Boogert laat Mondragon herrijzen SCHOUWEN-DUIVELAND Vlissinger voor de achtste maal betrapt zonder een rijbewijs Verdachten zaak Smidt langer vast almanak Centjes DONDERDAG 1 november 2012 17 Oudste dorpskrant is jarig 18 en 19 Complex met zalen en wijnbar aan de Oude Haven en hotel in de Paardenstraat door AH Pankow ZIERIKZEE - Bouwbedrijf Boogert in Oosterland is de nieuwe eige naar van Mondragon in Zierikzee. Directeur Hans Boogert laat weten dit voormalige theater- en restau rantcomplex voor een aantrekke lijk bedrag van woningbouwcorpo ratie Zeeuwland te hebben kun nen overnemen. Hij wil het gedeelte van Mondra gon aan de Oude Haven tot aan de Paardenstraat in het oorspronkelij ke aanzien herstellen. In het voor malige restaurant op de beneden verdieping en in de vroegere foyer boven wil Boogert zaalaccommo datie realiseren voor sfeervolle bij eenkomsten. De oude concertzaal in de Paardenstraat zal worden ge sloopt om plaats te maken voor een hotel met circa 30 kamers. Boogert zegt met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed al overeen stemming te hebben bereikt over de bouwplannen. Ook de gemeen te zou er positief tegenover staan en heeft alle medewerking toege zegd. Het ontwerp voor het nieu we Mondragon is gemaakt door ar chitect Willem Kort uit Zierikzee. „Mondragon houdt me al jaren lang bezig. Ik zie met lede ogen aan hoe zon beeldbepalend pand in het hart van Zierikzee steeds verder in verval is geraakt. Ik zie er een mooie uitdaging in dit com plex weer nieuw leven in te bla zen", zegt Boogert. Hij is ervan overtuigd dat er in Zie rikzee behoefte is aan kleine zalen voor een feestje of bijeenkomsten met een zogeheten satelietkeuken voor de catering. Het is niet zijn bedoeling hier een restaurant te vestigen, maar wel een horeca-eta- blissement met een wijnbar en een kaart voor wat snacks. Verder is er volgens Boogert vooral be hoefte aan hedendaags vormgege- gen hotelkamers. „Op basis van be scheiden marktonderzoek weet ik dat sommige bedrijven in deze stad hun gasten nu onderbrengen bij Van der Valk in Goes en hen 's morgens daar weer ophalen", zegt de bouwondernemer. Zeeuwland kocht het Mondragon- complex enkele jaren geleden voor een bescheiden bedrag van de ge meente. De poging hier een hore- ca-opleidingsschool te vestigen in samenwerking met het ROC liep op niks uit. Over de bouw van stadswoningen en appartementen kon Zeeuwland het niet eens wor den met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het verval van Mondragon aan de Oude Haven in Zierikzee wordt door een groot doek onttrokken aan het zicht, maar zet zich meedogenloos voort foto Dirk-Jan Gjeltema SEROOSKERKE (W) - Een 28-jarige Vlissinger moet het voorlopig weer stellen zonder auto. De man werd woensdagochtend betrapt op het moment dat hij met zijn auto over de Wilgenstraat in Seroosker- ke reed. Toen de man de poli tieauto aan zag komen, stopte hij snel, zette de motorkap open en deed, aldus de politie, of hij pech had. Omdat de man een bekende is van de politie stopten de agen ten bij hem en vroegen of ze zijn geldig rijbewijs mochten zien. Dat kon hij niet omdat hij een volledi ge ontzegging heeft van de rijbe voegdheid en het de achtste maal is dat hij betrapt werd op rijden zonder geldige papieren. De poli tie nam daarom de auto in beslag. AXEL - Beide verdachten van de moord op John Smidt (86) uit Axel zitten langer vast. De rech- ter-commissaris besloot gisteren dat de dit weekend gearresteerde 35-jarige man nog veertien dagen binnen moet blijven. Hij wordt, net als een 32-jarige man uit de ge meente Terneuzen, verdacht van moord in vereniging. Tip? redactie@pzc.nl Hij is klein maar pienter, dat zesjari ge ventje uit Goes en staat bij een parkeerautomaat triomfantelijk te kijken. „Kijk mevrouw achter dit klepje lig gen soms centjes. Kijk maar." Hij doet het klepje van de parkeerauto maat open en vist er een een muntje van twee en een van vijf cent uit. „Die spaar ik", is zijn commentaar. „Maar dat geld is toch helemaal niet van jou", antwoordt de vrouw. Dat levert een kleine schrikreactie bij het mannetje op. Maar hij herpakt zich. „Die centjes zijn voor een goed doel", antwoordt hij opgelucht. „Welk goed doel dan?", wil de vrouw weten. „Voor Zwarte Piet. Om cadeautjes voor mij te kopen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 49