2oI zeeland Boete voor illegaal laten werken Chinezen verlaagd EggS Acht keer betrapt zonder rijbewijs DE WEEK VAN HET ZEEUWSE BOEK 31/10-10/11 2012 I OP DE WEOjp SLIK OP DE WEG Tarieven voor watersporters in haven Zierikzee gaan fors omhoog donderdag 1 november 2012 i Q De Zeeuw achter de suikerbiet I GRATIS! 1 De Zeeuw achter de suikerbiet l aan Nederlandstalige boeken bij aile Zeeuwse boekhandels DEN HAAC - Een hotel-restaurant in Koudekerke dat 64.000 euro boete kreeg voor acht Chinese stu denten die zonder werkvergun ning kamers schoonmaakten hoeft maar 16.000 euro te betalen. Dit heeft de Raad van State definitief beslist in hoger beroep. De Raad van State vindt dat voor malig minister Henk Kamp (WD) van Sociale Zaken en Werkgelegen heid die de boete vaststelde te hard is geweest voor het horecabe drijf dat het hoofd amper boven water kan houden. De acht boetes van 8.000 euro we gens overtreding van de Wet ar beid vreemdelingen (Wav) waren drie keer zo hoog als de jaarwinst Het familiebedrijfje, twee ouders en hun zoon, heeft een lening te gen 7 procent moeten afsluiten om de 64.000 euro aan de minister te kunnen betalen. Daarvoor werd met het ministerie een afbetalings regeling getroffen van 24 maan den. In juli ging de minister in hoger be roep tegen de Middelburgse be stuursrechter die de boete had ver laagd tot 16.000 euro. De Zeeuwse horeca maakt vaak gebruik van bui tenlandse studenten. Bij een con trole door de Arbeidsinspectie in 2009 bleek in het hotel-restaurant een Chinese student aan het werk zonder de vereiste werkvergun ning. Toen de administratie van het bedrijf werd nageplozen kwa men nog zeven Chinezen boven water die er zonder werkvergun ning gewerkt hadden. i @raarstefeiten Het zijn gewoon grappige tweets. I We willen mensen bewust maken van dingen die ze niet wisten of misschien niet geloven. Maar je kunt het nazoeken op Google." SEROOSKERKE (W) - Een 28-jarige Vlissinger moet het voorlopig weer stellen zonder auto. De man werd woensdagochtend betrapt toen hij met zijn auto over de Wil genstraat in Serooskerke reed. Zo dra de man de politieauto aan zag komen, stopte hij, zette de motor kap open en deed, zegt de politie, of hij pech had. Omdat de man een bekende is, stopten de agen ten en vroegen naar zijn rijbewijs. Dat is hem al een poos geleden af gepakt. Het is de achtste maal is dat hij betrapt werd op rijden zon der rijbewijs. De politie nam daar om zijn auto in beslag en gaf op dracht om die af te voeren. ZIERIKZEE - De tarieven voor water sporters die in de haven van Zierik zee willen overnachten gaan per 1 januari 2014 aanzienlijk omhoog. Met de extra inkomsten kan een deel van de investeringen worden betaald die de gemeente de ko mende jaren doet in de haven. De gemeenteraad stemde vorige week in met een toekomstplan voor de haven van Zierikzee. Zo wordt - met name uit oogpunt van veiligheid - voor een bedrag van 700.000 euro een nieuwe stei ger voor Rollandthof aangelegd. Hierdoor hoeven passanten op de drukste dagen niet meer zes of ze ven rijen dik aan de Nieuwe Ha ven worden gestapeld. Hoeveel het liggeld in 2014 gaat be dragen, is nog onduidelijk. Wet houder Wim Stouten komt in de loop van 2013 met een voorstel. Dan moet ook blijken of het tarief voor Zierikzee wordt losgekoppeld van Brouwershaven en Scharendij- ke. Volgens Stouten ligt de priori teit bij Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 58