r 1 mm ■a~ m - I Bakker in Zaamslag en kopers mobieltjes dupe van internetoplichter Boete voor illegaal laten werken Chinezen verlaagd 201 zeeland DE WEEK VAN HET ZEEUWSE BOEK 31/10 - 10/11 2012 I OP DE WEOjgg SLIK OP DE WEG @marstefeiten Geen dubbeltje op toeristentax gemeente Tholen donderdag 1 november 2012 H De pgpuvt achter de suikerbiet iGRATIS!i De Zeeuw achter de suikerbiet I cadeau bij aankoop van 15,- DEN HAAG - Een hotel-restaurant in Koudekerke dat 64.000 euro boete kreeg voor acht Chinese stu denten die zonder werkvergun ning kamers schoonmaakten hoeft maar 16.000 euro te betalen. Dit heeft de Raad van State definitief beslist in hoger beroep. De Raad van State vindt dat voor malig minister Henk Kamp (WD) van Sociale Zaken en Werkgelegen heid die de boete vaststelde, te hard is geweest voor het horecabe drijf dat het hoofd amper boven water kan houden. De acht boetes van 8000 euro we gens overtreding van de Wet ar beid vreemdelingen (Wav) waren drie keer zo hoog als de jaarwinst. Het familiebedrijfje, twee ouders en hun zoon, heeft een lening te „Het zijn gewoon grappige tweets. We willen mensen bewust maken van dingen die ze niet wisten of misschien niet geloven. Maar je kunt het nazoeken op Google." gen 7 procent moeten afsluiten 0111 de 64.000 euro aan de minister te kunnen betalen. Daarvoor werd met het ministerie een afbetalings regeling getroffen van 24 maan den. In juli ging de minister in hoger be roep tegen de Middelburgse be stuursrechter die de boete had ver laagd tot 16.000 euro. De Zeeuwse horeca maakt vaak gebruik van bui tenlandse studenten. Bij een con trole door de Arbeidsinspectie in 2009 bleek in het hotel-restaurant een Chinese student aan het werk zonder de vereiste werkvergun ning. Toen de administratie van het bedrijf werd nageplozen kwa men nog zeven Chinezen boven water die er zonder werkvergun ning gewerkt hadden. Li y II mi I 1 88 mm iÉillllMH|ll|IÉili 1 li rTfl door Henk Boot ZAAMSLAG - Bakkerij Risseeuw in Zaamslag verkoopt sinds kort wel 'Neuzenaertjes' met schuim, crème en hazelnoot, maar geen goedkope Samsung Galaxy S-mo- biele telefoons. Minimaal twintig bezoekers van Marktplaats.nl, de grootste advertentiesite voor nieu we en tweedehands spullen op in ternet, bellen hem deze dagen vooral over die gsm's. Ze dachten namelijk voor 65 euro bij Ris seeuw een mobieltje te hebben ge kocht. Hoe dat zo? „Die mensen maken geld over op een rekening en krijgen dan een mail die is on dertekend door 'Vinny en Els Jans- sen', met daarin ons adres Plein 25 Zaamslag. Dus na verloop van tijd bellen ze ons: waar blijft die gsm nu?", aldus Martein Risseeuw van de bakkerij in Zaamslag. Hij moet de bellers teleurstellen. „We heb ben via mijnpolitie.nl gemeld wat ons is overkomen. Dat is nog een heel gedoe. Maar we zijn formeel geen slachtoffer van oplichting. Dat zijn de mensen die wel heb ben betaald maar geen mobieltje hebben ontvangen." Volgens hem moet het voor de politie niet zo moeilijk zijn om de kwade genius achter de gsm-truc te traceren. „Zijn of haar bankrekeningnum mer is namelijk bekend." Ris seeuw heeft vooral meelij met de jonkies die nu naar hun centen kunnen fluiten. „Die jongens en meisjes hebben er soms een maand voor moeten werken." THOLEN - De toeristenbelasting in Tholen gaat volgend jaar niet met een dubbeltje omhoog. Het verzet van recreatieondernemers tegen de voorgenomen verhoging tot 90 cent per overnachting, heeft het college van burgemeester en wet houders nog eens achter de oren doen krabben. Het dubbeltje wordt uit de begroting voor 2013 geschrapt. Het college wil opnieuw rond de tafel gaan zitten met recreatieon dernemers om tot een breed gedra gen oplossing te komen. De 'denk tank', waarin vertegenwoordigers van gemeente en recreatiesector zitting hebben, vond de verhoging acceptabel omdat die zou worden besteed aan verbetering van het toëristisch-recreatieve product. De golf van protesten maakte duide lijk dat het draagvlak smal en flin terdun was.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 52