Gilles de Wilde zeeland 119 7öpform 'Gifvrije alternatieven voor onkruidbestrijding' Met Monro ga je graag aan tafel l\lu 399,- „Ik heb de Facebook-pagina MariakerkNisse aangemaakt om alle belangstellenden in de gelegenheid te stellen de restauratie aan de binnenkant op de voet te kunnen volgen." De binnenkant van de monumentale Maria kerk staat in de steigers. Het pleisterwerk wordt vervangen. foto Willem Mieras het plafond behandeld met een an ti-houtmijt substantie waardoor er nu grote vochtkringen zijn. „Het opknappen van het plafond is nogal prijzig maar wellicht is het verstandig het wel te doen. De stel lingen staan immers al in de kerk. We moeten het hier nog eens goed over hebben. Maar ja, spon sors staan in deze tijd ook niet te dringen." Behalve het pleisterwerk komt er ook een nieuw gordijn bij het koor. „We hebben ook de plaat sing van een glazen wand onder zocht, maar dat dicht niet genoeg af Daarom is toch voor een nieuw gordijn gekozen. En we restaure ren ook het kroonwerk uit 1600." Voor wie de restauratie op de voet wil volgen, is een pagina op Face- book geopend. Dat is een initiatief van dorpsbewoner Gilles de Wil de. „Ik heb deze pagina aange maakt om alle belangstellenden van dit prachtige gebouw in de ge legenheid te stellen de restauratie aan de binnenkant te kunnen vol gen. De pagina kan in de toekomst worden gebruikt voor alle (culture le) activiteiten die in de toekomst georganiseerd zullen worden." THOLEN Oliebollenactie voor scoutinggebouw Scouting Heenetrecht in Tholen is bezig met een actie om geld op te halen voor de renovatie van het clubhuis De Stenen Beer op de voormalige oesterputten in Tho len. Met de verkoop van oliebollen is afgelopen week 750 euro opge haald. De keuken en het sanitair van het scoutinggebouw zijn verouderd en aan vervanging toe. De leden, ouders en leiding houden acties. door Frank van Cooten OUDELANDE - Zo lang er geen effec tievere en betaalbare alternatieven zijn, blijft de gemeente Borsele doorgaan met chemische onkruid bestrijding. Het dagelijks gemeentebestuur van Borsele reageert hiermee op een brief van Gitta Voss uit Oude- lande die zich zorgen maakt over de risico's van het middel Roun dup en de stof glyfosaat. Volgens haar zijn er in de praktijk bewezen gifvrije alternatieven-. Volgens het Borselse college wordt in het openbaar groen zo terug houdend mogelijk omgegaan met de toepassing van chemische be strijdingsmiddelen. Bij voorkeur worden andere methodes ingezet Het Nationale Actieplan duurza me gewasbescherming verbied het gebruik van onkruidbestrijdings middelen op verhardingen per 1 ja nuari 2018. Er is gekozen voor een redelijke overgangstermijn om on der meer in tijd en geld ruimte te bieden voor innovaties. Borsele aarzelt niet eerder dan 2018 over te stappen naar gifvrije methoden als alternatieven daad werkelijk leiden tot een beter mi lieu. „Anders zal dit pas gebeuren op het tijdstip dat een landelijk verbod wordt ingesteld." donderdag 1 november 2012 YERSEKE Schuur afgebrand in Yerseke De politie Zeeland zoekt getuigen van het in brand steken van een schuur aan de Spruitstraat in Yerse ke. De brandstichting werd ge pleegd zondag 28 oktober rond 02.38 uur. De brandweer heeft kun nen voorkomen dat het vuur over sloeg naar de woning. De schuur is geheel afgebrand en ook een aan bouw van de woning liep schade op. Getuigen kunnen zich melden bij het politiebureau in Kapelle of bellen naar 0900-8844 YERSEKE Elfde schaal- en schelpdierenrit Zaterdag wordt voor de elfde keer de schaal- en schelpdierenrit in en rond Yerseke gehouden. Dat is een puzzelrit per auto voor het hele gezin. Voor beginnende puzzelaars is er een aparte klasse. Inschrijven kan tussen 13.30 en 14.00 uur bij het kantoor van Pek- aar aan de Kanaalweg 83 in Vlake. Het prijzenpakket bestaat uit schaal- en schelpdieren en vis. Voor iedere deelnemer is er een prijs. KORTGENE Van Klij speelt in De Graaf van Buren De rockband Van Klij geeft zater dagavond een optreden in café-res taurant De Graaf van Buren in Kort- gene. Van Klij speelt - naar eigen zeggen - een divers repertoire aan covers: rock, funk, nederpop, bluesrock en akoestisch. De band bestaat uit twee gitaristen, een bassist, een drummer en een zangeres. Het op treden begint om 22.00 uur. De toe gang is gratis. De Jonge Hoek van Dijke Schouwersweg 7 4451 HS Heinkenszand 0113-561482 Eetkamerstoel Monro. Een nieuw design van Topform, voor comfortabele etentjes. Verkrijgbaar in volledig leer en in de verfrissende combinatie van stof en leer. Monro met wielen 429,- zonder wielen 399,- Vochtkringen Het plafond van de kerk vertoont veel vochtkringen. Opknappen van het plafond kost veel geld maar het kerkbestuur overweegt dit toch te doen. De steigers voor het aanbrengen van het nieuwe pleisterwerk staan immers al in de kerk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 57