OM laat aanklacht gedeeltelijk vallen 19 Passanten gaan meebetalen aan investeringen in haven Zierikzee Krant rapen is middagje rondjes lopen om het biljart Tien stoelen symbool schakering dorpssamenleving Veel variatie in Schouwen-Duivelandse dorpskranten donderdag 1 november 2012 'De kopij komt vanuit het dorp zelf. Dus als er weinig aangeleverd wordt maken we een dun krantje' Riet Kuijper, redactielid De taken zijn goed verdeeld bij dorpskrant het Aollegaertje. De redactie vergaart de kopij. De 'plakploeg' zorgt voor het knip- en plakwerk, inclusief de advertenties waarmee de dorpskrant gefinan cierd wordt. Het drukken is uitbe steed. Dat gebeurt in Bruinisse. Als alles gekopieerd is gaat een groep van tien raapsters en nietsters aan de slag om van alle losse velletjes een heuse krant te maken. „En dan is het een middagje rondjes rond het biljart lopen." Het rapen en nie ten gebeurt in het dorpshuis aan de Ring in Ouwerkerk. Aanslui tend gaan de bezorgers op pad. T an Koppert zorgt al sinds jaar en dag voor getekende illustraties. Van zijn hand is de omslagteke ning met tien verschillende zitmeu belen, variërend van een simpele stoel en een krukje tot een luxe draaifauteuil en een preekstoel. Ze staan symbool voor de verschillen de groeperingen binnen de Ouwer- kerkse samenleving. Koppert tekende ook de kroontjes pen die door een achttal mensen wordt gedragen. Een tekening die ook regelmatig de omslag siert en de samenwerking en onderlinge verbondenheid van de Ouwerkerk- se symboliseert. De krant is van en voor Ouwerkerkers. Het Aollegaertje is zoals ge zegd de oudste dorpskrant van Schouwen-Duiveland. In Dreischor verschijnt vier keer per jaar de - lijvige - Reisenaar. De dorpskrant van Noordwelle luis tert naar de welluidende naam Noordernieuwswelle. Dorpskrant De Sirene wordt in Sirjansland ge maakt en verschijnt twee keer per jaar. Ellemeet houdt het simpel met de 'Dorpskrant Ellemeet'. Voor dorpsnieuws over Oosterland zijn de 'Kraojen' aangewezen op de website van de dorpsraad. Ook Zonnemaire zet het nieuws op in ternet (www.zonnemaire.eu), even als Bruinisse met www.bru.nu. door Joeri Wisse ZIERIKZEE - De tarieven voor water sporters die in de haven van Zierik zee willen overnachten gaan per januari 2014 aanzienlijk omhoog. Met de extra inkomsten kan een deel van de investeringen worden betaald die de gemeente de ko mende jaren doet in de haven. De gemeenteraad stemde vorige week in met een toekomstplan voor de haven van Zierikzee. Zo wordt - met name uit oogpunt van veiligheid - voor een bedrag van 700.000 euro een nieuwe stei ger voor Rollandthof aangelegd. Hierdoor hoeven passanten op de drukste dagen niet meer zes of ze ven rijen dik aan de Nieuwe Ha ven te worden gestapeld. De laatste jaren werd het liggeld telkens bijgesteld met de inflatie correctie. Passanten betalen nu 1,56 euro per strekkende meter, volgend jaar bedraagt het tarief 1,59 euro. Dat is behoorlijk lager dan het tarief van commerciële jachthavens. Zo betalen passanten in Port Zélande 2,40 euro en in Bruinisse 2,15 euro per meter. Hoeveel het liggeld in 2014 gaat be dragen, is nog onduidelijk. Wet houder Wim Stouten komt in de loop van 2013 met een voorstel. Dan moet ook blijken of het tarief HEINKENSZAND Dure verbouwing schokt gemeenteraad De gemeenteraad van Borsele is ge schokt over de mededeling dat de renovatie van het gemeentehuis in Heinkenszand bijna anderhalf keer zo duur wordt Te meer omdat de raad in januari nog een absolute streep heeft willen zetten bij de be grote 2.578.000 euro. Ontwerper van het renovatieplan is Atelier Kempe Thill uit Rotterdam. De aan besteding is op de gunning na ach ter de rug. ZIERIKZEE Zaterdag Zakelijk live vanuit café De Biet Radio Omroep Schouwen-Duive land (ROSD) zendt zaterdag het programma Zaterdag Zakelijk uit vanuit café De Biet aan de Nieuwe Haven in Zierikzee. Presentatoren Sjoerd de jonge en Petra van der Zande ontvangen Johan van der Slikke van Van der Slïkke rentmees ters en Alma van Harskamp van Just Alma. Belangstellen zijn vanaf 12 uur welkom. MIDDELBURG Action opent zevende filiaal in Zeeland Winkelketen Action opent 6 de cember een filiaal aan de Potten bakkerssingel in Middelburg, in het winkelcentrum bij de Albert Heijn. Action vult de ruimte die leeg kwam na het vertrek van de kledingzaak Vögele en de Read Shop. Action heeft in Zeeland ook