Oudste dorpskrant van eiland is jarig m: iS I zeeland Feest tFZC Wekelijkse Stiltegroep in Ouwerkerk Dealer opgepakt en ook weer vrijgelaten donderdag 1 november 2012 'Het leuke van het maken van de dorpskrant is dat je het met elkaar doet.' Riet Kuijper, redactielid Het jubileumfeest van dorpskrant het Aollegaertje wordt vrijdag 2 november gevierd in het dorpshuis. Daar is een expositie van 35 jaar Aollegaertje ingericht De oudste dorpskrant van Schouwen-Duiveland is ja rig. Het Ouwerkerkse lokale periodiek Aollegaertje be staat 35 jaar. Dat wordt ge vierd met een expositie. door Piet Kleemans Ouderwets handwerk is het. Een ambach telijk lokaal pro- dukt. De redactie van het Aollegaertje schrijft, telt, knipt, plakt, raapt, niet én bezorgt. En doet dat nog steeds vol enthousiasme. Het Aollegaertje is een krant van en voor het dorp. „Wij schrijven al leen het voorwoord. De kopij komt vanuit het dorp zelf Dus als er weinig aangeleverd wordt, ma ken we een dun krantje", aldus re dactielid Riet Kuijper. Samen met Nel Manni, Petra Hanse en Jolan- da Langendoen en met hulp van vrijwilligers („Daar draait het Aol legaertje op!") produceert zij tien keer per jaar een Aollegaertje. In juli en augustus houdt de redactie zomerreces. Kuijper maakt al zo'n twintig jaar deel uit van de redactie en in al die jaren is er in de formule van het Aollegaertje eigenlijk nauwe lijks iets veranderd. De kerk heeft een vast plekje in het periodiek, de dorpsraad doet er kond van op handen zijnde vergaderingen en ook basisschool 't Stoofje levert met enige regelmaat redactionele bijdragen. En de rest komt van de dorpelingen zelf Kuijper: „Alles mag, zolang het niet beledigend is. Met modder gooien doen we niet in het Aollegaertje." De vaste rubrieken in de dorps krant wisselen nog wel eens. „We hebben eens een kleuterleidster ge had die onder het pseudoniem 'Maatje' over de historie van Ou- werkerk schreef en we hebben www.pzc.nl MEEST GELEZEN 1Twee gewonden bij ongeluk 2. Mondragon herrijst (foto) 3. Kunstwerk in gemeentehuis weg KIEKNOE In Kieknoe verhalen achter schoolfo to's en de mensen die er op staan. Kijk op www.pzc.nl/kieknoe TIPS NAAR schouwen-duiveland@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto ook een tijdje een boer met een ei gen column gehad." Kuijper tekent daarbij aan dat het vergaren van kopij niet altijd even soepeitjes ver loopt. Sommige vaste columnisten moeten stevig achter de vodden ge zeten worden. „We hebben een meneer gehad die altijd te laat was met zijn kopij. Toen dat voor de zo veelste keer gebeurde hebben we gewoon een keer een pagina wit gelaten. .Er stond alleen 'Hier had Pastoriepraat moeten staan'. De ko pij is daarna nooit meer te laat in geleverd." De naam het Aollegaertje is het re sultaat van een prijsvraag. De naam geeft in de visie van Kuijper ook exact het karakter en de opzet van de dorpskrant weer. Zowel qua inhoud als qua productie. Het dorp maakt de krant, dus worden er ook handgeschreven bijdragen ingeleverd. „In het begin typten we die allemaal over, maar daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt en daar is eigenlijk nooit commentaar op gekomen dus dat hebben we maar zo gela ten. We tikken alleen nog over als het anders echt niet leesbaar is." De dorpskrant drijft op vrijwilli gers en dat zijn er toch snel zo'n twintig. Kuijper: „Het leuke van het maken van de dorpskrant is dat je het met elkaar doet." Postabonnees Het Aollegaertje wordt gedrukt in een oplage van 375 stuks. De krant wordt huis-aan-huis-bezorgd. Het Aollegaertje heeft ook post abonnees, oud-Ouwerkerkers die nu buiten de provincie wonen. Zij krijgen de tien maal per jaar verschijnende krant tegen betaling van de portokosten. Het Aollegaertje draait op adver tentie-inkomsten. Particulieren kun nen a raison van één euro een 'te koop' advertentie plaatsen. 9 De krant werd 35 jaar geleden op poten gezet. Oud-Ouwerkerker Ali Pankow stond aan de wieg. OUWERKERK - In Ouwerkerk gaat zondag 4 november een Stüte- groep van start Het gaat om een groep mensen die stiller en daar mee aandachtiger wil Zijn, voor zo wel zichzelf als voor de omgeving en anderen. De Stiltegroep wordt iedere eerste zondag van de maand gehouden van ïo.oo tot 12.30 uur. Daarnaast zijn er elke maandag bijeenkom sten van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. De groep verza melt aan de Zwanenburgseweg 10 in Ouwerkerk. Meer informatie is verkrijgbaar via Cies Meinders: 06-22934284 of Jan- neke van Damme: 06-30395441. De redactie (vlnr.): Petra Hanse, Nel Manni, Riet Kuijper en Jolanda Langendoen. foto's Dirk-Jan Gjeltema de Rechtspraak Rechtbank Middelburg RECHTBANK MIDDELBURG Kousteensedijk 2 Bij beschikking van de kantonrechter te Terneuzen op 25 juli 2012 is bepaald dat de curatele over Mark Datthijn, geboren te Oostburg op 12 maart 1985, nadat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, is opgeheven. De griffier van de rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Terneuzen, N. Soolsma GOES - In de Van der Spiegelstraat in Goes is dinsdagmiddag rond half drie een 35-jarige man opge pakt vanwege handel in softdrugs. Volgens de politie is de man, een Goesenaar, op heterdaad betrapt toen hij drugs aan het verkopen was. Hij had 6,8 gram hennep op zak toen hij werd aangehouden. Dat is bijna twee gram meer dan is toegestaan. De man is dinsdag ingesloten in Torentijd, meldde de politie woendagmiddag. Hij is daar een nachtje gebleven. De coffeeshops in Goes klagen dat de straathandel is toegenomen sinds de invoering van de wietpas dit voorjaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 50