal met brainstormen, ons ergens over verwonderen. Ver volgens zoeken we uit hoe het zit." Sommige weetjes zijn 'ge leend' van de Engelstalige tegen hanger FunnyFacts, maar uitgangs punt is dat ze op waarheid berus ten. Waarom het account zo popu lair is? „Het zijn gewoon grappige tweets, we willen mensen bewust maken van dingen die ze niet wis ten of misschien niet geloven. Maar je kunt het nazoeken op Google." Gemiddeld komen er honderden volgers per week bij, je zou zeggen dat dat kansen biedt om het ac count te gelde te maken. „We zijn op zoek naar bedrijven om mee sa men te werken", zeggen Zakaria en Oussama. En wat vinden de Goesenaren nou zelf eigenlijk het leukste raarste feit van de inmiddels dik 4400? „Dat er high speed internet beschik baar is op de top van de Mount Everest", zegt Oussama. De jongens zien voor zichzelf wel een toekomst in de communicatie. „Daar hebben we het heel vaak over. Want social meda heeft echt wel de toekomst." www.twitter.com/raarstefeiten WESTENSCHOUWEN - Tot twee keer toe zijn in de maand oktober naal den aangespoeld op Schouwen- Duivelandse stranden. Het gaat om goed verpakte, kleine (circa 3 cm grote) naalden in plastic koker tjes, die geen vloeistof bevatten. De herkomst van de naaldjes - in totaal rond de honderd - is onbe kend. De vondsten zijn gedaan op woensdag 24 oktober op het strand van strandovergang Duin hoevepad in Renesse. Eerder wer den al, in het weekend van 12 okto ber, enkele tientallen naalden aan getroffen op het strand bij Westen- schouwen. Na de melding hebben medewerkers van Uitvoeringsbe- drijf Openbare Ruimte van de ge meente de boel opgeruimd en het strand verder gecontroleerd. Dat heeft niets opgeleverd. Besloten is niet preventief te gaan controle ren. De gemeente Schouwen-Dui- veland heeft contact gehad met Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Voor zover nu be kend zijn er bij andere kustge- meenten geen vergelijkbare vond sten gedaan. Wie naalden op het strand aan treft kan dat melden bij de Service lijn: 0111-452111. OOSTBURG - Met de techniek in het Oostburgse Ledeltheater is niets mis. Dat de artiest dinsdag avond ineens in het donker stond en de podiumspotjes het niet meer deden, lag aan een losgescho ten kabeltje, verklaarde program masamensteller John Bolsius na af loop van de voorstelling. Dan is het natuurlijk wel pech dat de op tredende artiest net Youp van 't Hek is. Die nam de zenuwachtig heen en weer lopende technici op de hak en gebruikte vervolgens het uitvallen van het licht als 'run- nig gag' door zijn show Wigwam. Bij de ontvangst van een forse rui ker tijdens het ovationele slotap plaus kon de cabaretier het niet la ten op te merken dat het theater het geld voor de bos bloemen be ter in de techniek had kunnen ste ken. Bolsius kon er na afloop wel om lachen. Hij benadrukte dat de storing een incident was en is blij dat 'zijn' theater - dankzij bijdra gen van sponsor en de gemeente - aan de eisen des tijds is aangepast. KRUININGEN Snuffelmarkt voor kerstinkopen In het dorpshuis van Kruiningen is zaterdag weer een snuffelmarkt. Er staan zestig kramen en tafels waar iedereen spullen kan verkopen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de verkoop van kerstartike len, zoals kunstkerstbomen, maar uiteraard is de snuffelmarkt ook ge schikt voor de aankoop van voorde lige sint -en kerstcadeaus. De markt duurt van 9.00 tot 14.00 uur. KAMPERLAND Jongeren wassen auto's voor Humanitas De jongerenraad Noord-Beveland staat zaterdag bij de C1000 in Kam perland om auto's te wassen voor het goede doel. Ze maken voor 5 eu ro een auto schoon. De opbrengst gaat naar Humanitas Kinderkam pen. Die maakt het mogelijk dat kinderen uit de gemeente Noord-Beveland die weinig geld hebben ook op vakantie kunnen. KORTGENE Schuurverkoop voor de Nicolaaskerk Zaterdag is er in de schuur aan de Oudedijk in Kortgene weer een schuurverkoop. De opbrengst gaat naar het onderhoud van de Nico laaskerk. Er is koffie te koop, en rond het middaguur ook soep. Spul len kunnen nog worden ingele verd, tel: 0113-302931. De schuur is open tussen 10.00 en 16.00 uur. en dans wordt een veiling gehou den. De opbrengst daarvan gaat ook naar Serious Request. Tijdens de diner/dansavond zijn er ook optredens en presentaties. „Er is wel constant een link met het doel", zegt Margot Verhaagen van Middelburg4mama. „Het is een leuke avond met lekker eten, maar we willen graag dat mensen weten dat het leven aan de andere kant van de wereld vaak niet zo goed is." De organisatie hoopt deze keer een opbrengst van 10.000 euro te halen. Vorig jaar leverde de bene fietavond van Middelburg4mama 8000 euro op voor Serious Re quest. De 'dancing diner night' is voor iedereen toegankelijk. Er zijn in totaal zo'n 150 kaarten beschik baar. Kaarten kosten 37,50 euro per stuk. Reserveren: middel- burg4mama@gmail.c0m. Wie meer wil met zijn interieur begint bij Paauwe, midden in het toeristische hart van Zeeland. Maak er een dagje uit van en geniet onderweg van al het moois dat onze kustprovincie te bieden heeft. Eenmaal gearriveerd parkeert u gratis voor de deur en ontdekt u een van de mooiste collecties van Nederland. Op ruim 10.000 m2 krijgen vrijwel alle internationale topmerken écht de ruimte. Om de opening van ons Hülsta Design Center te vieren, mag u het hele najaar acties verwachten, zoals onze unieke Hülsta-inruilactie. Plan uw volgende dagtochtje naar Zonnemaire, de voorpret begint op interieur-paauwe.nl. I N T. E R I E U R Kifihwihr u. inififieaf -pAOiuin>. n(yda^e^ee&md, \Joffy6n& ep- faceiöób K ZONNEMAIRE Zuidweg 20a, 4316 LB Zonnemaire (0111) 40 13 18 info@interieur-paauwe.nl www.interieur-paauwe.nl ons nieuwe

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 59