vestigingen in Vlissingen, Goes, Ka- pelle, Terneuzen, Hulst en Sluis. BROUWERSHAVEN Ontwikkelplan Brouw op agenda stadsraad 'Tijd voor de toekomst Brouwersha ven' is de titel van het 'ontwikke- plan' voor de smalstad. Het plan komt maandag 12 november aan de orde tijdens de vergadering van de Stadsraad Brouwershaven. Wethou der Gilles Houtekamer geeft een toelichting op beleidsplan Tij van de toekomst. De vergadering van de stadsraad Brouwershaven wordt geohuden in het Tonnenmagazijn en begint om 19.30 uur. ZIERIKZEE Eighties herleven bij Brogumparty Brogum gaat zaterdag terug naar de tijd van Ferry Maat's soulshow, Veronica's Volle Vrijdag en Adam Curry's Countdown en de muziek van Michael Jackson en Madonna. In het Zierikzeese muziekpodium laten DJ's Sandstorm (Sander Ver haar) en Wired (Wilfred Goncal- ves) de pop uit de eighties en rock 8c dance en R 8c B uit de nineties herleven. Aanvang 21.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE Weer staat centraal bij Vrouwen Schouwen Het weer of beter gezegd de weers voorspelling staat dinsdag 6 novem ber centraal tijdens de bijeen komst van de Vrouwen van Schou wen. Weerman Jos Broeke vertelt over het weer in het algemeen en dat in Zeeland in het bijzonder. De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis De Schutse in Haamste de. Aanvang 14.00 uur. door Frank de Klerk voor Zierikzee wordt losgekoppeld van Brouwershaven en Scharendij- ke. Volgens Stouten ligt de priori teit bij Zierikzee, omdat de ge meenteraad aangaf dat vanwege de investeringen juist daar een ver hoging op z'n plaats is. De WD was één van de partijen die aandrong op het aanpassen van het liggeld. Raadslid Tom Soe- ters vindt dat er ook een een spe ciaal tarief voor het hoogseizoen moet komen, net als op campings en hotels gebruikelijk is. „Daar wil ik nog niet op vooruitlopen, maar we moeten het niet ingewikkelder maken dan nodig is", vindt Stou ten. DEN HAAG - Een jonge vrouw van in de twintig snikte toen zij het Haagse gerechtshof gisteren vertel de over het seksueel misbruik dat haar vanaf haar achtste ten deel zou zijn gevallen eind jaren negen- tigin Goes. „Het is een monster dat ik geen mens kan noemen. Hij zegt dat ik alles heb verzonnen en toont geen enkele spijt." Maar haar tranen konden niet voorkomen dat het Openbaar Mi nisterie de ontuchtaanklacht tegen de 72-jarige vermoedelijke dader gisteren deels liet vallen. De ver dachte moest zich gisteren in ho ger beroep verantwoorden voor de ontucht met het toen jonge meis je, maar ook voor ontucht met haar destijds eveneens jonge zusje, en voor mishandeling van hun oudere zus, toen (21). Met die oudste zus had de destijds 57-jari- ge verdachte een relatie. De verdachte leerde zijn vriendin vijftien jaar geleden kennen in een Zeeuwse seksclub en verhuisde naar Goes toen hun relatie begon. Vanaf dat moment, in 1997, zou het misbruik van de jongere zusjes zijn begonnen en zijn doorgegaan tot in 2002, volgens de slachtoffers. De verdachte heeft de ontucht van meet af aan ontkend en stelde dat de zussen samenspanden om hem geld afhandig te maken. Maar hij wist de rechtbank in Mid delburg daar in 2008 niet van te overtuigen en werd toen voor on tucht met de twee jongste zussen, en voor mishandeling van hun oudere zus, veroordeeld tot twee jaar cel. De tegenwoordig in Rotterdam wo nende verdachte was gisteren niet bij de behandeling van het beroep aanwezig omdat hij herstellende zou zijn van een operatie. Zijn ad vocaat Ed Manders vroeg het hof namens hem om vrijspraak. De hofaanklaagster zei de aan klacht deels te moeten laten vallen wegens gebrek aan bewijs. Zij achtte de mishandeling van de oudste zus bewezen en ook de on tucht met een van haar jongere zussen. Maar van de ontucht met het des tijds 8-jarige meisje moet verdach te nu inderdaad wegens onvol doende bewijs worden vrijgespro ken, in de visie van de aanklaag ster. Zij eiste nu een jaar cel. De voormalige vriendin van ver dachte, de oudste zus dus, kwam gisteren ook aan het woord. Ze zei dat ze zich schuldig voelt over het vermeende misbruik van haar jon gere zussen door de tientallen ja ren oudere verdachte in wie zij destijds juist een vaderfiguur zei te hebben gezocht: „Ik had een schi zofrene moeder en deze man was begrijpend en lief." Het hof doet uitspraak op 14 no vember.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 51