'We staan met onze rug tegen de muur* Naar Dirk dus! Camera Obscura in de klas BEVELANDEN/THOLEN Drugshandelaar opgepakt en weer vrijgelaten Extra bushalte bij Moerzicht in Yerseke almanak Centjes DONDERDAG 1 november 2012 17 FZO Nieuwe jas voor Maria 18 en 19 Overschrijding budget renovatie gemeentehuis met 43 procent valt slecht in raad Borsele door Mieke van der Jagt HEINKENSZAND - De gemeenteraad van Borsele is geschokt over de me dedeling dat de renovatie van het gemeentehuis aan de Stenevate in Heinkenszand bijna anderhalf keer zo duur wordt. Te meer om dat de raad in januari nog een ab solute streep heeft willen zetten bij de begrote 2.578.000 euro. „We voelen ons met de rug tegen de muur gezet", zegt Marga van de Plasse-Nagelkerke, de CDA-fractie- voorzitter. Ze is er erg van ge schrokken dat de klus bijna 1,2 mil joen meer .gaat kosten. „Maar wat kunnen we doen? Nee zeggen be tekent dat alles wat al is uitgege ven voor niets is geweest, En dan zitten we nog met een slecht ge meentehuis." In dezelfde trant reageert SGP-frac- tievoorzitter Kees Weststrate: „On ze fractie hamert er al jaren op dat er wat aan het gemeentehuis moet gebeuren. De ambtenaren werken in een slechte atmosfeer en na der tig jaar intensief gebruik is veel ge woon versleten. Ook wij hebben gezegd dat het niet meer mag kos ten dan ruwweg 3 miljoen maar de realiteit is kennelijk weerbar stig, we zullen ons er bij neer moe ten leggen, vrees ik." Berry Kooiker, die de fractie van de Lokale Partij Borsele (LPB) aan voert, is dat vooralsnog niet van plan. „Wij hebben in januari, toen we het krediet voor de renovatie voteerden, nog gewezen op de klei ne marge in de begroting. Voor nieuwbouw is vijf procent meestal genoeg, maar voor renovatie is tien procent gebruikelijk. Ons is toen met klem verzekerd dat het echt allemaal binnen het budget zou gaan verlopen. Nu krijgen we plotseling te horen dat het een overschrijding van 43,15 procent wordt. Je begint je dan wel af te vragen of de architect zijn vak ver staat." Wat alle partijen steekt, is dat de raad blijkbaar voor de flauwekul heeft zitten vergaderen. „Je doet als raad je best om zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld. Je neemt de verantwoordelijkheid daarvoor, en dan blijkt dat je er niets over te zeggen hebt. Wij wil len dus nog wel weten in hoeverre de architect hiervoor verantwoor delijk kan worden gesteld", zegt Marga van de Plasse. Ontwerper van het renovatieplan is Atelier Kempe Thill uit Rotter dam. De aanbesteding is op de gunning na achter de rug. GOES - In de Van der Spiegelstraat in Goes is dinsdagmiddag rond half drie een 35-jarige man opge pakt vanwege handel in softdrugs. Volgens de politie is de man, een Goesenaar, op heterdaad betrapt toen hij drugs aan het verkopen was. Hij had 6,8 gram hennep op zak toen hij werd aangehouden. Dat is bijna twee gram meer dan is toegestaan. De man is dinsdag ingesloten in Torentijd, meldde de politie woendagmiddag. Hij is daar een nachtje gebleven. De coffeeshops in Goes klagen dat de straathandel is toegenomen sinds de invoering van de wietpas dit voorjaar. YERSEKE - Voor de deur van zorg centrum Moerzicht in Yerseke aan de Hogeweg komt een bushalte. Dat wil het gemeentebestuur. Dat stelt daar een bedrag van 32.000 euro voor beschikbaar. De lijnen 27 en 37 (van en naar Goes) gaan straks dus een iets groter rondje rij den door Yerseke. Door de nieuwe halte hoopt men dat het bij de bushalte aan de Lan- geville minder druk wordt. Daar staan nu vaak veel fietsen. Boven dien zorgt de wachtende bus voor gevaarlijke situaties. Tegelijkertijd wordt de Hogeweg geschikt gemaakt voor vrachtver keer. Tip? redactie@pzc.nl Hij is klein maar pienter, dat zesjari ge ventje uit Goes en staat bij een parkeerautomaat triomfantelijk te kijken. „Kijk mevrouw achter dit klepje lig gen soms centjes. Kijk maar." Hij doet het klepje van de parkeerauto maat open en vist er een een muntje van twee en een van vijf cent uit. „Die spaar ik", is zijn commentaar. „Maar dat geld is toch helemaal niet van jou", antwoordt de vrouw. Dat levert een kleine schrikreactie bij het mannetje op. Maar hij herpakt zich. „Die centjes zijn voor een goed doel", antwoordt hij opgelucht. „Welk goed doel dan?", wil de vrouw weten. „Voor Zwarte Piet. Om cadeautjes voor mij te kopen." door Nadia BerkeBder GOES - In het Ostrea Lyceum aan de Bergweg in Goes staat deze week een camera ter grote van een half klaslokaal. Leerlingen VWO-3 bouwden die om andere kinderen voor techniek te interesseren. Het is een camera obscura, de voorloper van onze moderne ca mera, samengesteld uit een lens, een spiegel en een zwarte doos. Hij werkt alleen niet echt. „We konden geen lens met zo'n groot brandpunt vinden", zegt Chiel Claassen. Samen met Yuri Kopal, Jurrian Nijsse, Christian Menhee- re, Gijs Markwat en Pim Evertse heeft hij de camera gebouwd. Ze hebben ook een kleinere versie om te laten zien dat het echt werkt. Deze week komen basisschoolleer lingen op bezoek die misschien in teresse hebben in het Science 8c Experience programma van Ostrea. Dat programma is bedoeld voor onderbouwleerlingen die Chiel Claassen en Yuri Kopal laten in hun grote nagebouwde camera obscura zien hoe ze een foto kunnen nemen van Jurrian Nijsse, Christian Menheere goed zijn in bèta vakken. en Gijs Markwat met de kleine camera obscura. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 55